Intramuros och Fort Santiago i Manila.

Filippinernas historia före spanjorernas ankomst på 1500-talet, kan studeras på den arkeologiska avdelningen på det nationella antropologiska museet i Manila. Gravurnorna hittades i en grotta i Filippinerna full av kvarlevor från de första århundradena av vår tideräkning (romersk järnålder i svensk arkeologisk räkning).

Långt innan spanjorerna anlände till Filippinerna, blomstrade samhällen längs floden Pasigs stränder på ön Luzon. En av dessa var Selurong, med ett palissadomgärdat fort. Malajerna (dagens filippinare) grundade denna stad, där Manila är belägen idag. Namnet Manila är en förvrängning av Maynilad, som betyder det finns mangrove. Selurong hade tidigt handelsförbindelser med kineserna.
 
Kenneth Camporedondo Cabunilas vid floden Pasig i Manila. Här fanns det före spanjorernas ankomst det palissadomgärdade inhemska fortet Selurong, som beboddes av förfäder till dagens manilabor. Man hade handelskontakter så långt västerut som till Kina.
 
Den 24 juni 1571 grundade conquistadoren Miguel López de Legazpi den spanska staden Manila ruinerna av den gamla befästa filippinska bosättningen Selurong, efter att ha avsatt den lokala monarken Rajah Sulayman, som hade förlorat slaget i Bankusay den 3 juni samma år. 
 
Filippinerna har alltid varit ett havsbundet folk, vilket framgår av arkeologiska artefakter.
 
De spanska erövrarna förklarade området tillhörande dem, som ett territorium underlydande vicekungadömet Nya Spanien, som styrdes av en vicekung i Mexico City, som utsetts av den spanske monarken. Den lokala makteliten avrättades eller förvisades bl a  till Mexico efter en misslyckad revolt 1587-1588.
 
Inhemska filippinska båtkanoner, utställda på Antropologiska museet i Manila.
 
Intramuros i Manila växte fram och skyddades av fort, kyrkor och stadsmurar. Filippinerna styrdes från Manila, som var en del av Nya Spanien tills Mexiko blev självständigt 1821.
 
Intramuros - försvarsposten Baluarte de San Diego, sedd från The Manila Hotel.
 

Spanjorernas erövrande av den filippinska övärlden hade ett mönster. Augustiner och franciskaner följde med de spanska soldaterna, stödda av lojala inhemska trupper, från ö till ö för att leta efter inhemska byar och människor.

 

Artikelförfattaren Harri Blomberg besöker en filippinsk byggnad, uppförd enligt inhemsk tradition, på Antropologiska museet i Manila.

 

Spanjorerna byggde snart upp kyrkor och fästningar, medan de letade efter guld och kryddor. Katolicismen infördes och antogs av majoriteten. Sporadiska uppror skedde från stamgrupper i norra Luzons högländer och i kustområden.

 

Inhemska stridsvapen på Antropologiska museet i Manila.

 

En del muslimer gjorde motstånd i Mindanao i södra Filippinerna. Den spanska militären slog tillbaka kinesiska pirater, japanska och portugisiska, nederländska och brittiska styrkor, som alla också hade intresse av Filippinerna.

 

Intramuros yttre murar.
 
Intramuros yttre murar.
 
Intramuros inre murar.
 
Intramuros inre murar.

 

För att försvara Manila uppfördes 4,5 kilometer långa stenmurar, bålverk och vallgravar omslutande ett femkantigt område på cirka 64 hektar. Området bestod av bostäder, kyrkor, palats, skolor och offentliga byggnader.

 

Casa Manila i Intramuros.
 

Innanför stadsmurarna kom man genom stadsportar med klaffbroar, vilka stängdes innan midnatt och öppnades vid gryningen. Det var på detta sätt att staden fick namnet Intramuros - vilket betyder "inom murarna".

 

 Översikt över Intramuros i Manila.

 

Dessa avskräckte dock inte från erövringsförsök från europeiska stormakter, holländska pirater attackerade ett flertal gånger filippinska farvatten. Britterna invaderade Intramuros 1762 och regerade där i nästan två år innan de återlämnade Manila till Spanien.

 

Fort Santiago, port vid floden Pasig i Manila.
 

Fort Santiagos besättning använde porten som ledde ned som en passage till floden Pasig. År 1762 flydde generalguvernören Simon de Anda här med viktiga spanska dokument och skatter då engelsmännen erövrade och besatte staden. Han flydde till Pampanga, där han etablerade sig som generalguvernör över Filippinerna och ledde motståndet ända fram till britternas ockupation tog slut 1764.

 

Harri och Kenneth vid floden Pasig i Manila, som användes som flyktväg av den filippinska generalguvernören Simon de Anda i samband med engelsmännens ockupation av Intramuros för drygt 250 år sedan.
 
Fort Santiago i Manila är en av de äldsta befästningarna i Filippinerna, byggt 1571 på platsen för ursprungsbefolkningens bosättning, som styrdes av Rajah Sulayman.
 
Fiskeredskap på Antropologiska museet i Manila.
 
Det första fortet var en palissadkonstruktion av stockar och jord. Förstörd i Limahongs attack 1574. Ett stenfort byggdes mellan åren 1589-1592. Förstördes i 1645 års jordbävning. Reparerades och förstärktes från 1658 till 1663. Blev högkvarter för den brittiska ockupationen 1762-1764. Reparerad och renoverad 1778.
 
 
 
 
Besökare bland marinarkeologiska skatter på Antropologiska museet i Manila. Intramuros historia är förbundet med havet.
 

Efter det spansk-amerikanska kriget 1898 tog amerikanerna över Filippinerna. Intramuros  överlämnades till dem formellt efter slaget om Manila samma år.

 

Det spanska kulturarvet är påtagligt på Filippinerna, detalj ur en tavla på Nationalmuseet i Manila.

Efter att ha överlevt ett antal jordbävningar, tyfoner, bränder och krig genom århundradena, drabbades Intramuros nästan av total förstörelse då amerikanerna befriade Manila från japanska trupper 1945, som hade invaderat och ockuperat Filippinerna några år tidigare. Amerikanskt artilleri och pansarvagnar reducerade stadsmurarna och dess byggnader till aska, vid befrielsenTusentals människor dog under den åtta dagar långa belägringen av Intramuros, men siffror på upp till 100 000 döda människor nämns i samband med slaget om Manila 1945 som varade i en månads tid från den 3 februari 1945 till den 3 mars 1945.
 
Ruiner med tydliga spår av kriget i Fort Santiago i Manila.
 
Plazuela de Santa Isabel i Intramuros, hedrar dödsoffren som skördades under slaget om Manila 1945.

När andra världskriget var slut var Intramuros en död stadsdel i Manila. År 1946 erkände Förenta staterna Filippinernas självständighet, men Intramuros var till stora delar övergivet. Flera årtionden efter kriget var det ett stort ödemarksområde, vars förstörelse fortsatte successivt och riskerade rasera de få byggnader som trots allt hade klarat sig innanför stadsmurarna.
 
Kenneth promenerar i den gamla staden i Manila. Dagens Intramuros är väl värt ett besök.
 
Harri vid en liten kanon på Baluartillo De San Francisco, som är en av försvarsposterna i stadsmuren runt Intramuros i Manila.
 
Försvarsposten Reducto de Francisco i Fort Santiago i Intramuros.
 
Därför skapades den 10 april 1979 presidentdekretet 1616 för skapandet av Intramuros Administration (I.A.), som ska genomföra restaureringen och utvecklingen av Intramuros, som ett monument för den spanska perioden i den filippinska historien. Intramuros Administration är knutet till Department of Tourism (DOT). 
 
Vaktpostering i Fort Santiago i Manila.
 

 

Harri och Kenneth vid vallgraven intill huvudingången till Fort Santiago i Manila.
 
En vattenbrunn vid huvudporten till Fort Santiago i Manila.
 
Välvda gångar i Fort Santiago i Manila.

Filippinernas barockkyrkor.

Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

I Filippinerna, i det som var Spanska östindien, infördes under andra hälften av 1500-talet den europeiska koloniala arkitekturen. Den var speciellt lämpad för de heta tropikerna i det nya östra området, den europeiska arkitekturen transponerades via Acapulco, Mexiko till en unik filippinsk stil.

 

Interiörbild från Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

Filippinernas barockkyrkor är uppförda i en säregen arkitekturstil, i ett land som ofta har drabbats av destruktiva jordbävningar, exempelvis under 1700-talet, där stora offentliga byggnader, såsom kyrkor, fick byggas om i barockstil.

 

Katedralen i Manila har skadats och förstörts flera gånger sedan den ursprungliga uppfördes 1581, katedralens åttonde uppbyggnad slutfördes 1958.

 

I Filippinerna har förstörelsen av kyrkor av frekventa jordbävningar, gjort att kyrkornas form lägre och bredare än i Europa; sidoväggar gjordes tjockare och kraftigt pressade för skapa stabilitet under de seismologiska skakningarna. De övre strukturerna av kyrkobyggnaderna byggdes med lättare material, delvis för att inte skada vid nedfall.

 

Katedralen i Manila.

 

Klocktornen är vanligen lägre och stela jämfört med torn i mindre seismiskt aktiva regioner i världen. Tornen har tjockare konstruktion i de nedre nivåerna, med en gradvis förminskning till den översta nivån.  I vissa kyrkor i Filippinerna, förutom att fungera som vakttorn mot pirater, är några klocktorn fristående från huvudbyggnaden för att undvika skador vid fallande klocktorn på grund av jordbävningarna.

 

Katedralen i Cebu City - Cebu Metropolitan Cathedral.

 

Fyra av dessa kyrkor har valts ut till ett gemensamt världsarv, under beteckningen Filippinernas barockkyrkor. Följande kyrkor ingår i världsarvet:

San Agustins kyrka i Manila, La Nuestra Senora de la Asuncions kyrka i Santa Maria, San Agustins kyrka i Paoay och Santo Tomas de Villanuevas kyrka i Miagao.

 

San Agustins kyrka i Manila.

 

Vi besåg den första - San Agustins kyrka i Manila - under vårt besök på nyårsafton 2017, men dessutom fick vi se många liknande kyrkor exteriört och interiört, byggda under den spanska kolonialtiden i samband med våra resor på öarna Mindanao, Cebu och Luzon i Filippinerna.

 

San Agustins kyrka i Manila.

 

San Agustins kyrka i Manila ligger i den muromgärdade stadsdelen Intramuros. Det är en av de äldsta existerande stenkyrkorna i Filippinerna och den enda kyrkobyggnaden som hölls intakt efter att Intramuros brändes till marken under befrielsen av Manila 1945. Den har överlevt bombningar och naturkatastrofer, inklusive två världskrig och en rad jordbävningar under åren 1645, 1754, 1852, 1863 och 1880.

 

Murarna runt Intramuros i Manila.

 

San Agustins kyrka och dess kloster i Intramuros Manila har varit de augustinska missionärernas högkvarter i Augustinorden på Filippinerna (kallas för Augustinian Province of the Most Holy Name of Jesus of the Philippines) sedan grundandet år 1571.

 

San Agustins kyrka i Manila.

 

Augustinorden är också starkt knutna till Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City, som jag berättade om i förra bloggen om Magellans kors i Cebu City. Den augustinska provinsen Santo Niño i Cebu separerades från moderprovinsen i Manila 1983.

 

Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

År 1904 etablerade augustinerna universitetet i San Agustin - University of San Agustin - i Iloilo City som så småningom framträdde som den största augustinska utbildningsinstitutionen i världen när det gäller antalet studenter och det enda augustinska universitetet i Asien och Stillahavsområdet.

 

Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

De har också fungerat som förvaltare av Santo Niño-helgedomen i Cebu City, som rymmer den flera hundra århundraden gamla träfiguren av barnet Jesus, som återfanns av Legazpi's män 1565.

 

Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City på Filippinerna byggdes på det ställe där man 1565 fann en träfigur av Santo Niño (Jesusbarnet). Denna figur hade den 14 april 1521 getts till Hara Amihan av världsomseglaren Ferdinand Magellan (1480-1521), efter hans ankomst till ön Cebu. Hon var hustru till härskaren Raja Humabon, i anledning av att härskarparet och många av dess undersåtar lät sig döpas. Kort efter omkom Magellan i en strid på grannön Mactan.

 

Santo Niño (Jesusbarnet) i Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

44 år senare återkom Miguel López de Legazpi från Spanien och erövrade Cebu. Befolkningen på platsen var denna gång fientligt inställd till spanjorernas ankomst och han brände ned deras byar och grundade på området de första spanske bosättningarna på Filippinerna, Villa del Santísimo Nombre de Jesús och Villa de San Miguel. Skulpturen blev funnen i en svedd trädlåda, under röjningen efter en av dessa anlagda bybränder, och Jesusskulpturen var nästen helt oskadd.

 

Sankt Peter - interiörbild från katedralen i Manila.

 

Omedelbart efter ankomsten i april 1565 grundlade en präst som hade ledsagt Legazpi, fader Andrés de Urdaneta, klosteret Santo Niño, det första augustinerkloster på Filippinerna. På upptäcksstället för den ovannämnda skulpturen byggde så augustinerbrodern Diego de Herrera 1566 en kyrka av trä och nypa (palmartad växt, som man lokalt i Filippinerna bygger hus med), men den blev inte långt efter ödelagd vid en brand.

 

Pilgrimer tänder ljus vid Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

År 1605 påbörjade man under Pedro Torres att bygga en ny kyrka på samme ställe. Också denna var av trä och nypa, och stod färdig 1626. Två år efteråt brann också denna kyrka.

 

Interiörbild från Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

Redan samma år, 1628, påbörjade så Juan Medina att återuppbygga gudshuset. Byggmaterialet var denna gång en slags lersten, kallad adobe – något nytt under denna tid. Men detta byggnadsmaterial gick inte att använda i Filippinerna, till skillnad mot många delar av ett torrare Latinamerika, för i kontakt med luft i detta fuktiga tropiska klimat upplöstes lerstenarna. Därför fullförde man inte byggandet av denne tredje kyrka.

 

Kyrkliga inventarier på Nationalmuseet i Manila.

 

Först i februari 1735 blev så fundamentet lagt för den nuvarande basilikan. Det massiva stenbyggnadsverket var färdigt år 1739. Stenarna som användes, kom sjövägen från stenbrottet i Capiz på ön Panay till Cebu. Kyrkan fick namnet San Agustin. År 1889 fick den fönster och år 1965 följde en omfattande renovering, men utan på att ändra på strukturen från 1700-talet.

 

Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City stod färdig 1739, men har föregångare på samma plats alltsedan 1566.

 

År 1965, i samband med 400-årsminnet av fader Urdanetas ankomst till Filippinerna, förhöjde påve Paul VI kyrkan till Basilica minor (på svenska betyder det mindre basilika). Vilket är en kanonisk/kyrkorättslig term för att beteckna vissa kyrkobyggnader som av historiska eller andra skäl åtnjuter en särskild status inom den katolska världen. Dessa kyrkor är vanligtvis undantagna från den ordinarie kyrkliga jurisdiktionen. Denna upphöjning innebar samtidig en namnändring, till Basilica Minore del Santo Niño.

 

Ett pilgrimscentrum uppfördes vid Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City 1990.

 

År 1990 blev ett pilgrimscentrum byggt intill kyrkan, där finns också ett museum, som skildrar kristnandet av Filippinerna. Träfiguren av Jesusbarnet är bevarad och är som populärt pilgrimsmål utställt i ett stort solitt skrin med glassfönster i basilikans inre, skyddad av vakter. Den räknas som Filippinernas äldsta relik.

 

Artikelförfattaren Harri Blomberg besöker Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

År 2013 blev basilikans klocktorn ödelagt av det kraftiga jordskalvet som drabbade grannön Bohol och Cebu City, men är nu restaurerat.

 

Kenneth Camporedondo Cabunilas besöker Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.
 

 
Katedralen i Manila.
 
Valvbågar i katedralen i Manila.

Obefläckade avlelsen i katedralen i Manila - Immaculata conceptio är namnet på en bildframställning av Jungfru Maria som blev vanlig i västerlandet från 1500-talet, och där Maria framställs som en ung flicka i väntan på att motta bebådelsen.
 
Ärkebiskopslängden i katedralen i Manila.

Katedralen i Manila.

Magellans kors i Cebu City.

Magellans kors i Cebu City.

 

Magellans kors är beläget vid basilikan Basilica del Santo Niño i Cebu City. Detta är ett av Filippinernas viktigaste kristna landmärken och därmed också en viktig helgedom. Ferdinand Magellan (1480-1521) var en känd upptäcksresande och det var han som förde kristendomen till Filippinerna.

 

Fresk som visar hur korset uppfördes 1521 i dagens Cebu City.

 

Enligt traditionen uppfördes 1521 ett kors för att markera starten för kristnandet i Filippinerna. Det ursprungliga korset försämrades gradvis under åren och många besökare tog bitar av korset som souvenirer.

 

Magellans kors, den 29 december 2017.

 

År 1845 placerade man ett annat kors på platsen och i detta kors kom man att sticka in bitar från det ursprungliga korset.

 

Mycket folk samlas runt den lilla vita byggnaden med tegeltak, som skyddar Magellans kors i Cebu City.

 

I dag är korset en helig plats och man har uppfört en vacker byggnad för att förstärka platsens betydelse. Spanjorerna, under ledning av spanske conquistadoren Miguel López de Legazpi med 500 soldater, grundade 45 år senare den 27 april 1565 sin första permanenta koloni här i Cebu City på Filippinerna, ett land som fick namn efter Spaniens kung Filip II (1527-1598).

 

Katolska pilgrimer vid Magellans kors.
 

Efter att spanjorerna koloniserade arkipelagen, så fick katolicismen fäste och en intensiv och bitter attack mot animismen, som i huvudsak rådde på de över 7000 öarna (sydligaste delen var påverkad av islam), tog fart de närmaste decennierna.

 

Interiörbild från den intilliggande basilikan Basilica del Santo Niño.

 

I kombination med kristna dop, förstördes animistiska idoler, gravmonument och ersattes av kristna kors. Ferdinand Magellan kom själv att dö under en strid mot en filippinsk stam på ön Mactan intill Cebu, den 27 april 1521, som leddes av den filippinske stamhövdingen Lapu-Lapu (1491-1542) och räknas som Filippinernas förste frihetskämpe. Lapu-Lapu City, en förort till Cebu City, ligger idag där striden ägde rum. Där finns ett monument på platsen, med en staty av Lapu-Lapu.

 

En utställning på Fort San Pedro i Cebu City om Filippinernas förste frihetskämpe Lapu-Lapu, vars manskap dräpte Ferdinand Magellan 1521.

 

Historien om Lapu-Lapu och Ferdinand Magellan, har berättats av italienaren Francesco Antonio Pigafetta (1491-1534), som medföljde 1519 Ferdinand Magellan på den första världsomseglingen till bland annat Cebu. Vid det olyckliga härnadståget mot Filippinerna, då Ferdinand Magellan dödades, blev Pigafetta svårt sårad, men räddade sig efter många faror och återkom 1522 till expeditionens utgångsort i Spanien.

 

Italienaren Pigafetta deltog i Magellans världsomsegling och bevittnade händelserna i Filippinerna 1521.

 

Ett par år senare författade han en berättelse över denna världsomsegling, som gavs ut av Carlo Amoretti på italienska år 1800 och franska 1801, jämte kopior av sjökort som Pigafetta tecknat, samt en av denne uppgjord ordbok över språken/tungomålen på Filippinerna och Moluckerna. Pigafetta dog som kommendör av johanniternas orden.

 

En karta från 1525 av Antonio Pigafetta som visar den centrala delen av Visayaöarna i Filippinerna, där Magellan dog fyra år tidigare.
 

 
Magellans kors i Cebu City.

Tema Filippinerna

"Intramuros" – staden innanför Manilas murar - i Filippinerna, motivet är skapat 1684 av Alain Manesson Mallet (1630–1706), som är Frankrikes motsvarighet till den svenske Erik Dahlbergh  (1625-1703). 
 
År 2018 inleds med en utblick till Filippinerna, med ett antal artiklar om landet, då jag vid senaste årsskiftet besökte öarna Mindanao, Cebu och Luzon, tillsammans med min filippinska familj. Ett land som har så mycket att berätta.
 
Huvudporten till Fort Santiago i Manila, efter krigsslutet 1945. Tavlan (olja på canvas) ”Mained Gate of Port Santiago” på Nationalmuseum i Filippinerna, målades av Simplicia "Nena" L. Saguil (född 19 september 1924 i Manila, död i februari 1994 i Paris), som var en filippinsk abstrakt målare.
 

 
Artikelförfattaren Harri Blomberg vid huvudporten till Fort Santiago, efter dess rekonstruktion och restaurering.

Julhälsning från Götala.

Götala herrgård.

 

Jul är ute, jul är inne. 

Signe Gud den glada tid! 

Är det ej, som varje sinne 

Värmdes nu av fröjd och frid?

 

Bilder från SLU Götala, den 30 november 2017.

 

Som om du en skogsdoft kände 

Från ditt hem i Nordanskog, 

Det, vars bild, trots allt elände, 

Du i fjärran med dig tog?

 

Stora Vadet i Götala,den 30 november 2017.
 
Jul har kommit. Farmarens stuga 

Är dess friska gammans tolk. 

Kring en eld, som heter duga, 

Skockas lustigt gårdens folk.

 

Tomtar på Stora Vadet.
 
Här behöver ingen frysa, 

Ingen lida hunger här. 

Händer tryckas, ögon lysa, 

Hjärtats fröjd uppriktig är.

 

Tomtar på Stora Vadet.
 

Husets dräng och farmarens son 

Skämta smått vid eldens glöd. 

Barnen smörja sig med gotter. 

Julöl finns i överflöd.

 

Julbord på Götala herrgård, den 30 november 2017. 

 

Farmaren dricker märg i benen, 

Stryker sig om skägget, nöjd, 

Blickar ut åt åkerrenen, 

Full av dämpad kraft och fröjd.

 

Julbord på Götala herrgård, den 30 november 2017.

 

John tar ned fiolen från kroken, 

Spelar polskor då och då. 

Ur den gamla goda boken 

Läser mormor i sin vrå.

 

Julbord på Götala herrgård, den 30 november 2017.
 

Mor har brått; ty nu i gryta 

Här skall doppas, det är klart. 

Ingenting i dag får tryta; 

Allt är rikligt, fett och rart.

 

Tomtar på Stora Vadet.
 

Vänner, jag förstår er gamman. 

Svingom julens klara bloss! 

Låt oss vara nu tillsamman, 

Fastän havet skiljer oss!

 

Tomtar på Stora Vadet.
 

Luft och ljus! Låt ölet fragga 

Kring ert stolta stjärnbanér! 

Under gamla Sveriges flagga 

Klingar jag i kväll med er...

 

Tomtar på Stora Vadet.
 

En decemberblogg av Magnus Elmblad & Harri Blomberg (bilderna är fotograferade i Götala, den 30 november 2017).

 

Skara domkyrka, den 30 november 2017.
 

 

Ett stort tack till Gisella Pheiffer i Skara för alla tomtar, som fick ett nytt hem på Stora Vadet i Götala!

 

En brinnande tomte, på torpet Viljet i Götala, den 1 december 2017.

Minnesbilder från 1950-talets Skara.

Riksmarschen i Skara 1955. Ett foto av Stig Rehn, ur Västergötlands museums samlingar.

 

Att växa upp som barn i 50-talets Skara, måste ha känts bra med allt framtidshopp och utvecklingsdrömmar man i gemen hade i Sverige. Det framgår när man läser götalapojken Lars Anderssons skolböcker, vilket jag har delgett av i de tre senaste bloggarna denna novembermånad, då det förövrigt är sex år sedan jag köpte torpet Stora Vadet och blev fritidsboende skarabo. Det torp som var Lars Anderssons barndomshem, en plats där man byggde nytt garage för bilen på 1950-talet och var man även uppförde ett brygghus, intill vattenpumpen invid Götalabäcken.

 

Skolåret 1953-1954 

 

Stora Vadet i Götala 1982. Ett foto av Georg Svantesson, ur Västergötlands museums samlingar. 

 

I skoluppsatserna skildras livet på torpet Stora Vadet, exempelvis skolåret 1953-1954, då Lars Andersson gick i klass 5A på Skara Folkskola. I uppsatsen "Nu är det vinter", inleder han uppsatsen med att skriva om vintersporternas Skara, innan han övergår till vardagssysslor i Götala: 

 

"Länge har vi väntat på vintern, och nu har den kommit på allvar. Igår hade vi ledigt halva dagen. Då spelade vi ishockey. Det blev oavgjort 2-2. Vi spelade på Petersburg. Det är Skaras ishockeybana. Vi spelade mot klass 4e. Jag stod i mål och släppte in ett mål. Det andra släppte Buffis in. Han stod i mål före mig. 

Jag brukar gärna gå i skogen om vintern. En söndag var jag med ett par farbröder och jagade. De sköt ett rådjur och en hare. Vi såg också en älg. Han var ungefär 200 meter ifrån oss. Det var en mycket rolig söndag. 

Det kan vara ganska arbetsamt på vintern, när det blir mycket snö. Då får jag hjälpa pappa att dra snöplogen. Vi har ungefär 400 meter till stora landsvägen. Ibland får vi skotta upp höga vallar utmed vägen. När det snöar för fullt, kan det vara ganska besvärligt att få bort snön. Ibland kan man inte köra med snöplogen, utan man får skotta väg." 

 

Gustaf Andersson vid sin stuga på Stora Vadet i Götala 1982. Ett foto av Georg Svantesson, ur Västergötlands museums samlingar.

 

Skolåret 1953-1954, hade Lars Andersson också haft en trafikdag, som han beskriver enligt följande:

 

"För ett par veckor sedan hade vi en trafiktävling i skolan. Vi startade på morgonen. Var och en fick sitt nummer att sätta på ryggen. Det gällde först och främst att ha sina cyklar i ordning. En polis granskade våra cyklar. Det fick inte fattas kattöga, kedjeskygg eller bra bromsar. Om de sakerna fattades på cykeln, fick vi fem prickar. Vi fick åka på Bommagatan, Järnvägsgatan, Skaraborgsgatan, Marumsgatan, Stora Torget, Skolgatan och åter till skolan. Det var många kontroller. Sju lärare samt ett par poliser stod som kontroller. Först startade sjunde klassen, sen sjätte och sist femte.  

Ett par dagar efter fick vi ett teoretiskt prov genom radion. Det var tio frågor, som vi skulle besvara. De svaren skickades till Stockholm. De som hade kört prickfritt, fick gå ner till överläraren och svara på frågor. Skolmästare blev Pekka Gröhn. Han kan kanske bli distriktsmästare. Det var en mycket rolig dag, då vi körde i stan."

 

Marumsgatan i Skara 1956. Ett foto av Stig Rehn, ur Västergötlands museums samlingar.

 

Om denna trafikdag berättar Lars Andersson i ett annat sammanhang samma skolår, då han får till uppgift att beskriva sin hemstad Skara:

 

"Nu ska vi berätta lite om vår stad. Skara blev tidigt bebyggd. De människor som kom till Skara, bytte varor med varandra. En del bosatte sig här. Så kom staden att växa upp. Den blev också en tingsplats. Skara har en mycket vacker domkyrka. Mitt emot kyrkan ligger biblioteket. Vid stationen är en stor fontän som vi kallar för Spegeldammen. Det är härligt att sitta vid Spegeldammen på sommaren, då det är vackert väder. 

För en tid sen hade vi en trafiktävling här i skolan. Vi startade på skolgården. Där stod en polis, som granskade våra cyklar. Ute i stan var det hemliga och synliga kontroller, som såg efter, så att vi inte gjorde något fel. 

I Skara har det varit mycket bra skridskois, så vi har kunnat åka skridskor. Jag har spelat ishockey. Det är så trevligt. Ibland vinner vi, men ibland går det inte så bra för oss. Skara har ett bra ishockeylag. Här finns många bra ishockeyspelare. I Skara väntar vi bara på våren. Nu smälter snön och solen skiner."

 

Vinterkväll, Hallbergs gård, Marumsgatan i Skara 1956. Ett foto av Stig Rehn, ur Västergötlands museums samlingar.

 

Redan detta skolår dåLars Andersson går femte klass, vet han vad han vill bli när han blir stor, en lastbilschaufför och så här i efterhand att det är intressant att kommentera att han blev det, en uppskattad sådan i Skaranejden. Våren 1954 skrev han att:

 

"Jag skulle vilja bli lastbilschaufför. Jag har åkt mycket stora lastbilar. Mest har jag åkt med tegelbrukets bil. Jag har varit med i Göteborg, Alingsås, Uddevalla och Jönköping. För det mesta när vi kör från Göteborg har vi med oss kol hem till Skara. En gång då vi for till Jönköping mötte vi en bil som körde så nära att han skrapade mot framskärmen. Det blev långa revor i skärmen."  

 

1952-1953

Kråks herrgård i museiparken invid Västergötlands museum, Skara domkyrka i bakgrunden, en teckning av Lars Anderssons hand. Teckningen från första hälften av 1950-talet gjordes innan herrgårdsflyglarna på 1960-talet flyttades från Götala herrgård till museiparken.

 

Lars Andersson reste ofta runt i sin hembygd i Skaraborg, det framgår i många skolberättelser. Från skolåret 1952-1953, då han gick i klass 4a i Skara Folkskola finns en uppsats om en studieresa runt Hornborgasjön, som torde ha skett våren 1953:

 

"Vi for med buss från Skara en dag. Vi skulle fara ut och se oss omkring. Först for vi till Varnhem. Där besåg vi klosterkyrkan. Med detsamma man kommer in i kyrkan, ser man Birger Jarls grav. Lekbrödraaltaret står alldeles intill. Vid båda pelarraderna hänger det målningar, som föreställer Jesu apostlar. Längst fram ser man det stora altaret med ett vackert krucifix. Vid båda sidor om altaret finns det kungsstolar. Bakom altaret är en korsgång med många gravar. Till höger om altaret är det De la Gardieska gravkoret. Munkarnas gamla kyrka från 1100-talet blev förstörd. Den nuvarande kyrkan grundades i mitten av 1200-talet. I Varnhem ligger Jesper Svedberg begraven. Vi såg också den fattige torparpojken Sven Lundblads grav. Han har bott på Bernstorp utanför Skara. Utanför kyrkan ser man ruinerna av det gamla klostret. I parken omkring kyrkan är det vackert. 

 

Vi for med buss från Varnhem till Bjällums kalkbruk. Där såg vi, hur vagnar kom och stjälpte ur kalken i ugnarna. Vi såg också ett par ugnar, som sedan var fyllda med kalksten och skiffer. En gång har det varit hav över hela slätten. Då bildades dessa lagrade bergarter. 

 

Sedan for vi till Ekornavallen. Där finns en gånggrift, som heter Girommen. Den är från stenåldern. Där finns också ett bronsåldersröse, samt gravar från järnåldern, alltså från alla tre perioderna. Sen for vi till Karleby. Där finns en av Nordens största gånggrifter. Den har en cirka 20 meter lång kammare och 10 meter lång gång. 

 

När vi hade varit i Karleby och sett på gånggriften där, for vi till Ålleberg. På sluttningen åt vi vår frukost. Sen åkte vi upp till krönet av Ålleberg. Där uppe ligger segelflygsskolan. Det är mycket bra utsikt därifrån. Vi for sedan till Falköping, där blev det ett kort uppehåll inne på stationen. Den är något större än Skaras station. Vi stannade också vi Gudhem och tittade på ruinerna av det gamla klostret. Det var roligt att se på alla hästarna, som just släpptes ut på bete. Det är fina ridhästar, som födes upp här för regementenas räkning."

 

1954-1955

Vikingaskepp, en teckning av Lars Anderssons hand. 

  

Sommaren 1954 reste Lars Andersson med sina föräldrar Signe och Gustaf Andersson till Göteborg, det framgår i uppsatsen "En resa jag gjort i sommar", från uppsatsboken i klass 6a i Skara Folkskola skolåret 1954-1955:

 

"Pappa, mamma och jag har varit i Göteborg. Vi var där en hel vecka. Jag var och tittade på många ställen. Den dagen jag kom till Göteborg, var jag uppe i utsiktstornet vid Sjöfartsmuseet. En dag var jag också nere och tittade i fiskhamnen. Jag var där klockan 6 på morgonen. Där fanns det mycket fisk och många båtar. En annan dag var jag i Långedrag. Jag var och tittade på alla segelbåtar och motorbåtar i G.K.S.S.-hamnen. Därefter for jag med en annan båt i södra skärgården. Det var en rolig resa."

 

Barnens dag i Skara 1954. Ett foto av Stig Rehn, ur Västergötlands museums samlingar.

 

Lars Andersson beskriver "Barnens dag i Skara":

 

"På lördag eftermiddag var jag och tittade på läroverksgården. Senare på kvällen var jag på tivolit. Där var det skoj. Jag åkte radiobil och virvelvind, och så var jag och såg på mycket annat på tivolit. På söndagen såg jag karnevalståget. Det var mycket skoj att se på. Senare var jag inne på Skaravallen och såg på gymnasterna."

 

Julteckning, av Lars Anderssons hand.

 

Julen 1954, läste Lars Andersson jullektyr på torpet Stora Vadet i Götala:

 

"Jag har läst många trevliga böcker i jul, då det har varit dåligt väder. Jag har läst Nittiett Karlsson och många andra trevliga jultidningar. Sen har jag läst en del trevliga böcker, såsomKalle Blomkvists Den hemliga tunneln och flera sådana liknande böcker." 

 

Om "Vintersport i Skara" skrev han vintern 1954-1955:

 

"Nu har det varit rätt så kallt en lång tid i Skara. Då har det bedrivits en hel del vintersport här. Det har varit ishockey, bandy, skidåkning och skridskosport. I fredags var det ishockey här i Skara. Skara vann med 13-4 över Vara. Det var en mycket spännande match, och mycket folk var det och tittade på matchen. I nästa månad ska det bli ungdomslandskamp på Skaravallen mellan Finland och Norge. På Marknadslyckan får alla barn åka skridskor. På söndagarna spelar man bandy på Marknadslyckan. Här i Skara finns det många som åker till Billingen för att åka skidor."

 

Ishockeyteckning, av Lars Anderssons hand.

 

Många barn drömde redan då om att bli hockeystjärnor, såsom Lars Andersson, vilket framgår av uppsatsen "Min högsta önskan", skriven måndagen den 28 februari 1955:

 

"Min högsta önskan är att få bli ishockeyspelare och få komma upp i landslaget. Det skulle också vara roligt att få åka med på turné till utlandet och spela ishockey på främmande planer. För att komma upp i landslaget måste man träna mycket hårt, så man får kondition. Jag skulle vilja bli en lika bra spelare som Lasse Björn. Han är en av det svenska landslagets bästa spelare. Nu är det svenska landslaget i Tyskland. De håller på att spela om VM i ishockey. I lördags (den 26 februari 1955) spelade Sverige mot Sovjet. Då fick de stryk med 2-1. Igår kväll (söndagen den 27 februari 1955) spelade Sverige mot Schweiz och vann med 10-0. Idag (måndagen den 28 februari 1955) har Sverige vilodag."

 

Ishockeyteckning, av Lars Anderssons hand.

 

Innan vi lämnar läsåret 1954-1955, får Lars Andersson beskriva sin klass 6A i Skara Folkskola:

 

"Vi är en klass på 26 elever och går i Skara Folkskola. Vår fröken heter Svantesson. Här i vår klass får vi lära oss engelska och det är roligt. Vi får också lära oss att slöjda. Det är roligast av alla ämnen vi har i skolan. Där får vi göra mycket bra saker. Lördagen är den bästa dagen i veckan. Då har vi bäst timmar. På lördagarna har vi kristendom, räkning, gymnastik och två timmars slöjd. På lästimmen är det ett par, som får spela pjäs och underhålla de andra i klassen. Det är mycket roligt." 

 

1955-1956

Lastbil i vattenfärg, av Lars Anderssons hand.

 

Götalabon Lars Andersson gick sitt sista skolår 1955-1956, såsom folkskoleelev i klass 7A i Skara Folkskola. I uppsatsen "Inför mitt sista skolår", skriven hösten 1955, ser han fram emot att snart få börja arbeta och göra rätt för sig i samhället:

 

"Det känns inte alls konstigt att börja sista läsåret. Det ska bli riktigt skönt att få gå ur skolan till våren. Jag tror att det här läsåret blir mycket svårare än när vi gick i sjätte klass. De roligaste ämnena vi har är räkning, geografi, naturlära och hushållsgöromål. När jag har gått ur skolan, ska jag börja arbeta. Då skall jag försöka få arbete på någon bilverkstad och om det inte går, ska jag försöka få plats på någon bensinstation. När jag blir så gammal, att jag får ta körkort, ska jag göra det. Sen ska jag ut och köra långtradare. Det kan också hända, att jag ändrar mig och inte kommer att göra något av de arbeten jag tänkt mig."

 

Lastbilsteckning, av Lars Anderssons hand.

 

Nu blev det inte så, Lars kom att köra lastbilar som han så önskade, det ser man av alla teckningar han gjorde på långtradare och dylikt, hittade i garaget på Stora Vadet i Götala 2012. I afton plastade jag in bilderna, då jag ska sätta upp dem i samma garage vid kommande besök denna månad.

 

Uppsättning av juldekorationer i Skara 1954. Ett foto av Stig Rehn, ur Västergötlands museums samlingar.

 

Om "Julhandeln i Skara" 1955, skriver Lars Andersson:

 

"Strax före jul brukar handlarna få det mycket arbetsamt. Då ska alla handla till jul. Springpojkarna får det också mycket svårt med att köra ut alla varor, som folk ringer efter eller sådana mängder, som inte folk orkar bära hem. När de kör hem varor, brukar de få bra med slantar. Folk handlar så mycket, att de får ont om pengar fram i januari. Folk köper också en del speciella maträtter, såsom skinka och frukt. De brukar också bli mycket dyra. Sen köper folk mycket julklappar, som de ger bort till släktingar och vänner."

 

Owe Wilén, "springschas" hos Skara pappershandel. Ett foto av Stig Rehn, ur Västergötlands museums samlingar.

 

Det finns många små uppsatser som jag skulle kunna delge av Lars Anderssons hand, men avslutar nu med en sista om "En utflykt till Kinnekulle", skriven hösten 1955. Det bör i sammanhanget nämnas att han brås på sin syster Nancy Nykvist, båda hade lätt för att skriva. Man får tänka att Lars Andersson inte ens är 15 år fyllda: 

 

"Vi for från skolan klockan åtta på måndag morgon den 26 september (1955). Vi skulle fara till Kinnekulle och titta på en del saker. Första platsen vi kom till var svampodlingen vid Kinne-Kleva. Det var i skifferoljeverkens grottor, som man odlade svamp. Från svampodlingen upp till toppen på Kinnekulle. Vi kunde inte åka ända upp till toppen, utan vi fick gå sista biten. Från utsiktstornet kunde vi se långt ut på Vänern. Sedan for vi till Gössäter. Där skulle vi se på ett stensliperi, men det var stängt. Då for vi till Österäng och där åt vi frukost. Därifrån for vi till Årnäs. På Årnäs fick vi se hur de gjorde glasbuteljer. Den glödande glasmassan kom från ugnar och droppade i stora klumpar i formar, sedan gick de vidare ut i ett kylrum. När vi hade sett allting på Årnäs, for vi till Lundsbrunn och tittade på Kronhöns konservfabrik, och därifrån for vi hem till Skara." 

 

Storms fröhandel, broschyr från 1950-talets Skara, funnen i garaget på Stora Vadet i Götala år 2012.

En motocrosstävling 1953.

Ett programblad för Moto-Crosstävlingarna å Dalabanan i Lundsbrunn, söndagen den 28 augusti 1955, som har varit i Lars Anderssons ägo, funnet i ett garage på Stora Vadet i Götala år 2012.

 

I höstas (1953) var det en motocrosstävling i Lundsbrunn, ett par mil ifrån Skara. Skara har sin motocrossbana där. Matchen skulle börja klockan 13.00 Till att börja med körde alla förarna ett varv på banan för att visa sig. Först startade 125 cc klassen. De skulle köra fem varv på banan. Jag minns inte, vad segraren heter, men han körde på Puch.

 

Motocross på Dala-banan, Lundsbrunn, den 17 april 1955. Fotograf Stig Rehn, bild i Västergötlands museums ägo. 

 

Nästa heat gick för 500 cc klassen i juniorer. De skulle köra tjugo varv. Han som vann, heter Raymond Sigvardson. Han är ifrån Älvängen. Tvåa blev Rune Magnuson, Skara M.K.

 

Motocross på Dala-banan, Lundsbrunn, 17 april 1955. I mitten Raymond Sigvardsson, Älvbygdens motorklubb, Älvängen. Sigvardsson var landslagsförare i motocross. Fotograf Stig Rehn, bild i Västergötlands museums ägo.

 

Sen blev det final. Då skulle seniorerna köra tjugofem varv. Jag kommer inte ihåg, vad segraren heter. Teddy Gustavson, en av Skaras bästa förare, gick det inte bra för. Han körde inte på sin egen maskin. När maskinen gick sönder, låg han först. Han hade då kört bara sex varv.

 

Ett programblad för Moto-Crosstävlingarna å Dalabanan i Lundsbrunn, söndagen den 28 augusti 1955, som har varit i Lars Anderssons ägo, funnet i ett garage på Stora Vadet i Götala år 2012.

 

Lika illa gick det för Bernt Johanson, Skaras bästa förare. Bakaxeln på hans maskin gick av på tjugotredje varvet. Han hade legat först, sedan Tedde Gustavson hade gått ur. När alla var i mål, fick segraren köra ett ärevarv.

 

Författad skolåret 1953-1954 av Lars Andersson, klass 5A i Skara Folkskola.

 

Ett programblad för Moto-Crosstävlingarna å Dalabanan i Lundsbrunn, söndagen den 28 augusti 1955, som har varit i Lars Anderssons ägo, funnet i ett garage på Stora Vadet i Götala år 2012.
 

En rolig sommar 1953.

Stora Vadets jordkällare, den 6 november 2017.
 

I min förra blogg skrev jag om skolbarnet Lars Andersson från Stora Vadet i Götala, som i sina skoluppsatser skrev trevliga historier om livet på torpet och i 1950-talets Skara. Skolböckerna hittade jag i en låda när jag rensade i garaget för femår sedan, ett garage som tillkom under samma tid i det som var hans föräldrahem. Jag delger här ännu en kort historia, skriven hösten 1953 då Lars Andersson gick i klass 5A i Skara Folkskola:

 

Skara
 

"I sommar har det regnat och åskat mycket. Men till Skara kom det mycket turister ändå. Det har kommit bussar från alla möjliga städer och många turister från utlandet. Jag har också varit ute och åkt buss.

 

Ålleberg

 

Då var vi på Ålleberg och såg, när man körde med segelflyg.

 

Skövde
 

Därifrån for vi till Skövde och från Skövde till Flämslätt. Där badade vi. När vi hade badat färdigt for vi hem.

 

Flämslätt

 

Jag har hjälp till i Qvänsels affär med att köra ut varor.

 

Qvänsels 1941

 

Så har jag också hjälp till på en gård hemma i sommar. Där har jag fått vara med om att köra in klöver. Jag har också fått mjölka korna. Det var mycket roligt. Det har i alla fall varit en trevlig sommar i år."

 

Stora Vadets brygghus, den 6 november 2017.

Ett trevligt sommarlov 1952.

Skara folkskola.

 

Lars Andersson var det sista barnet, som växte upp på Stora Vadet i Götala. I en skoluppsats för klass 4A i Skara Folkskola hösten 1952, skrev han i uppsatsen "Ett trevligt sommarlov" om hur han tillsammans med sin mor Signe Andersson (1905-1972) och far Gustaf Andersson (1907-1985) cyklade iväg på en Skaraborgsresa sommaren 1952:

 

I en av skolböckerna från år 1952, skriver Lars Andersson alla familjemedlemmar som bor på Stora Vadet i Götala och vilken postadress man har.
 

"Strax efter skolans slut var det vackert väder. Då for mamma, pappa och jag ut på cykel. Vi åkte från Skara vid tolvtiden. Vi for åt Lundsbrunn och Husaby. Från Husaby tog vi vägen till utsiktstornet på Kinnekulle. Där var vi uppe och såg utsikten. Sedan åkte vi ned till Råbäck och Gössäter. Där låg vi över natten.

 

Utsikt från Kinnekulle, ett vykort poststämplat 1952.

 

Andra dagen for vi till Årnäs glasbruk. Det var roligt att se. Där gör de glas till läskedrycker. Allt arbetet gick med maskin. Alla flaskorna kom på löpande band och fördes in i en kylugn.

 

Mariestad, ett vykort poststämplat 1951.

 

När vi hade varit där, for vi till Mariestad och sedan till våra släktingar i Låstad. Där vi stannade ett par dagar. På en söndag for vi hem. Då for vi över Binneberg. Där var vi inne och såg i Binnebergs tingshus. Sedan for vi hem till Skara. Det var en trevlig resa, som jag fick vara med om."

 

Låstads kyrka, en socken där Lars Andersson i sin sommarbetraktelse hade släktingar 1952. Om man läser Lars storasyster Nancy Nykvists minnesbok "Återblick" från år 1997, skriver hon om familjen Svensson som bebodde Sörgården i Låstad. Inte släkt, men mycket nära vänner till familjen på Stora Vadet. Nancy Nykvist har även med en bild från Sörgårdens trappa i Låstad år 1937, där uppsatsförfattaren Lars Anderssons mormor Anna Larsson är på besök hos Gustaf och Helga Svensson, hon reser tillsammans med sin son Gerhard och dennes hustru Elsa, som vanligtvis bodde i Stockholm. Familjen Svensson med barnen Dagmar och Harry, hade bebott granngården Lunnatorp vid Axevallavägen, tvärs över Lilla Vadet, men på våren 1935 flyttade Svenssons från Lunnatorp till Finnatorp i Norra Vings socken. Det var i närheten av Tubbetorps station. Svenssons hyrde bara ett år på Finnatorp. De köpte en gård, Sörgården Låstad, och flyttade dit, så förmodligen var det här Gustaf, Signe och Lars Andersson bodde ett par dagar sommaren 1952, värdparet kallades ju för farbror Gustaf Svensson och tant Helga Svensson av folket på Stora Vadet, fast man inte var släkt. (Ett par dagar efter att denna blogg hade publicerats, skrev Nancy Nykvists dotter Inger Paulsson i Skara till mig och upplyste att familjen Andersson från Stora Vadet bodde nog hos Eva och Knut i Låstad. Eva var Lars’ halvsyster, Signes äldsta dotter.)

Tidaholmskonstnären Evald Gillbrand.

Vår första Gillbrandstavla, som hänger på torpet i Götala.
 

En novemberdag för fyra år sedan inköpte jag vid Hötorget i Skara en tavla från mellankrigstiden, föreställande Billingen, sedd från Kungslena. Evald Gillbrand (född Carlsson, men tog sig år 1938 namnet Gillbrand) från Tidaholm, köpman, arkitekt och allkonstnär, hade målat tavlan. Han finns representerad med bl a en väggmålning från 1941 i Tidaholms kyrka och dessutom med flera alster i dess församlingshem, Mobackens kapell (som dessutom uppfördes 1939 efter Gillbrands ritningar), Blåhults kapell (även här stod Gillbrand bakom ritningarna, kapellet invigdes 1936) och Östra kyrkogårdens kapell, samt i den klassiska Sagabiografen i Tidaholm från 1917. Idag köpte jag i Kortedala ytterligare en tavla av Evald Gillbrand, målad så sent som 1981 och föreställande Gamla Torget med Basarlängan i Tidaholm, i bakgrunden syns stadskyrkan. Köpmannen Gillbrand hade en färgbutik ett stenkast bort, på Torggatan 10. Fadern Gillis Carlsson (1858-1941) var en lokalkänd handlare med färdigheter i dekorations-, skylt-, vagns- och möbelmåleri, medan sonen Per Gillbrand (1934-2016) blev en världskänd motoringenjör, kallad för Turbo-Pelle.

 

Vår andra Gillbrandstavla, som från och med söndag ska hänga på torpet i Götala.

DNA-revolutionen og arkæologien.

Professor Kristian Kristiansen vid "Institutionen för historiska studier" vid Göteborgs universitet föreläser för "Fornminnesföreningen i Göteborg", den 16 oktober 2017. Han redogör för tre stora folkvandringar in i Europa, som förändrar världsdelens förhistoria. Ny forskning som har möjliggjorts av DNA-revolutionen.
 
Idag ska vi lyfta lite på huvudet och titta bortom Götalas horisont eller egentligen inte, då även Götala är en del av detta allmäneuropeiska. Igår eftermiddags kom jag hem från Berlin, som jag besökte tillsammans med min sambo detta veckoslut och igår kväll lyssnade jag på en föreläsning i Fornminnesföreningen i Göteborgs regi, där vår danske arkeologiprofessor Kristian Kristiansen vid Göteborgs universitet höll en föreläsning om de senaste landvinningarna inom arkeologin, utifrån rubriken "DNA-revolutionen og arkæologien", med underrubriken ”Arkeologi, genetik och folkevandringer: En nytolkning af kultur- og sprokforandring i Eurasien under det tredje og andet årtusinde før vor tidsregning.”
 
Artikelförfattaren vid floden Spree i Berlin, den 15 oktober 2017.
 

Berlin är en stad, kanske mer än många som ständigt arbetar med sin historia och sin historieskrivning. Öppnare än många andra europeiska städer för alternativa kulturyttringar och mångfald – Europas själ och styrka. Arkeologin i Tyskland och i Europa står också inför nya utmaningar, då tidigare sanningar inte ser ut att hålla, då den naturvetenskapliga revolutionen förändrar arkeologins möjligheter till nästan tidigare otänkbara nivåer. Sedan år 2000 har disciplinen börjat använda sig av strontium- och blyisotopanalyser, samt år 2010 började DNA-revolutionen (vilken svensken bl a Svante Pääbo har varit framdrivande i, bland annat genom att visa att vi européer till 2-3 % i vår genbank är alla ättlingar till neandertalare) förändra hela vår europeiska förhistoria, till den grad att den visar att vår mobilitet har haft helt andra dimensioner än vad vi ens kunnat drömma oss till, efter andra världskriget har det varit kutym att det främst har varit idéer som rört sig, inte människor (annat var synsättet under mellankrigstiden) i förhistorien. Folkvandringar som idé satt inte högt på dagordningen, men idag ser vi via den naturvetenskapliga revolutionen att människor, djur och ting (metaller och textilier) har rört på sig i Europa genom ett hittills okänt omfång, så de senaste 50 årens arkeologiska forskning omkring kulturförändringar har varit grundläggande felaktig. Hur kunde så många arkeologer ta fel så länge? Det betyder också en omkalibrering av arkeologiska teorier och metoder.

 

Artikelförfattaren den 15 juni 2017 vid Nordens äldsta boplats - Varggrottan i Bötombergen i Lappfjärds socken, Kristinestads kommun, Finland. I grottan fann man under åren 1996-2006 artefakter (föremål) som daterar den till paleolitisk tid, för ca 120 000 - 130 000 år sedan. Detta skall i så fall vara de enda kända lämningarna av Neandertalmänniskor som hittats i Norden. Varggrottan är inte färdiggrävd arkeologiskt.

 

Professor Kristian Kristiansen berättade att sedan år 2010 har det efter 20 års famlande blivit möjligt att göra analyser av arkeologiska DNA, som går att jämföra med forskningen kring modern DNA. Det visar att européernas genbank i huvudsak består av tre stora invasioner av folk, som kom för att stanna… idag uppblandade i oss alla. Dessa tre folkrörelser till Europa är:

 

1) Första gruppen var mörkskinnade jägare-samlare som kom från Afrika för 50 000 år sedan, som även gav oss blå ögon.

 

2) Andra gruppen var ljusskinnade anatoliska bönder, som kom för drygt 8 000 år sedan. De gav oss jordbruket och resan upp till Västergötland tog cirka 2 000 år att göra, då neolitiseringen började och gånggrifter uppfördes. Inledningsvis håller man sig genetiskt för sig själva i centrala och sydöstra Europa, skilda från de omliggande jägarsamhällena, men ca 4000 f Kr expanderar man åt alla vädersträck och börjar blanda upp sig med ursprungsbefolkningen i Europa. Under sin kulturella höjdpunkt byggs neolitiska städer på Iberiska halvön och i Sydösteuropa.

 

3) Tredje gruppen var ett rörligt folk som kom från stäpperna i öster för 5 000 år sedan, vilken gjorde oss laktostoleranta och långa (de neolitiska bönderna hade börjat minska i längd på grund av en för ensidig kost). Den dramatiska historien om hur de invaderade Europa har presenterats nyligen i den forskning som Kristian Kristiansen har lett på Göteborgs och Köpenhamns universitet under åren 2011-2016 och vars forskning fortsätter, numera bekostade av Riksbanken 2017-2022.

 

Stridsyxekulturens utbredning i norra Europa, för omkring 4500-5000 år sedan.

 

När denna tredje invasion, som även kom till Västergötland har vi namngett den för Stridsyxekulturen (tidigare hette den Båtyxekulturen, för sina karaktäristiska yxor), medan den rent allmänt i Europa heter Snörkeramisk kultur och i vårt grannland Danmark för Enkeltgravskulturen, för sin nya typ av familjebaserade gravar som ersatte de kollektiva megalitgravarna. Gravskicket i enkeltgravkulturen avviker något från stridsyxekulturens gravar. Vissa föremålsformer skiljer sig också något åt, men i det stora hela är det samma massinvasion som sker, snörkeramikerna brukade anses vara de första som talade indoeuropeiska i Baltikum-Polen-Tyskland-Skandinavien. De anses ha varit ett ryttarfolk, som införde tamhästen till våra trakter. Bara på Jylland uppfördes 30 000 enkelgravar under åren 2800-2400 f Kr.

 

Jylland under Enkeltgravskulturen.

 

Det var en massiv immigration, som även pollendiagram från nordvästra Jylland bekräftar och visar den dramatiska och plötsliga skogsavverkningen för att skapa betesmarker för stridsyxekulturens stora djurbesättningar. Sådana grässtäpper, man hade hemmavid österut.

 

Enkeltgravskulturen förändrar Jyllands landskap, skogen ersätts av betesmark.

 

Det är samma östeuropeiska folk med ett indoeuropeiskt ursprung, som faktiskt för med sig det indoeuropeiska språk som vi talar idag. De neolitiska bönderna vars marker invaderades, talade ett annat språk, vars rester vi hittar sammanblandade i dagens europeiska språk. Den snörkeramiska kulturen är ursprungligen homogen, men kom inom seklernas lopp skapa fristående kulturområden, vars befolkning och språk, blandas med de två tidigare invandrade folkgrupperna. Hemifrån den eurasiska stäppen tar man med sig pesten, som faktiskt är 3500 år äldre än den julianska som tog död på en stor del av europeiska befolkningen ca 500 e Kr och som förändrade vår egen järnålder, ty redan 3000 f Kr tog sig stridsyxefolket med sig pesten, som under denna tid smittade som lungpest (loppburen blir inte pesten förrän 1000 f Kr) och delvis krossade de megalitiska samhällena, som var mer kollektivistiska än stridsyxekulturen/enkelgravkulturen och hade dominerat vår kontinent före den tredje stora invasionen.

 

Förhistoriska språk i Europa.

 

I Danmark uppträdde hjulet för första gången under denna tid, stridsyxefolket i dess ursprung fick sin styrka genom sin mobila rörlighet med ekonomi som var baserad på vagnar, boskap och hästar. Stäppfolkets kontakter med Mesopotamien/Uruks metallframställning, öppnade gruvor och metallens användning till verktyg och vapen, skapade en ekonomi baserad på privat ägande och istället för kollektiva massgravar som exempelvis gånggrifter var, övergick man till mer individuella.

 

Nio av tio av de tidiga enkeltgravarna i Danmark är manliga.

 

I gravar i Eulau i centrala Tyskland, har strontiumanalyser visat att de tidigaste snörkeramiska eller som vi kallar dem i Västergötland stridsyxeinvandrarna gift sig med kvinnor från närområden, som inte delat kulturursprung med männen, men gravmaterial visar också fientligheter mellan folkgrupperna var vanliga där flera familjer hade dödats brutalt. Dessutom kan man i denna del av Tyskland se att de nyinvandrade åt mer av kött- och mejeriprodukter, samt hade sina gravfält närmare gräslandskapet i norr.

 

Snörkeramiska kulturen i Tyskland.

 

Kontentan för denna sista stora invandring till Europa av stridsyxefolket, visar att en ny diet i kombination med en mobil livsstil skapade en bättre hälsa och överlevnad för barnen. Pestepidemier från de eurasiska stäpperna minskade den tidigare europeiska befolkningen. Invandrarna hade ett större proteinintag av kött, mjölkprodukter och blod från djuren, men ett mycket lågt intag av stärkelse och kolhydrater, som i sin tur minskade karies i tänderna.

 

Befolkningens längd ökade drastiskt för knappt 5000 år sedan.

 

Detta gjorde invandrarnas fysiskt starka, vilket stärktes av mobiliteten i boskaps- och hästkulturen. Man var betydligt högre och starkare än ursprungsbefolkningen, vilket i kombination med minskad spädbarnsdödlighet gör att vi i Nordeuropa idag till hälften bär dessa invandrares gener och ännu idag talar deras språk. Övrigt DNA som bärs av dagens européer visar släktskap med europeiska jägare-samlare, av den anatoliska DNA-banken har lite överlevt.

 

Gemensamma textiltraditioner sträckte sig från Tarim i västra Kina till norra Europa under bronsåldern.

 

Neolitikum övergår till bronsålder för cirka 4000 år sedan och DNA-revolutionen har även gett oss så många nya fakta, som vänder upp och ned på tidigare uppfattningar. Professor Kristian Kristiansen berättade om att bronsåldern var en minst sagt lika expansiv period som vikingatiden, ty handel och folkförflyttningar ter sig liknande, forskningen har visat att under bronsåldern kunde man inte alls väva i Norden, utan folket i norr importerade balar med ylletyger till Norden (fram till nyligen trodde man att avsaknaden av vävtyngder och sländtrissor på nordiska boplatser från bronsåldern berodde på att man ännu inte hade tagit åt sig den stående vävstolen, vilken användes här under järnåldern, utan att man vävde på en liggande vävstol, som ej behövde vägtyngder, men så är det inte, ty man saknade helt vävstolar och importerade omkring 3 x 3 meter stora tygstycken, som man färdigställde här.

 

Europa var väl sammanhållet under bronsåldern, med ett rikt utbyte av varor, tjänster och människor.
 

I norra Medelhavsområdet har man hittat stora textilverkstäder från denna tid som exporterade sina varor till nordborna) ett enormt nätverk av handel och kontakter som band hela Europa från Finland i norr till Medelhavet i söder... koppar och tenn var drivmotorn (på ett liknande sätt som olja och gas är idag), men där alla hade något att sälja… i syd var bärnsten och pälsverk från norr populära.

 

Artikelförfattaren den 14 juni 2017 vid bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki, som hittas i byn Kivikylä i Raumo i Västra Finlands län i Finland. Sammallahdenmäki består av totalt 33 gravrösen från bronsåldern (i Finland 1500–500 f.Kr.), vid den tiden låg området vid kusten. Gravarna är gjorda i tre olika mönster, låga och runda smårösen, stora stackformade och runda ringformade rösen. En enda av gravarna är fyrkantig och kallas ”Kyrkgolvet” (finska: Kirkonlaattia). Fyrkantiga stenrösen är inte kända från andra delar av Finland och formen är ovanlig inom hela den skandinaviska bronskulturens område. Enligt folksägnen tävlade jättar med några kristna om vem som kunde bygga en kyrka fortast. De kristna jobbade snabbast, och det fyrkantiga röset är grunden till den kyrka som jättarna påbörjade. Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki skrevs in som Finlands första arkeologiska objekt på Unescos världsarvslista 1999.

 

Kulturutbytet var så starkt att vi i stora delar delade samma kosmologiska världsbild, inte bara i hela Europa, utan även med Indien och så långt som till Tarim i västra Kina. Inte bara tron, utan exempelvis samma stridsvagnar som vägde omkring 25 kg fanns bland eliten i hela den kända världen.

 

Stridsvagnen under bronsåldern.

 

Gravritualerna utfördes på liknande sätt med uppförda gravhögar över trä- och stenkistor, samt att man beklädde kistan eller den döde med oxskinn (eller andra oxartefakter). Handeln från väst till öst under bronsåldern var början till den senare tillkomna Sidenvägen. Rörligheten i Europa och till/från Europa har alltid varit stor.

 

Europeiska folkvandringar österut gör att vi delvis under bronsåldern har en gemensam kultursfär i hela Eurasien.

Kungahällaprojektet 2017.

Den första av tre utgrävningsytor vid Kyrkbäcken i Ytterby socken, den 21 september 2017.
 

Inom ramen för Kungahällaprojektet, som leds av arkeolog Kristina Bengtsson, genomfördes under hösten 2017 en seminarieutgrävning i Ytterby med utgrävningsansvarige Martin Rundkvist. Jag var där tillsammans med Kristina, torsdagen den 21 september och en vecka efteråt lyssnade jag på Martins föreläsning ”Mellan järnåldershallen och medeltidsstaden vid Kungahälla. Arkeologiska undersökningar vid Kyrkbäcken”, som han höll i GASTs - Göteborgs arkeologiska studentförenings regi. En sammanfattning av 3 veckors fältkurs för B-studenter i arkeologi vid Göteborgs universitet, men delgav också återblickar till tidigare års utgrävningar i Ytterby och vid Kastellegården, där medeltidsstaden Kungahälla växte upp invid Nordre älvs strand, namngiven efter den hälla med Bohusläns näststörsta förhistoriska gravfält och den kungsgård av hallkaraktär som fanns i trakten av dagens Ytterby under yngre järnåldern och tidigmedeltid. Jag har medverkat i Kungahällaprojektet alltsedan 2006 och i vår höll jag i Kungälv en studiecirkel om Arkeologins historia i Kungälvs kommun, där vi pratade om arkeologins framväxt och landvinningar i kommunen de senaste 100-150 åren.

 

Arkeologen Martin Rundkvist gjorde den 28 september 2017 en bra sammanfattande utblick över det arkeologiska fältet i Ytterbydalen och kring Kungahälla. Det var intressant att höra hans reflektioner och nu är höstens seminarieutgrävning en del av den omfattande Kungahällaforskningen som har fortgått sedan slutet av 1800-talet.

 

Det senaste året (2016-2017) har det kommit ut ett par intressanta tryckta texter om järnålderns Kungahälla i Ytterby socken, varav den första skrevs av Kristina Bengtsson i tidskriften Fynd – Aktuell forskning 2016, utgiven av Göteborgs stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg. Där hon redogör för Handel och hantverk i Kungahälla Yttre, som också föranledde seminarieutgrävningen vid Kyrkbäcken (som bestod av tre utgrävningsytor på 9 kvadratmeter vardera i de områden där lösfynden har varit mest talrika) förra månaden, då systematiska metalldetektorundersökningar av Kenth Lärk, Frank Leverin och Svante Tibell under åren 2013-2015 i den tunga lerjorden på båda sidor av Kyrkbäckens dalgång hade framvisat en förhållandevis omfattande hantverks- och handelsverksamhet på platsen under järnåldern och medeltiden. Metallfynden indikerar en eventuell förskjutning neråt Nordre älv från tidsperioden romersk järnålder till yngre järnålder. Om detta, men även höstens utgrävningsresultat och nyttiga jämförelser med andra centralplatser i Norden gavs av Rundkvist i lokalerna för Institutionen för historiska studier, som jag själv har varit knuten till i så många år. Senare kan man ta del av höstens forskningsresultat i en utgrävningsrapport, vilka skrivs efter arkeologiska undersökningar.

 

Den andra av tre utgrävningsytor vid Kyrkbäcken i Ytterby socken, den 21 september 2017.

 

Den andra intressanta texten är skriven av göteborgsarkeologen Ulf Ragnesten i In Situ Archaeologica, vol. 12 och heter Järnåldersbebyggelsen vid Västra Porten/Smällen och omfattar ett tjugotal sidor. Han var utgrävningsansvarig då jag bland annat var med och grävde huslämningar vid den stora hallbyggnaden i Ytterby åren 2011 och 2012, ett område som i dags datum har frambringat 17 förhistoriska byggnader från slutet av bronsåldern fram i vendeltid. Det är en läsvärd text, som framledes ska kunna laddas hem via internet, men kan idag lånas på universitets- och andra forskningsbibliotek.

 

Omslaget till In Situ Archaeologica, vol 12 pryds av kvarlämningar från stora järnåldershus i Ytterby.
 

 
Den tredje av tre utgrävningsytor vid Kyrkbäcken i Ytterby socken, den 21 september 2017.

Höstdagjämning på Stora Vadet.

Höst i Götala.
 
Dagarna omkring höstdagjämningen går solen upp rakt i öster, och omkring tolv timmar senare går den ner rakt i väster. Om man bortser från områdena närmast jordens poler är dagarna kring höstdagjämningen ungefär lika långa över hela jorden.
 
Götalas ekhagmarker.
 
Denna höst är det oerhört många tranor vid Hornborgasjön, igår räknade man 18550 stycken och därför är det inte osannolikt som min granne på torpet Motviljet sa, att för några dagar sedan så kunde det var uppemot 1000 som höll till i Götala, som jag skrev igår så övernattar de invid Hornborgasjöns trygga vatten, men äter upp sig på dagarna i närområdet, såsom Götala. Tranorna lyfte vid torpet Stora Vadet i Götala hage, då jag gick mellan våra två stugor i området och under hela dagen syntes och hördes de över nejden.
 
Tranorna blir alltmer talrika vid Hornborgasjöns närområden, exempelvis Götala, vår som höst.
 
Idag var dock inte huvudsyftet att se på tranor, utan göra ett halvt dagsverke på Stora Vadet. Se över torpet och börja höströjningen, öppna upp markerna så att det tusenåriga gravfältet kan gå i vinteridé och för att besökare ska kunna strosa runt som i en park. Mycket återstår, men hann med en hel del idag.
 

Jag har inte varit så mycket på Stora Vadet i år, men det blir ändring kommande år, då jag ska öppna upp mer av den igenväxta trädgården och plantera grödor, vilket jag avstod att göra i år. Jag var även och hälsade på kreaturen, både hos SLU Götala och Lilla Vadet, på granntorpet har kalvar fötts av kvigorna.
 
SLU:s ungdjur i Götala hage.
 
Kvigor som har kalvat på Lilla Vadet.
 
Kreatursbesättningen på SLU Götala kommer till våren 2018 att ha få en ny fin ladugård, nybygget pågick hela dagen.
 
På en lantgård finns det alltid något att göra.
 
Det är bara att instämma med Sigmund Freud, att allt som betyder något är kärlek och arbete.
 
Kulturlandskapet i Götala.

Fågelsång?

 
Redan före klockan 09.00 på morgonen var ett hundratal tranor samlade på Götalas västliga fält.
 
 
Detta sällsamma skådespel, som återkommer i några veckors tid, vår som höst i markerna som omger Hornborgasjön. Naturens egen musikaliska upplevelse såsom en mycket speciell fågelsång, som på våren ger hopp om ljusare tider och nu på hösten, en påminnelse om vinterns dvala som väntar.
 
 
Jag träffade en gång en man som inte stod ut att bo kvar vid Hornborgasjön, då tranorna trumpetade från morgon till kväll. Han tyckte inte att det var fågelsång, bara outhärdligt.
 
 
Olika utstakar vi våra vägar... min går ända fram till Kungälv idag.
 
 
Det blir ett arkeologiskt studiebesök, tillsammans med min vän Kristina Bengtsson. Dessförinnan och därefter passerar jag Skara. I afton är jag tillbaka i Götala för kvällsvard och tystnaden, ty inför mörkrets ankomst återvänder tranorna till Hornborgasjöns trygga vatten, bortom rovdjurens och människornas nyfikna blickar.
 

Tranornas trumpetande.

 
Det är en sådan höstdag då hela dagen är i tranornas tecken, redan vid ankomst till Götala hörs trumpetandet och då vet man att det är höst.
 
 
De fyller fälten på den gamla kungsgårdens marker och motvilligt lyfter de när de ser vandrarens anlete.
 
 
SLU Götala har till våren en ny ladugård och i den gamla ska man förvara hö, efter en anpassad renovering.
 
 
På torpet Viljet hade jag ett långt och trevligt samtal om dåtid, nutid och framtid med en av ladugårdens anställda. En sak kom vi fram till, utan kreatur inga svenska hagar... ett samtal som fördes under tranornas trumpetande.
 
 
Om aftonen när en hade blivit två på torpet Viljet stannade vi upp vid Götala allé och fortsatte skåda det spel som hade pågått sedan förmiddagen. Det kommer en dag då fältet är tomt, bortsett ett vilset rådjur och en långörad hare.
 

Om

Min profilbild

Harri Blomberg

Göteborgare, född i Östergötland och med rötter i Österbotten, vilken har skaffat sig en oas i Västergötlands centralbygd. Denna blogg handlar om livet på torpstället Stora Vadet i Götala, då jag den 28 november 2011 blev ägare till drygt en hektar mark, lite skruttiga hus och tillika fornminnesägare till tvenne stora gravhögar på 20 x 11 x 1,8 m + 17 x 15 x 1,5 m och en tusenårig färdväg från jarlarnas Järnsyssla till Stenum vid Hornborgasjön, som passerar "Taskevadet" i Götalabäcken. Min utsikt från höjden omges av forngravar åt nästan alla vädersträck, Götala herrgård och Tempelbacken "Alla Götars ting".

RSS 2.0