Torpet Hästhagen och Trädgårdstorp under kungsgården Götala.

 

År 1892 fanns inte torpet Viljet eller Norr-, Mellan- och Södergården i Götala, men däremot fanns en massa andra torp, som idag bara är ruiner. Alldeles söder om torpet Viljet finns idag torpet Motviljet, detta senare torp fanns 1892. Väster om torpen Motviljet och Viljet finns en hage som sträcker sig en kilometer västerut, ända fram till landsvägen som går mellan Marie kyrkogård i Skara och Stenum. I hagen finns rester av två torp – torpet Hästhagen och Trädgårdstorp (Trädgårdstorpet), också upptagna på en lantmäterikarta från 1892.

 

 

Det första torpet österifrån heter Trädgårdstorp (Trädgårdstorpet) och har idag den antikvariska beteckningen lägenhetsbebyggelse RAÄ Skara 71:1 med beskrivningen ”Bebyggelselämningar, sentida torpställe, inom ett område av ca 90 x 80 m (Ö-V), bestående av 1 grund efter boningshus, 1 jordkällargrund, 1 uthusgrund samt odlingsrösen. Beväxt med ekar och rönnar.” Inventeringen gjordes 1984 på en lätt kuperad och stenig moränmark, använd som hagmark/betesmark.

 

 

Det andra torpet österifrån heter Hästhagen och har idag den antikvariska beteckningen lägenhetsbebyggelse RAÄ Skara 70:1 med beskrivningen ”Bebyggelselämningar, sentida torpställe, inom ett område av 85 x 40m (Ö-V), bestående av 1 grund efter boningshus med spisröse, 1 jordkällargrund och 1 uthusgrund. Beväxt med 1 lönn och 2äppelträd.” Inventeringen gjordes 1984 på låg moränrygg (Ö-V), då använd som skogsmark/blandskog. År 2013 är det en del av hagen, som betas av kreatur från SLU Götala.

 


Bilderna är fotograferade av Harri Blomberg 20131129.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0