Dagens Nyheter meddelar att lantmannen inte kan få ett lån, förrän friherre Fock på Götala har betalat Satan sina skulder.

Hvarjehanda nyheter ur Dagens Nyheter 1873-02-26, sidan 3.

 

Kristian Kull* låg ständigt i trakasserier med biskop Weideman**; ingendera kunde rätt förlikas med den andre, och den förstnämnde hade alla påhitt för att förarga den senare. En gång hade Kull narrat en beskedlig landtman, som var i bryderi för penningar, att skrifva till djefvulen och anhålla om ett lån. Denna papperslapp sattes nattetid i nyckelhålet till kyrkan. Den försvann, men i dess ställe fanns en annan lapp instucken i samma nyckelhål, såsom svar åt lånesökanden. Denna lapp var skrifven med rödt bläck och af innehåll, att några pengar icke kunde fås, förrän biskop Weideman och friherre Fock på Göthala betalt satan sina skulder. Lappen, som föll i biskopens händer, förrådde, ehuru stilen var förvänd, Kulls hand, och han blef uppkallad till hrr consistoriales. Inkommen i sessionsrummet, antog han en trotsande hållning, der han stod vid ändan af det långa svarta bordet. Under det konsistoriinotarien var sysselsatt med uppläsandet af anklagelsen, betraktade Kull, hållande händerna bakom ryggen och smått knäppande med fingren, väggarne i salen, hvarifrån reveteringen nedfallit. – ”Nå”, röt biskopen slutligen ”hör direktören inte på hvad som uppläses, eller hvad tänker herrn på!” Kull spände sina ögon genomborrande i biskopens och genmälde temligen skarpt: ”Jo, jag funderar på att konsistorium behöfde rappas”. Derpå aflägsnade han sig.

 

 
Nyckelhål från 1800-talet.

 

*) Christian Kull (1765—1815) var domkyrkoorganist först i Skara och från 1813 i Göteborg och gjorde sig känd genom sin slagfärdighet och sina upptåg.

**) Skåningen Thure Weidman (1744-1828) hade professur i teologiska fakulteten vid Lunds universitet, tills han 1789 utnämndes till biskop i Skara stift. Hans skrifter inskränker sig nästan uteslutande till disputationer av teologiskt och filologiskt innehåll. Han dog den 15 augusti 1828 på Brunsbo biskopsgård.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0