Oxoket från Stora Vadet i Götala

Jenny Hallström på Västergötlands museum har fotograferat enbetsoket, som användes för att ha en oxe kopplad för arbete inom lantbruket, såsom vid plöjning. Det var ett dragdon endast för oxar.
 
I den nya basutställningen SjälabärarnaVästergötlands museum, som öppnades den 25 maj 2019, i samband med 100 årsjubileet av museets invigning 1919, finns ett fullständigt oxok av trä, med remmar, kedjor och snören utställt. Det införskaffades 1929 från torpet Stora Vadet i Götala till Västergötlands museisamlingar. Ett föremål i en utställning, där man ur samlingarna i Västergötlands museum har hämtat föremål som varit människans följeslagare. Man vill uppvisa erfarenhet, kunskap och känslor omsatta i ting av sten, trä och metall. Spår av arbete, tankar, mödor och lycka väcker känslor och diskussioner, generation för generation. Tingen blir själabärare, länken mellan historien och besökaren.

RSS 2.0