Ett fotografi från Norway i Michigan.

Klas Forstén, född den 6 juli 1902 i Sideby, avfotograferad i ateljé Solheim i Norway, Michigan.

 

I min förra blogg, skrev jag bland annat om Klas Forstén, född den 6 juli 1902 i Sideby, och som for till Amerika 1924, men återkom och ingick äktenskap i Tammerfors den 23 april 1926, flyttade vidare till Björneborg den 2 mars 1928. Även hans far med samma namn, Klas Forstén, född 1876 for till Republic i Michigan via New York, som han ankom den 26 maj 1902 från Glasgow med skeppet Columbia, tillsammans med sidebyborna Frithiof Forstén, 20 år gammal, och Anders Westervik, 31 år gammal.

 

I förra veckan var jag tillbaka i Sideby och på väg hem, så tog jag med mig bilden på Klas Forstén, vilken jag nyss scannade in och ser att den är fotograferad av Peter Solheim (född den 3 juni 1874 i Bergen, Norge, död 5 maj 1956 i Fargo, North Dakota, USA) i Norway, Michigan. Solheim var verksam i Norway mellan åren 1899-1931 och hade studior på olika platser på Nelson Street. Även om Solheim dog i North Dakota, hittas hans grav i Norway.

 

Anders Myhrman skriver i sin klassiska bok Finlandssvenskar i Amerika (SLS 453), från 1972:187f om Norway att de första finländarna som bosatte sig där var bröderna Lindman från Sideby år 1890. August Lindman blev sedan förman i en gruva och i början av 1890-talet omkring 150 finländare i gruvstaden. Rolf Stenlund i Sydösterbotten har föreslagit att det kan det vara ättlingar till lotsen Joseph Lindman, född 1820, från Sideby Flada, som också var ägare till skonerten Karl Johan.

 

Swedish Lutheran Church i Norway, Michigan.
 

Åtskilliga finlandssvenskar i Norway hade inskrivit sig i den svenska lutherska församlingen, vars kyrka - Swedish Lutheran Church - hittades på 300 Iron Street, var man frikyrklig av sig fanns ytterligare två svenskspråkiga församlingar i Norway med egna kyrkor - Swedish Baptist Church och Bethany Lutheran Church.

 

Historikern Bror Åkerblom skriver i Sidebykrönikan att lotsen Joseph Lindmans son Johan Erik Lindman (född 1852) står i kommunionboken för Sideby socken som ”afviken 1871, Amerika 1871” (1875 överstruket i båda delarna). Han representerar de undantagsfall, då österbottningar som sjömän hamnat i USA och blivit bosatta där. Den egentliga början med emigrationen från Sideby, Skaftung och Ömossa inföll 1880.

 

Far och son Klas Forstén bodde cirka 60 kilometer från varandras uppehållsorter, både Republic och Norway låg i gruvdistrikten (främst järngruvor) i nordvästra delen av delstaten Michigan, orter som för ett sekel sedan hade större befolkningar än idag.
 

Norra Michigan – The Upper Peninsula, som det ofta kallas – ligger till en stor del mellan Lake Michigan i söder och Lake Superior i norr och gränsar i väster till staten Wisconsin. Naturresurserna var här i synnerhet de stora skogarna och den rikliga järnmalmen. Dessa började exploateras allt intensivare på 1880- och 1890-talen, och det var arbetsplatserna i gruvor, skogskampar och sågverk som lockade immigranter i massor dit. Finländarnas antal var synnerligen stort där under de två första decennierna av 1900-talet.

 

 

Ett stort tack till Anita Lillbäck (Forstén som flicknamn), som kände igen sin farfar Klas Forstén, född den 6 juli 1902 i Sideby socken, Finland och dennes yngre syster Elna Forstén, född den 2 oktober 1908 i Sideby, på fotografierna som finns på Söderströms gård i Sideby. Deras faster Hilma Vilhelmina Söderström (1875–1959), var äldre syster till Klas Forstén (född den 16 oktober 1876 i Sideby), som åkte till norra Michigan försommaren 1902, men var hemma i Sideby senast sommaren 1906.

 

Det andra fotografiet från Söderströms gård i Sideby, föreställde Elna Forstén, född den 2 oktober 1908 i Sideby, och hennes rikssvenske man Georg Göransson, som hon träffade och gifte sig med i Kanada, dit Elna emigrerade på 1930-talet.

Amerikabrevet från New York till Sideby i Österbotten 1936.

o
Söderströms gård i Sideby, uppfördes under åren 1924-1925.

 

I augusti månad 2018, blev jag ägare till ett snart 100 år gammalt hus i min fars hemsocken Sideby i Kristinestads kommun i landskapet Österbotten, Finland. Familjen Söderström som byggde huset 1924-1925 ett stenkast från kyrkan i Sideby, hade vistats länge i USA, ty när jag bland annat har studerat passagerarlistorna via Ellis Island i New York, så verkar det som släkten redan under sent 1800-tal och under tidigt 1900-tal har bosatt sig i staden DuBois i Pennsylvania, där de i alla fall under åren 1906-1907 bor på 307 N. Third Street invid den svenskspråkiga Swedish Lutheran Church, grundad 1887.

 

Översiktsbild över staden DuBois i Pennsylvania 1895.
 
Närbild av den svenska lutherska kyrkan och kvarteren kring 3rd Street i DuBois, där familjen Söderström från Sideby bodde i början av 1900-talet.

 

Svensklutherska kyrkan blev engelskspråkig 1926, flyttade till ett nybygge efter en sammanslagning med den tyska lutherska kyrkan St Paul i staden och den gamla kyrkobyggnaden på 108 N. 3rd Street är sedan 1980 omvandlad till den ortodoxa St. Nicholas Church.

 

Ovan syns 307 N Third Street Dubois PA, där familjen Söderström från Sideby bodde och den forna svensklutherska kyrkan syns längst ned på bilden.
 

Bror Åkerblom skriver på sidorna 125f i Sideby sockens historia, utgiven i Vasa 1975 om timmermannen Jakob (Jacob) Johansson Söderström (född 1843 Puss i Munsala; hustru Emilia Sofia Karlsdotter, född 1844) som for till USA 1888, såsom timmerman hade han haft jobb på varven i Sideby socken, men då den bästa konjunkturen för skeppsbyggeri torde redan ha varit förbi på 1880-talet, så tog han som många andra timmermän vägen över Atlanten till Amerika, där yrkeskunniga gjorde goda förtjänster. Ann-Sofie Långvik har berättat att Jacob Söderström var bror till Johan "Janne" Rosendal (Blad-Janne). Namnen Söderström och Rosendal tog de nog i Sideby.

 

I Kilhamn och på många andra platser i Sideby socken byggdes talrika segelfartyg åt främst åländska beställare under stora delar av 1800-talet, behovet av goda timmermän var stort.

 

Hösten 1906 kommer tre familjemedlemmar till Jakob Söderström i DuBois, PA. Ida Söderström från Sideby är enligt passagerarlistorna 20 år gammal (hon kanske har fått fel ålder omnämnd vid ankomst, ty om det är Jacobs Söderströms dotter bör hon ha varit 30 år vid tillfället) och tituleras single och servant (tjänarinna), hon ska till sin far Jakob Söderström, dessutom reser från Sideby i Finland via Liverpool (fartyget Campania) och New York till DuBois fru Olga Söderström, 26 år gammal och hennes fyraåriga dotter Wera Söderström.

 

Fransgården på Kilens hembygdsgård i Sideby.
 

Året därpå – 1907 – åker den 33-årige timmermannen Josef Söderström (omnämns som gift) också till sin fader Jakob Söderström på ”307 Third Street i DuBois”, han ankommer New York från Liverpool den 20 december 1907 med fartyget Mauretania, som närmast anhörig i Finland nämner han farbrodern (uncle Jan Rosendall).

 

Jacob Söderströms adress i USA 1907.

 

Klockstapeln till Sideby kyrka.
 
Kyrkoboken i Sideby berättar att Josef Viktor Söderström föddes och döptes den 12 januari 1874.

 

Lokalhistorikern Gunnar Nybond skriver i boken Gränsmark. Släkt- och bygdekrönika från Sydösterbotten 2 (1984) att Josef Söderström, född den 12 januari 1874 på Lassfolk i Sideby, var skriven som yngre fyrvaktare på Yttergrund 1901-1910, senare fiskare och for två gånger till Amerika, dog i Sideby på julafton 1927, troligtvis i det nybyggda hus Söderström som han bebyggde ett par till tre år tidigare.

 

Uthus på Söderströms gård i Sideby.
 

Erik Appel berättar på sidorna 105f i boken Kom Blankus, kom Skarpus, utgiven på förlaget Scriptum i Vasa 1994 om bland annat Yttergrunds fyr utanför Fladaudden i Sideby att den med sina 41 meter är Bottenhavets högsta och invigdes hösten 1892.

 

Yttergrunds fyr pryder som motiv på plastpåsen från bybutiken i Sideby.
 

Barb Kopshina har fotograferat tre gravar på Morningside Cemetery i DuBois, som visar att Jacob och Emilia Sofia (omdöpt till Emma S.) Söderström (omdöpta till Soderstrom) lever kvar och dör i DuBois i Clearfield County under mellankrigstiden och deras dotter Ida A. Söderström, född i Sideby 1876 lever kvar ända fram till 1960.

 

Far, mor och dotter Söderström från Sideby har alla varsin gravsten på en av de större kyrkogårdarna i DuBois i delstaten Pennsylvania.
 

Därtill finns en Victor Soderstrom (1874-1928) på samma kyrkogård, som kan vara släkt med de övriga, dock oklart i nuläget.

 

Victor Söderströms (1874-1928) gravsten på Morningside Cemetery i DuBois, PA.
 

Att de fortfarande bor kvar i DuBois 1923 framgår av passagerarlistorna från Ellis Island den 8 november 1923, för då anländer de 25-årige Viktor Forstén från Sideby, med fartyget Kungsholm från Göteborg, som närmast anhörig i hemlandet hänvisar han till modern Jolanda Forstén i Sideby socken och som närmast anhörig i USA, dit han står kosan är kusinen Jacob Söderström, 303 (observera att det ej är nummer 307 som tidigare) Third St, Clearfield (samma som DuBois), PA.

 

Jacob Söderströms adress i USA 1923.

 

Josef Söderström var gift sedan den 17 mars 1900 med Vilhelmina Forstén, född den 4 januari 1875 i Sideby och död den 24 november 1959. Fyra av deras barn dör unga, men tre söner överlever. Dessa är Valter Söderström, född den 1 juni 1903 i Sideby och som emigrerar till USA som tjugoåring 1923. Sedan kommer Mikael Söderström, född på juldagen 1911 och som dör i Hofors i Gästrikland den 15 oktober 1968, vilken blev begravd i Sideby, samt den yngste brodern Bruno Söderström, född den 4 augusti 1915 i Sideby och vilken flyttar till Vårdö på Åland den 10 januari 1932.

 

Mikael Söderströms (1911-1968) gravsten i Sideby. Han emigrerade och dog i Sverige.
 

Den siste ägaren av släkten Söderström som bodde åtminstone sommartid bodde i huset, var sonen Mikael Söderström (1911-1968), vad som hände med Valter och Bruno vet jag inte, med i Söderströms gård finns två äldre släktfotografier och ett amerikabrev, skrivet av Valter till den 61 åriga modern Vilhelmina Söderström, som 1936 bodde som änka på hemgården. Brevet lyder:

 

New York July 14 1936.

 

Bästa moder

 

Får så kommo igen med en några rader och låta eder veta att jag mår bra och är frisk och att min bästa önskan är, att ni är frisk och mår bra hvilket det bästa är utav alt. Skrivade till eder en par månader till baka men har inte fått något svar så ni har vell fått brevet tillbaka nu, huvudsaken är att ni fick det. Det var lite penningar in det. Här går ju alt som förr bara i storstaden N. Y. vi haft rysligt varmt här sista väckan men att nu är det lite bättre so man kan sova på netterna. Huru står alting till der hemma alting faller vell till sammans och ingen ting reverat vell där ju inga något man folk hemma såm kan göra nogot åt det. Hur är Mikael och Bruno är dom still på Åland. Bruno är vell i militären ennu och huru står alting till i Sideby det skulle vara roligt att komma dit efter 12 långa år här i U.S.A. Kanhande jag kommer dit fortare en jag tror dom börjar och gå efter alla som har kommit hit olagligt och jag är en utav dem man får ju se hur allt steller sig. Far så sluta för denna gång med många helsningar till eder mamma från mig Walter. Helsa mina broder också mycket. Walter Soderstrom, 120 E 121 ST, New York.

 

Amerikabrevet, framsidan.

 

Koordinaterna pekar stadsdelen Harlem i New York, en av de två områden i staden där det fanns en hög koncentration av finländare, vid sidan av Finntown med drygt 10 000 finländare i södra Brooklyn.

 

Amerikabrevet, baksidan.
 

Kurt Gullberg, minns Hilma Vilhelmina Söderström från barndomen, hon kallades för Kalashilma (Kalas kan vara ett äldre gårdsnamn). Hilma Söderström hade "mjölkting" hos dem på 1950-talet. En gång var Kurts bror Lasse och han på spralligt humör och sjöng "Fru Söderström, fru Söderström och lilla mamsell Roos"... Hon tog tydligen illa upp och slutade hämta mjölk hos dem. Hon var troligen en av de sista tanterna i byn som på vintern gick klädd i en gråbrun yllesjal.

 

Klas Forstén, född den 6 juli 1902 i Sideby, for till Amerika 1924, återkom och ingick äktenskap i Tammerfors den 23 april 1926, flyttat till Björneborg den 2 mars 1928. Även hans far med samma namn, Klas Forstén, född 1876 for till Republic i Michigan via New York, som han ankom den 26 maj 1902 från Glasgow med skeppet Columbia, tillsammans med sidebyborna Frithiof Forstén, 20 år gammal, och Anders Westervik, 31 år gammal. Ett stort tack till Anita Lillbäck (Forstén som flicknamn), som kände igen sin farfar Klas Forstén.

 

 

Elna Forstén, född den 2 oktober 1908, och hennes rikssvenske man Georg Göransson, som hon träffade och gifte sig med i Kanada, dit Elna emigrerade på 1930-talet. Ett stort tack till Anita Lillbäck (Forstén som flicknamn), som kände igen sin farfars syster Elna Forstén (senare Göransson).

På drift 2018.

Skara-Lundsbrunns Järnvägar 20180726.
 
Min tre veckors resa i Filippinerna för ett par veckor sedan var en dröm, så kanske även den kommande till Finland imorgon är? Jag söker och kanske finner, oavsett vad så är det en del av Livets resa, där jag följer Clive Staples Lewis (1898-1963) devis:
 
”Du är aldrig för gammal för att sätta upp ett nytt mål eller drömma en ny dröm.”
 
Skara-Lundsbrunns Järnvägar 20180726.
 

 
Skara-Lundsbrunns Järnvägar 20180726.

Arkeologisk utgrävning i Ytterby 2018.

Arkeologisk utgrävning av en järnåldersboplats i Ytterby 20180613.

 

I mitten av maj och två veckor före midsommar 2018 har åter igen arkeologistudenter från Göteborgs universitet varit på plats i Ytterby i Kungälvs kommun för att utföra arkeologiska undersökningar av en omfattande järnåldersboplats där, som under åren bland annat har resulterat i framgrävandet av en Nordens största hallbyggnader från yngre järnåldern.

 

Norrmannen Ole Christian Aslaksen, leder 2018 års utgrävningar i Ytterby.

 

Årets utgrävning har letts av projektledaren Ole Christian Aslaksen, med övrig personal från Institutionen för historiska studier vid ovannämnda universitet.

 

Arkeologen Kristina Bengtsson och hennes hund Jack, besöker utgrävningen i Ytterby 20180620.

 

Kungahällaprojektet vid gravfältet Västra Porten/Stora Smällen, med beteckningen RAÄ Ytterby 22:1, inleddes redan år 2000 då projektets initiativtagare och stora dragmotor Kristina Bengtsson, tillsammans med Mac Lundquister började forska kring Kungahällas uppkomst, före stadens tillkomst under tidigmedeltid. Hällan som gav staden sitt namn.

 

Projektledaren Ole Christian Aslaksen och Mac Lundquister samtalar i Ytterby 20180516.

 

Själv blev jag involverad 2006 och har över ett decennium arbetat med utgrävningar, inventeringar, visningar, föredrag och skrivit om denna spännande plats i den forna skärningspunkten mellan Nordens tre riken – Norge, Sverige och Danmark.

 

Artikelförfattaren Harri Blomberg och Fornminnesföreningen I Göteborgs ordförande Maria Persson på utgrävningen i Ytterby 20180613.
 

År 2018 har jag besökt utgrävningsplatsen tre gånger, den 16 maj och 13 respektive 20 juni. Första och sista gången med bokbindarna från Kungälv och andra gången, tillsammans med Fornminnesföreningen i Göteborg, då jag och vår ordförande Maria Persson (tillika handledare på seminarieutgrävningen) ordnade en utflyktsdag i det vackra sommarvädret.

 

Bokbindare från Kungälv besöker Ytterby 20180516.

 

Alla tre gånger har vi fått en ypperlig visning av utgrävningsområdet av arkeologistudenter från Institutionen för historiska studier. Idag har man packat ihop för sommaren, men det är möjligt att man återkommer till hösten för nya seminarieutgrävningar.

 

Visning av utgrävningsplatsen och det intilliggande gravfältet i Ytterby 20180613.

 

Fältmomentet är över och all arkeologisk utrustning förd tillbaka till Göteborgs universitet, men redan nästa vecka börjar fynd- och övrig bearbetning av all dokumentation som har gjorts och eventuella prov ska insändas till laboratorier för vetenskaplig analys.

 

I matjorden hittas ofta lösfynd från den arkeologiska boplatsen, den 16 maj 2018.
 
Arkeologen Paula Molander mäter in anläggningar på utgrävningsplatsen i Ytterby 20180613.
 

I år har man grävt fram flera anläggningar bestående av stolphål, rännor (varav en ränna, som är sidan av ett förhistoriskt hus, kan indikera en riktigt lång byggnad, men det vet vi inte förrän ytterligare matjord har avbanats framledes) och grophus, mer flinta, keramik, bränd lera, bränt ben och troligtvis en spik.

 

I den ljusa sanden på utgrävningsplatsen i Ytterby syns arkeologiska lämningar efter förhistoriska hus mycket tydligt.
 

Det finaste lösfyndet var en fin neolitisk flintskära som hittades längst ner i ett grophus, kanske såsom tidigare i Ytterby, där man har hittat stenyxor som husoffer i järnåldershus.

 

Keramik och flintskära intresserar besökare på utgrävningsplatsen i Ytterby.

 

Intill hallbyggnaden som utgrävdes i början av decenniet låg grophus och även denna gång har man hittat ett par grophus, inuti ett av dessa fanns flintavslag och en flintkärna påträffades.

 

Grophus på utgrävningsplatsen i Ytterby 20180620.
 

 

Livligt på utgrävningsplatsen i Ytterby 20180620.
 
Projektledaren Ole Christian Aslaksen visar yrkesversamma arkeologer utgrävningsplatsen i Ytterby 20180620.

Louise Brunius - liv och författarskap (1799-1880).

Ett glas champagne i Lurs socken för att fira Louise Brunius spännande liv och författarskap. 
 
Nu har vi publicerat en 68 sidors skrift om författarinnan Louise Brunius, som finns tillgänglig på flera bibliotek och arkiv i den svenska huvudstaden och i Västsverige, bland annat på Bohusläns museum, Västergötlands museum, Skara stiftsbibliotek, Tanumshede, Vänersborgs och Lidköpings bibliotek med flera, orter och landskap där hon var verksam.
 
Ån Flian vid Blombacka herrgård i Västergötland.
 
Louise Brunius föddes Carlson, den 23 januari 1799 på Blombacka herrgård, Vinköls socken, nuvarande Skara kommun och dog den 16 februari 1880 på Götala kungsgård i Skara landsförsamling, var en – idag ganska okänd – svensk författarinna. Louise Brunius ingick 1823 äktenskap med ekonomidirektören J. N. Brunius (1789–1868), en son till prosten Gomer Brunius i norra Bohuslän.
 
Detektivkollegorna Kristina Bengtsson, hunden Jack och Birgitta Hultman, har tillsammans med författaren Harri Blomberg och den amerikanske historikern John von Walter i Carver, Minnesota deltagit i jakten på Louise Brunius liv och författarskap. Bilden är från Apelsäter i Lurs socken i norra Bohuslän, där Louise senhösten 1841 debuterade anonymt med sin roman Mariana, eller försakelsens belöning, utgiven på förlaget Elmén & Granberg.
 
Under signaturen L-e utgav hon 1843 berättelserna Den unga enkan i Norrland, Systrarne och Äktenskapsskilnaden. Bland hennes andra arbeten må nämnas Rosen och resedan (1846; 2:a upplagan 1880) och Lyckans gunstlingar (1875). En del av hennes böcker översattes till tyska. Hon var bosatt i Västergötland, Bohuslän och Minnesota under sitt innehållsrika liv och i USA kvarlever ett stort antal av hennes ättlingar.
 
Götala herrgård, vari Louise Brunius dog den 16 februari 1880. Här skrev hon även sin sista roman Lyckans gunstlingar, som utkom år 1875.

Hornborgasjön runt 2018.

Naturum Hornborgasjön.
 

Under vårens resa med Fornminnesföreningen i Göteborg, den 28-29 april 2018, bekantade vi oss med kulturlandskapet vid Hornborgasjön och det säregna kamelandskapet i Valle härad. Här i Västergötlands centralbygd har ett av Sveriges största naturvårdsprojekt återskapat en levande fågelsjö ur ett igenvuxet träsk och skapat en av Europas viktigaste fågelsjöar som varje år lockar mängder av människor.

 

Naturum Hornborgasjön.

 

Vackert belägen vid platåberget Billingens fot i ett ålderdomligt natur- och kulturlandskap, där människor har brukat jorden sedan hedenhös och kvarlämnat bl a Europas nordligaste gånggrifter. Under två dagar när våren var som vackrast och himlen fylld av flyttfåglar söderifrån, guidades vi av Ewert Jonsson, en av Västergötlands kunnigaste guider, som har sina rötter i denna vackra bygd och undertecknad, som har varit reseledare för en grupp på 55 personer. Ewert Jonsson lärde vi känna i somras, då han var vår guide på Kinnekulle i Västergötland.

 

Gravfältet Brakelund i Hasslösa socken.
 
Vi besökte de tre stora gravfälten Brakelund i Hasslösa, Amundtorp i Norra Lundby och Ekornavallen i Hornborga socken.
 
Gravfälten Amundtorp och Ekornavallen vid Hornborgasjön.
 
Dessutom såg vi de fyra runstenarna på Dagsnäs gods, dit fornforskaren Pehr Tham flyttade dem från olika delar av Västergötland för drygt 200 år sedan.
 
Dagsnäs slott.
 

Under medeltiden låg sju kyrkor och två kloster runt Hornborgasjön, en kyrklig koncentration som visar bygdens betydelse vid riksbildningen under tidig medeltid, alldeles i anslutning till stiftsstaden Skara.

 

Västgötaguiden Ewert Jonsson visar Sankt Nicolai kyrkoruin och Krönikebrunnen i Skara.

 

Vi besökte under vårresan Skara domkyrka, de tvenne klostermiljöerna i Gudhem och Varnhem, inkluderande Kata gård.

 

Klostermiljöer vid Hornborgasjön - Varnhem och Gudhem.

 

Därtill fick vi starka kultur- och naturupplevelser vid talrika tillfällen, när vi reste igenom och ställvis stannade till vid omtalade platser som Axevalla – som var ett övningsfält för skaraborgska regementen, Axevalla hus och världens nordligaste gånggrifter, Höjentorp, Drottningkullen, Eggby och Karleby långa med mera.

 

Valle härad är naturskönt.
 

En härlig och vällagad lunch åt vi på Götala herrgård, där köttet som erbjöds var av Götalas egna kreatursbestånd, som betar haglandskapet med talrika forngravar.

 

Lördagslunch på Götala herrgård.

 

Söndagslunch i form av buffé på Café Doppingen som är en del av Naturum Hornborgasjön, samt middag och frukost på Flämslätts stiftsgård invid Flämsjön, där vi även övernattade gott mitt bland sjöar, ängar och mjuka kullar i det särpräglade Valleområdet. Vår västgötaguide Ewert Jonsson stod för ett trevligt kvällsprogram, efter tvårättersmiddagen på lördagskvällen. Vari även av skaraguiden Barbro Olofsson gjorde ett uppskattat gästspel med berättelser från Götala och Skara.

 

Flämslätt i Valle härad.

 

Dessutom återkom vi till Götala herrgård, strax före hemfärd för att få i oss nybryggt kaffe, smörgås och nybakad kaka efter en eftermiddag med många besöksstopp.

 

Söndagsfika på Götala herrgård.

Småskollärarinnorna i Götala 1882-1933.

Georgina Wilhelmina Berggren, från Skälvum i Västergötland var Götalas första småskollärarinna och anställdes inför vårterminen 1882.
 

Småskolan i Götala rote, upptas för första gången i husförhörslängden för Skara landsförsamling (1877-1884). Lärarinnan Georgina Wilhelmina Berggren, född den 29 december 1858 i Skälvum i Västergötland, inflyttad från Slöta i samma landskap den 21 februari 1882, då hon är 23 år gammal blir Götalas första småskollärarinna. Hennes läsförmåga är god. Hon kvarstår i sin tjänst i 8 år till den 4 februari 1890, då hon flyttar vidare till Mollösund i Bohuslän. Hon har då ingått i äktenskapet den 19 januari 1890, det är även antecknat att hon har haft eller vaccinerats mot koppor. Fröken Berggren ersätts av lärarinnan Greta Kristina Bengtsson, född den 7 november 1873 i Skara. Denna sistnämnda bor kvar i stadsförsamlingen de första fem åren och flyttar inte förrän 1895 till småskolan i Götala, hennes anteckningar i stadens husförhörsbok hittas under IV 928.

 

I Svensk Läraretidning, nr 47 1897, sidan 680, annonserar man efter en småskollärarinna till Götala med tillträde den 1 mars 1898 och erbjuder förutom lön och ved, även bostad (rum och kök) i skolhuset.

 

I Församlingsboken (vilken ersätter husförhörslängden) för Skara landsförsamling (1895-1921), hittas en lång skara småskollärarinnor, vilket nog säger mycket om ett ambulerande liv för dessa bildningens pionjärer ute i landsbygden. Under 26 år hittas 13 namn, under fastigheten Småskolan i Götala rote, de flesta är lärarinnor, men det finns även 1 broder, 1 make, 2 barn och 3 jungfrur. Alltså det kvarstår 8 lärarinnor. Greta Kristina Bengtsson, som omnämndes förut, kvarstår i sin tjänst till den 3 december 1897, då hon flyttar tillbaka till Skara stadsförsamling (se Staden II 372). Hon ersätts av Anna Lovisa Augusta Holm, född 11 januari 1876 i Fågelås i Västergötland, inflyttad från Varv i nyss nämnda landskap den 2 augusti 1898. Hon flyttar vidare till Hedvig Eleonora församling i Stockholm i början av det nya seklet, den 5 juni 1901.

Nästa småskollärarinna i Götala är Signe Mathilda Maria Dahlström, född den 27 juni 1881 i Filipstad i Värmland, inflyttad från samma stad den 2 augusti 1901. Hennes yngre broder medföljer, nämligen studenten Ingemar Ossian Dahlström, född den 20 april 1890 i Filipstad. De blir bara kvar drygt ett år, innan de båda flyttar in till Skara den 21 november 1902 (se vidare Staden II 446 & 447).

Fröken Dahlström ersattes av en skarabo, som hade namnet Märta Kristina Borg, född den 10 februari 1881 i Skara stadsförsamling, inflyttad till Skara landsförsamling den 18 september 1902 från Bjurum vid Hornborgasjön. Hon blir kvar i fem år, innan hon inflyttar till födelsestaden Skara, den 29 oktober 1907 (se vidare Staden II:447).

 

Götala småskola 1895-1921.

 

Därefter kom en hel familj inflyttandes från Skara stadsförsamling, den 3 november 1908. Småskollärarinnan Mathilda Karolina Karlsson, född Dahlström i Skara stadsförsamling, den 21 december 1870. Hon blir änkefru, den 25 oktober 1917. Hennes man, som hon gifte sig med den 28 december 1904 var byggnadssnickaren Johan Richard Karlsson, född den 29 januari 1870 i Skara stadsförsamling och gick bort hösten 1917, som nyss nämndes. Om honom finns antecknat under värnpliktsförhållanden siffrorna 180 78/91. Paret Karlsson hade en gemensam son, som fick namnet Richard Fritiof Karlsson, född den 8 november 1905 i Skara stadsförsamling. I Götala småskola föddes dessutom dottern Sonja Karolina Karlsson, hennes födelsedatum är den 15 maj 1910. Modern och de två barnen kvarstod i Götala till och med den 9 januari 1920, då de flyttade in till Skara stadsförsamling (se vidare Staden VI:1895). Under åren i Götala hade man tre jungfrur anställda, det vill säga Hildur Wilhelmina Karlsdotter, född den 10/3 1886 i Hangelösa i Västergötland; Frida Laura Johansson, född den 6 januari 1901 i Trästena i Västergötland och Signe Lovisa Lundahl, född den 18 maj 1898 i Ledsjö i Västergötland.

 

Skolhuset i Götala på en karta från 1892.

 

Nästa och sista småskollärarinnan blev Elsa Sofia Johansson, född den 13 december 1892 i Bjurum vid Hornborgasjön. Hon var inflyttad från Säfsnäs i Kopparbergs län, den 25 januari 1921. Fröken Johansson var den sista verksamma lärarinnan på Götala småskola och följde eleverna till stan, då Skara landsförsamling uppgick 1934 i Skara församling. Hon kallades Elsa i Högget, då hennes föräldrar bodde i Hygget i Stenums socken. Hon bodde inte i skolan, då den nedlades ty enligt Församlingsboken för Skara landsförsamling (1921-1933) för den 27 november 1926 inflyttade snickaren Axel Julius Larsson till fastigheten och blev vaktmästare på Götale skole, som man sa i landsförsamlingen då det begav sig. Vaktmästaren Axel Larsson var gift första gången 1918-1928 och från detta äktenskap fanns barn som senare flyttade in till Götala skola, men själv kom han ensam med sin hushållerska Ester Maria Ingeborg Jansson till skolan från Skara stad senhösten 1926, en kvinna som han äktade den 31 mars 1929 och vilken han fick en gemensam son med dopnamnet Åke Lennart, född den 21 augusti 1932.

 

Stadsguiden och författarinnan Barbro Olofsson i Skara, som har varit mycket behjälplig med denna bloggartikel berättade att pojken som föddes 1932 i skolan hette Axelsson i efternamn, efter faderns förnamn och arbetade sedermera i arkivet på Gamla biblioteket. Åke Lennart Axelssons far fick lägga ut en vit handduk på häcken så att Signe - Barbros mormor - i Stora Vadet skulle veta när det var dags att ränna över gärdena och hjälpa till med förlossningen. Historien finns också lite mer utförligt nedtecknad i Nancy Nykvists - Barbros mor - fina levnadskrönika Återblick om livet förr i Stora Vadet och Götala, utgiven i Skara 1997. Nykvist skriver:

 

"Så kommer minnet av vaktmästar´n i Götale skole. Den familjen skulle få barn. Det var samma år som Ulla föddes. Mamma var vidtalad att hålla utkik när den blivande mamman hängde ut en handduk på häcken mot Va´t. Då närmade sig stunden för att litet barn skulle födas och mamma skulle skynda sig dit. Året före hade Svenssons i Lunnatorp fått en pojke. Både i Götala skola och i Lunnatorp var mamma med när barnen föddes. Barnmorskan hade inte hunnit komma i tid till någon av förlossningarna." (Nykvist 1997:71.)

 

Avståndet mellan torpet Stora Vadet och Götala skola var inte längre än att Signe skulle kunna se den vita handduken på skolhäcken vänd mot Stora Vadet, för att kunna vara behjälplig med födseln i skolan sensommaren 1932. 

 

I boken Återblick finns fler nedslag i livet på Götala skola (se sidorna 14, 43-44 6 77-78), för den som är nyfiken. Småskolehuset vid Götala, tidigare Skara skoldistrikt, försåldes och är numera i enskild ägo. Den 5 oktober 1933 flyttade vaktmästarfamiljen ut till Skara stad och samma dag inflyttade det nygifta paret - jordbrukaren Karl Oskar Elof Johansson med sin hustru Signe Linnéa (född Svensson) och de små barnen Sven Gunnar Herbert och Kerstin Ingrid Linnea in i den forna skolan. En ny epok i huset fortsatte. Samma tid upphörde som sagt Skara landsförsamling, som till år 1934 var annexförsamling i pastorat med Skara stadsförsamling som moderförsamling. Församlingen uppgick 1934 i Skara församling. Sedan flyttade Osta-Karl och Hilda in Götala skola och döpte om skolan till Sannebo och sålde ost. Sannebo heter den forna skolan ännu idag, vilken ännu besökes av folk i bygden, då man regelbundet har loppisar där till förmån för hemlösa djur.


Bouppteckning för den avlidne torparen Lars Johansson på Stora Vadet i Götala 1867.

Johan Larsson, torpare på Stora Vadet 1925, bilden tagen vid bostadshuset. Bild ur samlingarna på Västergötlands museum i Skara.
 
Stora Vadets siste torpare blev Johan Larsson (1845-1929), han verkade som torpare från omkring åren 1870-1871, då han övertog dess besittning efter sin mor som var torparänka från och med år 1867. Modern Maria Larsdotter, född den 4 juli 1821 i Broddetorps socken flyttade tillbaka till sin hemsocken vid Hornborgasjön, den 14 november 1871. Torparen Johan Larssons andra hustru Anna Larsson (1868-1950), kom i sin tur att friköpa torpet från statens ägo den 16 november 1939.
 
Författarinnan Nancy Nykvist skrev om sin morfar Johan Larsson:
När morfars föräldrar flyttade till torpet år 1852, hade namnet ändras (från Stora Taskevad) till Stora Vadet. Morfar var det äldsta barnet i den syskonskaran. Han var född 1845. Han övertog arrendet efter sin far. Morfars andra hustru var min mormor. Det äldsta arrendekontraktet som vi har bevarat är från 1875. Morfar hade slitit hårt med att bruka de små tegarna mellan alla stenar. Att det var gamla gravfält som brukades, ansåg väl ingen som något märkvärdigt.
 
Johan Larsson, torpare på Stora Vadet 1925, bilden tagen på gårdsplanen vid ålderdomliga ladugården. Bild ur samlingarna på Västergötlands museum i Skara.
 
Torparkontraktet från 1875 finns avbildat i hennes fina bok Återblick, utgiven i Skara 1997 och handlar om livet på Stora Vadet. I förra bloggen skrev jag om kronotorparnas frigörelse på kungsgården Kastellegården mellan Ytterby och Kungälv under åren 1911-1912. Idag ska jag berätta om torparnas levnadsförhållande ett halvt sekel före, då jag i Skånings häradsrätts arkiv för bouppteckningar och arvskiften (1868-1873), hittade en på hösten 1867 förrättad bouppteckning för Johan Larssons far Lars Johansson, född i Stenums socken den 1 augusti 1814 och avliden i Skara landsförsamling, den 31 augusti 1867. Bouppteckningen skedde på Stora Vadet, den 23 oktober 1867, knappt två månader efter dödsfallet. Den registrerades dock inte förrän på hösttinget 1868 för häradet. Bouppteckningen talar för sig själv, man har det ganska bra på kronotorpet och samtida husförhörslängder berättar om att man har drängar och pigor i sin tjänst på torpet: 
 
År 1867 den 23 Oktober, blef på vederbörandes begäran Boupteckning förrättad after Torparen Lars Johansson i Stora Wadet under Göthala, som med döden afled den 31 sistlidne Augusti, och efterlämnar sig, såsom arfvingar Enkan Maria Larsdotter, samt Fem barn. Lars Johan myndig, August född den 17 Oktober 1847. Sara Karolina född den 14 November 1849. Karl Alfred född den 29. September 1852 och Hulda Kristina född den 7 Februari 1858. Wid boupteckningen var närvarande Torparen Gustaf Brandström (Johan Gustaf Brandström var född i Skara den 11 november 1826) i Motviljet under Göthala, hvilken åtog sig, att blifva förmyndare för de omyndiga. Egendomen uppgafs af Enkan, och befans i den ordning som följer. 
 
En uppräkning av föremålen och dess värde är nedtecknade i bouppteckningen som sammanlagt består av tre sidor, här nedan nämns bara föremålen (dess värde är svårt att uppföra till dagens penningvärde).
 
1 kopparkittel, 1 kopparkruka, 1 malmmortel, 1 tennljusstake, 1 bleckkruka, 3 järngrytor, 1 stekpanna i järn, 1 brannring (detsamma som brannfot/brannjärn) i järn, 6 knivar i järn, 3 järnyxor, 1 järnstång, 2 järnspadar, 1 järnhacka, 3 järnliar, 1, brannhake, 1 slipsten (veven till slipstenen kanske var i järn), av husgeråd fanns 3 bord, 1 wäggur (väggur), 3 stolar, 4 skåp, 2 soffor, 1 säng, 1 kista, 2 skrin, 1 mindre skrin, 2 spänner (plural för ordet spann), av träsaker fanns 1 ämbar, 1 stop, 1 kjärna (detsamma som smörkärna), av logeredskap fanns 1 lyckta (lykta), 1 harpa (detsamma som sädesharpa), 2 baktråg, 2 mjölfjärdingar, 1 (par?) bobiner (textilredskap, troligtvis en rulle att uppvinda gran eller dylikt), 1 harfvel (textilredskap vid härvning och nystning), 1 Wäfstol (vävstol), 1 sädesbinga, 1 gammal halvskäppa (rymdmått), 1 gammalt kar, 3 tunnor, av åker och kjörredskap (detsamma som körredskap) fanns 2 selar, 1 plog, 2 harfver (detsamma som harv), 2 slädar, 1 hökorg, vagnbråte, av kreatur fanns det 2 hästar, 2 kor, 2 kviger (detsamma som kvigor), 1 kalf (kalv), 2 får, 2 grisar, 7 gäss, av sängkläder fanns 3 täcken, 4 madrasser, 5 lakan, 1 duk, mycket ull och fjädrar, den aflidnes gångkläder och diverse böcker. Sammanlagda värdet på tillgångarna var på 354 riksdaler och 15 öre (tre poster, varav 1 körredskap och 2 logeredskap gick inte att uttolka, jordbruket har rationaliserats till den grad att det många gånger är svårt att veta vad boupptecknarna menar).
 
Dessutom fanns skulder till herr överstelöjtnanten Silfverhjälm (Silfverhjelm brukar släktnamnet stavas), som bebodde kungsgården Götala under åren 1860-1872, för 1 tunna 12 kappar råg á 33 riksdaler, kontantskuld på 28 riksdaler och 69 öre, samt en kostnad som kallas husrötebrist på 155 riksdaler och 70 öre. Till dessa tillkom skulder till nämndemannen Anders Johansson i Högetomt på sammanlagt 23 riksdaler och 75 öre, till J. Broberg i Skara 20 riksdaler, begrafningskostnad 16 riksdaler, till sonen Lars Johan 51 riksdaler, sonen August 2 årslöner på sammanlagt 75 riksdaler, samt avslutningsvis bouppteckningsarvodet på 3 riksdaler. Summan skulder blev 406 riksdaler och 14 öre. Det vill säga att skulderna var större än tillgångarna, det framgår inte hur obalansen sköttes, vem fick bli utan ersättning?
 
Bouppteckning (sidorna 2-3 av sammanlagt 3) för Lars Johansson på Stora Vadet i Götala 1867.
 
Änkan Maria Larsdotter undertecknar dokumentet med försäkran om att ingenting av värde har döljts för bouppteckningen för eget vinstintresse. Detta följes av underskrifter av värderings- och bouppteckningsmännen Anders Johansson, nämndeman i Marum och Johannes Ambiörnsson, nämndeman i Skärf (Skärv).
 
Detalj ur husförhörslängderna för åren 1867-1876, tillhörande Skara landsförsamlings kyrkoarkiv, berättar inte bara att den tillkommande torparen Johan Larssons far har avlidit 1867 och att torpet Stora Vadet får nya brukare då Johan med sin hustru tar över arrendet de första åren av 1870-talet, dessutom ser man att torparna på Vát höll sig med egna pigor och drängar, som skötte gårdsarbete och dagsverken på den intilliggande kungsgården i Götala.

Gullö - en historisk plats på norra Hisingen.

Kungälvs historia är händelserik, i denna artikel berättas om en sekelgammal händelse på den gamla kungsgården Kastellegården. Om hur ett torparuppror 1911-1912 gav Sveriges kronotorpare möjlighet att friköpa sina torp, avstyckade ur kronans marker.

 

I det sydligaste av Bohuslän, bor en god vän till mig. Hon heter Ann-Magret Olsson och har skrivit en historisk krönika om Gullö - en historisk plats. Berättelsen om torpen på en ö som flutit ihop med Hisingen. Jag har lärt känna henne i Kungälv, där hon är cirkelledare för Sveriges äldsta studiecirkel – i bokbinderi Studieförbundet Vuxenskolans regi på Rådmansgatan 30. Hon bor också granne med Kastellegården och har med sin make två domarringar på sina marker. Anledningen till att jag nämner hennes nyutkomna historik, är att den upptar ett torparuppror på den gamla kungsgårdens marker vid Nordre älv 1911–1912, som förändrade kronotorparnas villkor till den grad att även många av torparna under kungsgården Götala, också kunde friköpa sina torp såsom hade skett i Kungälv 1912, vilket för torpet Stora Vadets del i Götala skedde år 1939.

 

Kastellegården vid Nordre älv, fotografi av Harri Blomberg.
 

Ann-Magret Olsson skriver om torparna på Gullö, som har varit en ö som har tillhört Kastellegården, kungsgården som byggdes på ruinerna av det medeltida Kungahälla. Om Götala vid Skara var boställe åt översten till det beridna Västgöta regemente, så användes Kastellegården som översteboställe för Bohusläns regemente under åren 1693–1821 och är numera en statlig arrendegård. Kastellegården hade som mest cirka fyrtio torp och tjugotal backstugor. Femton av dessa torp låg på Gullö. I jordeböckerna nämns 1703 det första torpet därstädes vid namn Gullöhagen.

 

Flygfoto över Gullö, bilden är tagen den 27 oktober 2013 av Gustav Svensson, Göteborg. Gullö var den del av Kastellegården i Ytterby som låg söder om Nordre älv (det vill säga på Hisingen) hörde till Rödbo socken, men till Ytterby kommun och jordebokssocken i Inlands Södre härad. År 1887 överfördes detta område, som numera kallas Gullö, även i kyrkligt avseende till Ytterby. När Rödbo landskommun 1974 uppgick i Göteborgs kommun överfördes området Gullö från Ytterby socken i Kungälvs kommun till Säve socken i Göteborgs kommun. Området utgjorde då 13 7/16 mantal. Rödbo utgör sedan dess en stadsdel och ett primärområde i Göteborg, i vilken Gullö är inkluderad. Invånarantalet var år 2010 876 personer, varav 726 i Rödbo församlings gamla område och 150 i Gullö. En befolkningsökning, då det på 1940-talet bodde omkring 65 personer på Gullöområdet.

 

Torparna under Kastellegårdens kronoegendom utgjorde en samhällsgrupp som genom sitt likartade och jämförbara levnadsvillkor bildade en i viss mån sluten grupp inom befolkningen. Deras ihärdiga och slutligen framgångsrika kamp för att friköpa sina torp gav på 1910-talet ett livligt eko i pressen, kanske mest beroende på att detta var första gången i vårt land som staten medgav friköp av sådana kronotorp. De blev på så sätt banbrytare för sina yrkesbröder ute i landet och hedersamma genom sina strävanden för sina små hem. Olsson ger en fyllig bakgrundshistoria till konflikten mellan kungsgårdens arrendator V. Carlsten och torparna under Kastellegården, om själva striden och efterspelet. För Gullös del friköptes år 1912 torpen Hamburg, Stora Gullöslätt, Stora Brandenburg, Lilla Brandenburg, Gullö, Nybygget, Lilla Gullöslätt, Slätten nr 1, Slätten nr 2, Slätten nr 3, Askekärret, Gullöskog, Rosenberg och Tomtebacken. Olsson följer de skilda torpens öden fram till idag, illustrerade med fina bilder. Ett liknande arbete om kungsgården Götalas torp och ödetorp vore önskvärt att frambringa. Ann-Magret Olsson har visat vägen för hur ett sådant arbete kan se ut.

 

Nya ladugården uppförs intill den gamla på SLU Götala.
 

Historiken över Gullö har ISBN 978-639-5055-1. Den kommer att bli tillgänglig under våren 2018 och förmedlas av Studieförbundet Vuxenskolan, Rådmansgatan30, 442 30 Kungälv, mer information fås genom epost via gerd.samuelsson@sv.se och en arbetskopia av samma arbete ses nedan, vilken har varit grund för denna artikel.

 

Gullö - en historisk plats. Berättelsen om torpen på en ö som flutit ihop med Hisingen, skriven av kungälvsbon Ann-Magret Olsson.

Vår resa till Filippinerna.

Artikelförfattaren Harri Blomberg besöker Pantukan på ön Mindanao.

 

Efter att ha skrivit några bloggar om historiska sevärdheter i Filippinerna, ska jag avrunda temat med att delge mina egna upplevelser från vår resa dit i julas.

 

Efter en mellanlandning i Manila, for vi vidare till Davao City.
 

Vi inledde vår vistelse med att besöka den talrika släkten som är bosatt i Tagum och Pantukan på ön Mindanao. En del släktingar och vänner anslöt till släktträffen från städer som Davao City och Manila. Det var intensiva och härliga dagar, där vi bodde i Daliahs fina filippinska fritidshus.

 

Vår hemmabas i Tagum, bestod av ett nybyggt tvåvåningshus.
 

Tagum och Pantukan ligger vid norra delen av Davaobukten och är därmed väl skyddad mot tyfoner och tsunamier.

 

Julfest med släkten i Tagum, mycket mat, samtal, skratt och glädje.

 

Tagum, med sina drygt 260 000 invånare har från att ha varit ett övervägande jordbruksområde, blivit ön Mindanaos snabbast växande stad tack vare sitt strategiska läge, i korsningen mellan landsbygdens Davao del Norte, Composteladalen och Metro Davao.

 

På vägarna i Tagum.

 

Staden har en utvecklad infrastruktur, som gör att man kan exportera varor som träflis, plywood och annat trävirke. Färska bananer är emellertid fortfarande den främsta exportprodukten. Tack vare tillströmningen av människor från landsbygden i Davao del Norte och Composteladalen har stadens befolkningstillväxt ökat kraftigt.

 

Den lokala marknaden i Tagum är full av färger, lukter och smaker.

 

Turismen har också på sistone blivit en av stadens främsta ekonomiska källor. Med femton festivaler i stadens årskalender har små och medelstora företagare, samt transportsektorn gynnats av den snabba tillströmningen av inhemska och internationella besökare som besöker de olika festivalerna i staden.

 

Varuhuset G Mall of Tagum.
 
Varuhuset Robinsons Place Tagum.
 

Det finns flera trevliga varuhus och matställen i Tagum, av de första besökte vi G Mall of Tagum och Robinsons Place Tagum, medan av de andra besökte vi Penong's Barbeque Seafoods and Grill intill G Mall of Tagum (på andra sidan gatan) och restaurang Balinsasayaw, vid sidan av kaféer och restauranger inuti varuhusen.

 

Penong's Barbeque Seafoods and Grill i Tagum.
 
Restaurang Balinsasayaw i Tagum.
 

I kustkommunen Pantukan, belägen väster om staden Tagum har släkten Camporedondo sitt ursprung. Pantukan ligger i  Composteladalen, vars främsta källor till försörjning är jordbruksprodukter som ris, kokos, kakao, kaffe, papaya, mango, ananas, durian och banan. Vissa invånare fiskar och andra har fiskdammar och odlar sin egen fisk som tilapia och mjölkfisk.

 

Blommor i Pantukan.

 

Prognoser pekar på att provinsen år 2030 kommer att bli en av de rikaste i landet på grund av sina rika naturresurser. Composteladalen är rik på guldmalm, såsom i kommunen Pantukan som har ett stort antal guldgruvor.

 

Byskolan, som grundades av släkten Camporedondo i Pantukan.

 

Vi besökte släktbyn, där anfäder till dagens Camporedondo bekostade grundskolan, ett par gravplatser och så åt vi i ett fiskeläge intill Jienos Garden Beach Resort, där Daliah har sitt strandhus. Vi badade dessutom i Davaobukten, vilket var riktigt skönt.

 

Strandliv vid Davaobukten i Pantukan.
 

I Davao City bodde vi på hotell Microtel Inn &  Suites, besökte ett par varuhus och hade en rundvandring bland krokodiler, tigrar och andra vilda djur i Davao Crocodile Park. Vi åt en gemensam middag på en restaurang på varuhuset Abreeza Mall.

 

Hotell Microtel Inn &  Suites i Davao City, huvudorten på ön Mindanao.
 
En liten krokodil i Davao City.
 
En stor krokodil i Davao City.
 
En tiger i Davao City.
 
Middag på varuhuset Abreeza Mall i Davao City.
 
Davao City från ovan.
  

Därefter flög vi till ön Mactan Island, som har flygplatsen för Cebu City, vari vi bodde på Mandarin Plaza Hotel.

 

Mandarin Plaza Hotel i Cebu City.
 
Cebu City.
 
Middag i Cebu City.
 

På ön Cebu besökte vi kyrkor, en fästning, varuhuset Ayala Mall, en karaokebar och hade goda naturupplevelser med bad på ön Sumilon Island i Stilla havet, samt simning tillsammans med valhajar i Oslob, nästan så långt söderut man kommer på ön.

 

Gamla träd på ön Cebu.
 
Risfält på ön Cebu.
 
Soluppgång i öster, på ön Cebu.
 

Valhajen är världens största haj och är vanligtvis mellan 412 meter stora. Den största valhajen som uppmätts var 12,65 meter lång, även om det finns muntliga berättelser om ännu större hajar. Det var en mäktig upplevelse att få simma tillsammans med dem, samtidigt som turismen skapar goda utkomster för lokalbefolkningen.

 

Simning tillsammans med valhajar i Oslob.
 
Stranden på ön Sumilon Island.

 

Ute på bryggor ute till havs åt vi även fisk på restaurangen Taloot Wharf Floating Restaurant.

 

Middag ute till havs på fiskrestaurangen Taloot Wharf Floating Restaurant.

  

Sista stopp på resan, efter ytterligare en inrikesflygresa med Cebu Pacific Air, blev huvudstaden Manila, där vi åter träffade många av Kenneths kusiner, som var våra värdar medan vi bodde på det anrika The Manila hotel, vilket öppnade sina portar redan år 1912.

 

The Manila hotel öppnade redan år 1912 och håller stolt i sina traditioner.
 

På det fullbokade hotellet firade vi nyåret, men på dagarna hann vi bada, besöka Intramuros och gallerior, samt gå igenom de fina samlingarna på Nationalmuseet och det Antropologiska museet.

 

Nyårsafton 2017 på The Manila Hotel var fartfylld.

 

Kenneth skrev för några år sedan ett par uppsatser om det filippinska kulturarvet i ämnet arkeologi på Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.

 

Nationalmuseet i Manila.
 
Antropologiska museet (inkluderar arkeologiska samlingar) i Manila.
 

Ett av dem handlade om hur man framställer sitt kulturarv på de statliga museerna i Manila (i huvudsak de nyss nämnda museerna). Mycket intressant ämne, som dock är utanför ramarna för dagens skriverier.

 

Det filippinska kulturarvet presenterades genom traditionella kläder på flygplatsen i Manila.

 

Under julresan har jag blivit nyfiken på den filippinska nationalhjälten José Rizal, född 19 juni 1861 i CalambaLaguna, Filippinerna, avrättad 30 december 1896 i Fort Santiago i Manila. Han är en av Filippinernas största nationalhjältar och årsdagen av hans död firas som en nationell helgdag under namnet Rizals dag. Som filippinsk nationalhjälte tillhör han samma klass som de samtida Andrés Bonifacio och Emilio Aguinaldo

 

Artikelförfattaren Harri Blomberg vid Rizal Monument i Manila.
 
Artikelförfattaren Harri Blomberg i Rizal Park i Manila.

 

Det fanns en stor utställning om Rizal på Fort Santiago, som vi bevistade och på Nationalmuseet i Manila hittade vi en fin teckning som Rizal hade gjort i Berlin, samt besåg flera tavlor föreställande Rizal. Han var ej allena revolutionär utan även en betydande konstnär och författare. Jag köpte en bok om honom, som jag ska läsa framledes.

 

I José Rizals fotspår på Fort Santiago i Manila, där han avrättades den 30 december 1896.
 
Vy över Gendarmenmarkt i Berlin 1886, av José Rizals hand visar vilken mångsidig man han var.

 

Det blev en utflykt på årets första dag, då vi åkte med en hyrd minibuss till restaurangen Leslie's Tagaytay vid vulkansjön Taal Lake i provinsen Batangas, på ön Luzon i Filippinerna. Sjön fyller TaalCaldera, en stor vulkanisk kaldera som bildades av ett mycket stort utbrott för 500 000100 000 år sedan. Det är landets tredje största sjö efter Laguna de Bay och Lake LanaoVolcano Island, som är platsen för Taalvulkanens historiska utbrott och orsaken till sjöns höga svavelhalt, ligger nästan i mitten av sjön. Det finns en kratersjö på vulkanön.

 

Restaurang Leslie's Tagaytay vid Vulkansjön Taal Lake i Filippinerna, den 1 januari 2018.
 

Jag bär med mig fina minnen av härliga människor i Filippinerna, ja många människor, värme, lukter, vackra vyer och god mat. Ett fantastiskt fint land, som jag gärna återvänder till och lär känna vidare.

 

Varuhuset Robinsons Place Manila.
 
 

År 

1900  

Sverige       Filippinerna 

5 116 884    7 635 426 (år 1903)  

1910  

5 499 374    -

1920  

5 875 693    10 314 310  

1930  

6 131 126    - 

1940  

6 356 350    16 000 303 (år 1939)  

1950  

7 013 950    -  

1960  

7 480 374   27 087 685  

1970  

8 042 657   36 684 486  

1980  

8 310 470   48 098 460  

1990  

8 558 774   60 703 206  

2000  

8 872 103   76 506 928  

2010  

9 373 379   92 337 852  

2017  

10 112 669  104 256 076  

Invånarantalet i Sverige och Filippinerna från år 1900 och fram till idag. Filippinerna som år 1900 bara hade en halv gång som mycket befolkning som Sverige, har idag tio gånger mer.

 

Svenska företaget Hennes & Mauritz finns på många olika platser i Filippinerna.

Birhen sa Simala - Monastery of the Holy Eucharist

Monastery of the Holy Eucharist

 

Omkring 56 kilometer söder om Cebu City finns det ett katolskt kloster - Monastery of the Holy Eucharist (vilket kan översättas till Heliga Eukaristins kloster) - som ser ut att ha byggts på medeltiden, men det är bara ett tjugotal år gammalt. Här byggs ständigt nya och ännu högre torn än tidigare, med tillhörande portar och våningsplan. Bergslandskapet omkring förhöjer upplevelsen och i fjärran ser man Stilla havets vattenspegel.

 

Stilla havet fyller horisonten, när man befinner sig i klostret Monastery of the Holy Eucharist.

 

Detta pilgrimsmål på ön Cebu lockar folk från hela Filippinerna, ty de troende vill uppleva mirakel, som sägs utspela sig här i Simala i kommunen Sibonga. Utåt sett ansvarar några nunnor för verksamheten i klostret, då munkarna inte får inte ses i folkhavet på grund av en mycket strikt klosterdisciplin. Cebuborna känner klostret som "Birhen sa Simala" (Jungfrun i Simala).

 

Monastery of the Holy Eucharist
 

Abboten för klostret heter Abelio Mangila, tillhörande Marian Monks of Eucharistic Adoration (MMEA) , där man vördar jungfru Maria och vördar Our Lady of Lindogon Shrine (Vår fru av Lindogons helgedom). Hängivenheten för den välsignade Jungfru Maria i Simala började någon gång 1997. Mangila, som tog sig det religiösa namnet Frater Martin Mary, sa att han och andra munkar blev offer för vulkanen Pinatubos utbrott i Pampanga i norra Luzon den 15 juni 1991, som var det näst största under 1900-talet efter vulkanen Novaruptas utbrott 1912 i Alaska.

 

Pilgrimer och turister på väg till Monastery of the Holy Eucharist.

 

Munkarna kunde inte lämna det drabbade området, förrän de visste att deras trosfränder hade evakuerats. I detta inferno kom en kvinna till deras kapell, bärandes på en staty av jungfru Maria. Hon sa till Frater Martin, "att jag måste ge de denna helgedom till kyrkan, då jag tror att endast här kan den skyddas från det pyroklastiska flödet". Kapellet klarade sig och när vardagen så sakta återfann sig, försökte munkarna hitta kvinnan som att hon kunde få tillbaka sin staty, men ingen hade hört talas om henne.

 

Jungfru Maria, ofta kallad Mama Mary i Filippinerna, ses inuti Simala-kyrkan Monastery of the Holy Eucharist.
 
WE LOVE MAMA MARY - Vi älskar Jungfru Maria.

Med tillstånd från Cebus ärkebiskop Ricardo Cardinal Vidal flyttade munkarna till Cebu 1996, med sig hade de statyn av jungfru Maria. Den religiösa hängivenheten kring statyn började ungefär ett år senare, då en femårig pojke  vid namn Jollibee Sejuela blev läkt från denguefeber efter att han fördes till munkarnas lilla nybyggda kapell ovanpå bergen i Simala, där statyn av jungfru Maria var uppställd. Han kom att tjäna som altarpojke i klostret en lång tid, men lever i Cebu City idag. Sejuela har fortfarande en livlig kontakt med klostret.
 
Monastery of the Holy Eucharist
 
Katolska pilgrimer i Monastery of the Holy Eucharist.
 
Efter denna dag har många troende människor begivit sig till klostret för att få bot mot jordens många krämpor, som drabbar oss. Flertal av dessa sägs ha blivit botade, så klostrets rikedomar växer lavinartat och dess byggnader likaså.
 
Pilgrimer vallfärdar till Monastery of the Holy Eucharist. Det finns möjlighet att köpa olika färgade ljus nära klostret. Intäkterna från ljusen kommer munkarna till godo. Varje enskild färg ljus ska främja ett eget syfte vid tillbedjan, exempelvis grönt ljus för välstånd / framgång (tentor, studie, ekonomi, företag), blått ljus för uthållighet (anställning, karriär, uppdrag, kampanjer), rött ljus för kärlek (verktyg, vänskap, förlovning, familj) och gult ljus för fred (mod, styrka, hopp) med mera. Bortsett från de olika färgerna utanför klostret finns också vanliga ljus tillgängliga vid ljusstationen inuti klostret.
 
Styrkan i statyn av jungfru blev ännu starkare, då hon ett flertal gånger i slutet av 1990-talet började gråta - statyn släpper tårar och miraklerna kring de som samlar kraft från henne har blivit så många, att katolska kyrkan i Cebu samlar in sig uppgifter om de antagna miraklerna åt Vatikanen för att avgöra om dessa har en himmelsk förbindelse.
 
Kenneth Camporedondo Cabunilas och artikelförfattaren Harri Blomberg besöker Monastery of the Holy Eucharist.
 
Vårt svenska katolska helgon Heliga Birgitta av Vadstena, fick sin helgonstatus mycket genom att vanligt folk tillbad henne vid svåra livsstunder och blev hjälpta. Tron kan försätta berg.
 
Monastery of the Holy Eucharist
 

 
Artikelförfattaren Harri Blomberg besöker Monastery of the Holy Eucharist.

Fort San Pedro i Cebu City.

Fästningsporten bär vapensköldar för regionerna Castilla och León i Spanien.

 

Fort San Pedro är en militär försvarsanläggning i Cebu City, ursprungligen byggd av spanjorerna under ledning av Miguel López de Legazpi (1502–1572), den första spanska generalguvernören för Filippinerna. Det ligger i det område som nu heter Plaza Indepedencia, i stadens hamnområde.

 

Intill havet i den äldsta delen av Cebu City hittas Fort San Pedro, uppförd 1565.

 

Den ursprungliga fästningen var gjord av trä och byggdes efter ankomsten av Legazpi och hans expedition år 1565. Under denna tid var fästningen huvudbas för den första spanska bosättningen i Filippinerna. I början av 1600-talet byggdes ett stenfort för att de spanska kolonisatörerna skulle kunna försvara sig mot muslimska pirater, som härjade i dessa farvatten.

 

Nuvarande stenfortet härrör från 1738, men traditionen menar att de första stenmurarna är ett sekel äldre. Höga och tjocka murar, skyddade av kanoner gjorde det så gott som ointagligt i äldre tider.
 

Dagens byggnadskonstruktion härrör från 1738 och är den äldsta triangulära bastionen i Filippinerna. Under den filippinska revolutionen i slutet av 1800-talet attackerades fortet och togs av filippinska revolutionärer från ön Cebu, som använde det som sitt högkvarter.

 

Ett äldre fotografi, som visar fortets läge vid hamnen, samt det triangulära fortet San Pedro, utritat på en stadskarta över Cebu City 1643. Fortet syns vid strandkanten i nedre högra hörnet av kartan.
 

Fortet är triangulär i sin form, med två sidor vända mot havet och en tredje sida som sträcker sig mot land. De två sidorna vända mot havet försvarades med artilleri och framsidan mot land med en stark palissad av trä, som senare byggdes i sten.

 

Promenad på fortets murar.
 

De tre bastionerna heter La Concepción (SW); Ignacio de Loyola (SE) och San Miguel (NE). Fortet har en total invändig yta på 2 025 kvadratmeter. Väggarna är 6,1 meter höga med 2,4 meter tjocka murar och tornen är 9,1 meter höga, sedda från marknivå. Omkretsen är 380 meter. Sidorna är olika långa och längs den främre delen, som vänder sig mot staden kan man hitta porten in till fortet. Fjorton kanoner skyddade fortet från angrepp, varav de flesta finns kvar ännu idag.

 

Med tiden blev Fort San Pedro en väl fungerande fästning.

 

Lite är känt om fortets äldsta tider, men från år 1739 finns en skriftlig rapport till kungen Filip V av Spanien bevarat, då denne önskade information om ön Cebu. Generalguvernören Tamón skrev att Fort San Pedro var byggt av ett stenfundament med en terreplein (plattform), där kanonerna var monterade. Fortet innehöll de nödvändiga byggnaderna, som gjorde det försvarbart. Den största av dessa byggnader var Cuerpo de Guardia, där personalen som bemannade fortet bodde. Angränsande till den var Vivienda del Teniente som var bostad åt fästningens löjtnant. Mellan de ovan nämnda byggnaderna fanns en brunn. I ett hörn, inbyggt vid murarna till bastionen San Miguel (NE) hittades krutmagasinet Almacenes de Pólvora.

 

I Vivienda del Teniente i Fort San Pedro, bodde löjtnanten och ur brunnen fick man färskvatten.

 

Det är osäkert när fortet fick sina första stenmurar, men traditionen pekar ut jesuiten Antonio Campionis byggnadsarbeten 1630, och fästningsporten anses vara uppförd 1738, den pryds med vapensköldar för regionerna Castilla och León i Spanien.

 

Fästningsporten pryds av vapensköldar för regionerna Castilla och León i Spanien.

 

Det är dock säkert att fästet genomgick stora renoveringar i slutet av 1800-talet som en del av ett byggprogram för att förbättra Cebu. År 1898 överlämnade spanjorerna fortet till filippinska frihetskämpar, men erövrades av de nya kolonisatörerna från USA, som stationerade amerikanska soldater där till slutet av 1930-talet.

 

Museimontrar i Fort San Pedro som berättar om händelserika skeenden i Filippinernas historia. Översta montern innehåller ett spanskt svärd från tidigt 1800-tal, intill ligger en väst tillhörande en filippinsk frihetskämpe ett sekel senare. Den nedersta montern innehåller en spansk flagga från den förlorande spanska flottan i slaget om Manila Bay, den 13 augusti 1898, då USA segrade.
 

Mellan åren 1937-1941 omvandlades kasernen till en skola för lokalbefolkningen. Under den japanska ockupationen övertog de kejserliga japanska styrkorna Fort San Pedro, som fungerade som sjukhus för sårade under andra världskrigets slutskede. Från självständigheten 1946 till 1950 var Fort San Pedro åter ett arméläger.

 

Fort San Pedro i Cebu City.
 

På 1950-talet fanns planer på att riva fästningsmurarna och bygga ett nytt stadshus på platsen, vilket skapade folkliga protester, som räddade fortet för eftervärlden. Först kom det i bruk som zoo, men efteråt har man återställt fortet så nära originalet som möjligt. Man använde korallstenar som togs från havet längs kuststäderna på ön Cebu, som sedan levererade blocken skurna till restaureringsplatsen, där byggnadsarbetarna gjorde den sista skärningen och poleringen för att blocken skulle passa varandra.

 

Fortet av idag är ett besöksvärt resmål.
 

Idag är fortet ett välbesökt turistmål med turistkontor, museum, scen för teater och musik, omgärdad av en fin stadspark utanför fortets murar, med bland annat en staty av Miguel López de Legazpi (1502–1572) och Antonio Pigafetta (14911531).

 

Artikelförfattaren Harri Blomberg, besöker Fort San Pedro i Cebu City.

Intramuros och Fort Santiago i Manila.

Filippinernas historia före spanjorernas ankomst på 1500-talet, kan studeras på den arkeologiska avdelningen på det nationella antropologiska museet i Manila. Gravurnorna hittades i en grotta i Filippinerna full av kvarlevor från de första århundradena av vår tideräkning (romersk järnålder i svensk arkeologisk räkning).

Långt innan spanjorerna anlände till Filippinerna, blomstrade samhällen längs floden Pasigs stränder på ön Luzon. En av dessa var Selurong, med ett palissadomgärdat fort. Malajerna (dagens filippinare) grundade denna stad, där Manila är belägen idag. Namnet Manila är en förvrängning av Maynilad, som betyder det finns mangrove. Selurong hade tidigt handelsförbindelser med kineserna.
 
Kenneth Camporedondo Cabunilas vid floden Pasig i Manila. Här fanns det före spanjorernas ankomst det palissadomgärdade inhemska fortet Selurong, som beboddes av förfäder till dagens manilabor. Man hade handelskontakter så långt västerut som till Kina.
 
Den 24 juni 1571 grundade conquistadoren Miguel López de Legazpi den spanska staden Manila ruinerna av den gamla befästa filippinska bosättningen Selurong, efter att ha avsatt den lokala monarken Rajah Sulayman, som hade förlorat slaget i Bankusay den 3 juni samma år. 
 
Filippinerna har alltid varit ett havsbundet folk, vilket framgår av arkeologiska artefakter.
 
De spanska erövrarna förklarade området tillhörande dem, som ett territorium underlydande vicekungadömet Nya Spanien, som styrdes av en vicekung i Mexico City, som utsetts av den spanske monarken. Den lokala makteliten avrättades eller förvisades bl a  till Mexico efter en misslyckad revolt 1587-1588.
 
Inhemska filippinska båtkanoner, utställda på Antropologiska museet i Manila.
 
Intramuros i Manila växte fram och skyddades av fort, kyrkor och stadsmurar. Filippinerna styrdes från Manila, som var en del av Nya Spanien tills Mexiko blev självständigt 1821.
 
Intramuros - försvarsposten Baluarte de San Diego, sedd från The Manila Hotel.
 

Spanjorernas erövrande av den filippinska övärlden hade ett mönster. Augustiner och franciskaner följde med de spanska soldaterna, stödda av lojala inhemska trupper, från ö till ö för att leta efter inhemska byar och människor.

 

Artikelförfattaren Harri Blomberg besöker en filippinsk byggnad, uppförd enligt inhemsk tradition, på Antropologiska museet i Manila.

 

Spanjorerna byggde snart upp kyrkor och fästningar, medan de letade efter guld och kryddor. Katolicismen infördes och antogs av majoriteten. Sporadiska uppror skedde från stamgrupper i norra Luzons högländer och i kustområden.

 

Inhemska stridsvapen på Antropologiska museet i Manila.

 

En del muslimer gjorde motstånd i Mindanao i södra Filippinerna. Den spanska militären slog tillbaka kinesiska pirater, japanska och portugisiska, nederländska och brittiska styrkor, som alla också hade intresse av Filippinerna.

 

Intramuros yttre murar.
 
Intramuros yttre murar.
 
Intramuros inre murar.
 
Intramuros inre murar.

 

För att försvara Manila uppfördes 4,5 kilometer långa stenmurar, bålverk och vallgravar omslutande ett femkantigt område på cirka 64 hektar. Området bestod av bostäder, kyrkor, palats, skolor och offentliga byggnader.

 

Casa Manila i Intramuros.
 

Innanför stadsmurarna kom man genom stadsportar med klaffbroar, vilka stängdes innan midnatt och öppnades vid gryningen. Det var på detta sätt att staden fick namnet Intramuros - vilket betyder "inom murarna".

 

 Översikt över Intramuros i Manila.

 

Dessa avskräckte dock inte från erövringsförsök från europeiska stormakter, holländska pirater attackerade ett flertal gånger filippinska farvatten. Britterna invaderade Intramuros 1762 och regerade där i nästan två år innan de återlämnade Manila till Spanien.

 

Fort Santiago, port vid floden Pasig i Manila.
 

Fort Santiagos besättning använde porten som ledde ned som en passage till floden Pasig. År 1762 flydde generalguvernören Simon de Anda här med viktiga spanska dokument och skatter då engelsmännen erövrade och besatte staden. Han flydde till Pampanga, där han etablerade sig som generalguvernör över Filippinerna och ledde motståndet ända fram till britternas ockupation tog slut 1764.

 

Harri och Kenneth vid floden Pasig i Manila, som användes som flyktväg av den filippinska generalguvernören Simon de Anda i samband med engelsmännens ockupation av Intramuros för drygt 250 år sedan.
 
Fort Santiago i Manila är en av de äldsta befästningarna i Filippinerna, byggt 1571 på platsen för ursprungsbefolkningens bosättning, som styrdes av Rajah Sulayman.
 
Fiskeredskap på Antropologiska museet i Manila.
 
Det första fortet var en palissadkonstruktion av stockar och jord. Förstörd i Limahongs attack 1574. Ett stenfort byggdes mellan åren 1589-1592. Förstördes i 1645 års jordbävning. Reparerades och förstärktes från 1658 till 1663. Blev högkvarter för den brittiska ockupationen 1762-1764. Reparerad och renoverad 1778.
 
 
 
 
Besökare bland marinarkeologiska skatter på Antropologiska museet i Manila. Intramuros historia är förbundet med havet.
 

Efter det spansk-amerikanska kriget 1898 tog amerikanerna över Filippinerna. Intramuros  överlämnades till dem formellt efter slaget om Manila samma år.

 

Det spanska kulturarvet är påtagligt på Filippinerna, detalj ur en tavla på Nationalmuseet i Manila.

Efter att ha överlevt ett antal jordbävningar, tyfoner, bränder och krig genom århundradena, drabbades Intramuros nästan av total förstörelse då amerikanerna befriade Manila från japanska trupper 1945, som hade invaderat och ockuperat Filippinerna några år tidigare. Amerikanskt artilleri och pansarvagnar reducerade stadsmurarna och dess byggnader till aska, vid befrielsenTusentals människor dog under den åtta dagar långa belägringen av Intramuros, men siffror på upp till 100 000 döda människor nämns i samband med slaget om Manila 1945 som varade i en månads tid från den 3 februari 1945 till den 3 mars 1945.
 
Ruiner med tydliga spår av kriget i Fort Santiago i Manila.
 
Plazuela de Santa Isabel i Intramuros, hedrar dödsoffren som skördades under slaget om Manila 1945.

När andra världskriget var slut var Intramuros en död stadsdel i Manila. År 1946 erkände Förenta staterna Filippinernas självständighet, men Intramuros var till stora delar övergivet. Flera årtionden efter kriget var det ett stort ödemarksområde, vars förstörelse fortsatte successivt och riskerade rasera de få byggnader som trots allt hade klarat sig innanför stadsmurarna.
 
Kenneth promenerar i den gamla staden i Manila. Dagens Intramuros är väl värt ett besök.
 
Harri vid en liten kanon på Baluartillo De San Francisco, som är en av försvarsposterna i stadsmuren runt Intramuros i Manila.
 
Försvarsposten Reducto de Francisco i Fort Santiago i Intramuros.
 
Därför skapades den 10 april 1979 presidentdekretet 1616 för skapandet av Intramuros Administration (I.A.), som ska genomföra restaureringen och utvecklingen av Intramuros, som ett monument för den spanska perioden i den filippinska historien. Intramuros Administration är knutet till Department of Tourism (DOT). 
 
Vaktpostering i Fort Santiago i Manila.
 

 

Harri och Kenneth vid vallgraven intill huvudingången till Fort Santiago i Manila.
 
En vattenbrunn vid huvudporten till Fort Santiago i Manila.
 
Välvda gångar i Fort Santiago i Manila.

Filippinernas barockkyrkor.

Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

I Filippinerna, i det som var Spanska östindien, infördes under andra hälften av 1500-talet den europeiska koloniala arkitekturen. Den var speciellt lämpad för de heta tropikerna i det nya östra området, den europeiska arkitekturen transponerades via Acapulco, Mexiko till en unik filippinsk stil.

 

Interiörbild från Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

Filippinernas barockkyrkor är uppförda i en säregen arkitekturstil, i ett land som ofta har drabbats av destruktiva jordbävningar, exempelvis under 1700-talet, där stora offentliga byggnader, såsom kyrkor, fick byggas om i barockstil.

 

Katedralen i Manila har skadats och förstörts flera gånger sedan den ursprungliga uppfördes 1581, katedralens åttonde uppbyggnad slutfördes 1958.

 

I Filippinerna har förstörelsen av kyrkor av frekventa jordbävningar, gjort att kyrkornas form lägre och bredare än i Europa; sidoväggar gjordes tjockare och kraftigt pressade för skapa stabilitet under de seismologiska skakningarna. De övre strukturerna av kyrkobyggnaderna byggdes med lättare material, delvis för att inte skada vid nedfall.

 

Katedralen i Manila.

 

Klocktornen är vanligen lägre och stela jämfört med torn i mindre seismiskt aktiva regioner i världen. Tornen har tjockare konstruktion i de nedre nivåerna, med en gradvis förminskning till den översta nivån.  I vissa kyrkor i Filippinerna, förutom att fungera som vakttorn mot pirater, är några klocktorn fristående från huvudbyggnaden för att undvika skador vid fallande klocktorn på grund av jordbävningarna.

 

Katedralen i Cebu City - Cebu Metropolitan Cathedral.

 

Fyra av dessa kyrkor har valts ut till ett gemensamt världsarv, under beteckningen Filippinernas barockkyrkor. Följande kyrkor ingår i världsarvet:

San Agustins kyrka i Manila, La Nuestra Senora de la Asuncions kyrka i Santa Maria, San Agustins kyrka i Paoay och Santo Tomas de Villanuevas kyrka i Miagao.

 

San Agustins kyrka i Manila.

 

Vi besåg den första - San Agustins kyrka i Manila - under vårt besök på nyårsafton 2017, men dessutom fick vi se många liknande kyrkor exteriört och interiört, byggda under den spanska kolonialtiden i samband med våra resor på öarna Mindanao, Cebu och Luzon i Filippinerna.

 

San Agustins kyrka i Manila.

 

San Agustins kyrka i Manila ligger i den muromgärdade stadsdelen Intramuros. Det är en av de äldsta existerande stenkyrkorna i Filippinerna och den enda kyrkobyggnaden som hölls intakt efter att Intramuros brändes till marken under befrielsen av Manila 1945. Den har överlevt bombningar och naturkatastrofer, inklusive två världskrig och en rad jordbävningar under åren 1645, 1754, 1852, 1863 och 1880.

 

Murarna runt Intramuros i Manila.

 

San Agustins kyrka och dess kloster i Intramuros Manila har varit de augustinska missionärernas högkvarter i Augustinorden på Filippinerna (kallas för Augustinian Province of the Most Holy Name of Jesus of the Philippines) sedan grundandet år 1571.

 

San Agustins kyrka i Manila.

 

Augustinorden är också starkt knutna till Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City, som jag berättade om i förra bloggen om Magellans kors i Cebu City. Den augustinska provinsen Santo Niño i Cebu separerades från moderprovinsen i Manila 1983.

 

Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

År 1904 etablerade augustinerna universitetet i San Agustin - University of San Agustin - i Iloilo City som så småningom framträdde som den största augustinska utbildningsinstitutionen i världen när det gäller antalet studenter och det enda augustinska universitetet i Asien och Stillahavsområdet.

 

Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

De har också fungerat som förvaltare av Santo Niño-helgedomen i Cebu City, som rymmer den flera hundra århundraden gamla träfiguren av barnet Jesus, som återfanns av Legazpi's män 1565.

 

Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City på Filippinerna byggdes på det ställe där man 1565 fann en träfigur av Santo Niño (Jesusbarnet). Denna figur hade den 14 april 1521 getts till Hara Amihan av världsomseglaren Ferdinand Magellan (1480-1521), efter hans ankomst till ön Cebu. Hon var hustru till härskaren Raja Humabon, i anledning av att härskarparet och många av dess undersåtar lät sig döpas. Kort efter omkom Magellan i en strid på grannön Mactan.

 

Santo Niño (Jesusbarnet) i Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

44 år senare återkom Miguel López de Legazpi från Spanien och erövrade Cebu. Befolkningen på platsen var denna gång fientligt inställd till spanjorernas ankomst och han brände ned deras byar och grundade på området de första spanske bosättningarna på Filippinerna, Villa del Santísimo Nombre de Jesús och Villa de San Miguel. Skulpturen blev funnen i en svedd trädlåda, under röjningen efter en av dessa anlagda bybränder, och Jesusskulpturen var nästen helt oskadd.

 

Sankt Peter - interiörbild från katedralen i Manila.

 

Omedelbart efter ankomsten i april 1565 grundlade en präst som hade ledsagt Legazpi, fader Andrés de Urdaneta, klosteret Santo Niño, det första augustinerkloster på Filippinerna. På upptäcksstället för den ovannämnda skulpturen byggde så augustinerbrodern Diego de Herrera 1566 en kyrka av trä och nypa (palmartad växt, som man lokalt i Filippinerna bygger hus med), men den blev inte långt efter ödelagd vid en brand.

 

Pilgrimer tänder ljus vid Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

År 1605 påbörjade man under Pedro Torres att bygga en ny kyrka på samme ställe. Också denna var av trä och nypa, och stod färdig 1626. Två år efteråt brann också denna kyrka.

 

Interiörbild från Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

Redan samma år, 1628, påbörjade så Juan Medina att återuppbygga gudshuset. Byggmaterialet var denna gång en slags lersten, kallad adobe – något nytt under denna tid. Men detta byggnadsmaterial gick inte att använda i Filippinerna, till skillnad mot många delar av ett torrare Latinamerika, för i kontakt med luft i detta fuktiga tropiska klimat upplöstes lerstenarna. Därför fullförde man inte byggandet av denne tredje kyrka.

 

Kyrkliga inventarier på Nationalmuseet i Manila.

 

Först i februari 1735 blev så fundamentet lagt för den nuvarande basilikan. Det massiva stenbyggnadsverket var färdigt år 1739. Stenarna som användes, kom sjövägen från stenbrottet i Capiz på ön Panay till Cebu. Kyrkan fick namnet San Agustin. År 1889 fick den fönster och år 1965 följde en omfattande renovering, men utan på att ändra på strukturen från 1700-talet.

 

Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City stod färdig 1739, men har föregångare på samma plats alltsedan 1566.

 

År 1965, i samband med 400-årsminnet av fader Urdanetas ankomst till Filippinerna, förhöjde påve Paul VI kyrkan till Basilica minor (på svenska betyder det mindre basilika). Vilket är en kanonisk/kyrkorättslig term för att beteckna vissa kyrkobyggnader som av historiska eller andra skäl åtnjuter en särskild status inom den katolska världen. Dessa kyrkor är vanligtvis undantagna från den ordinarie kyrkliga jurisdiktionen. Denna upphöjning innebar samtidig en namnändring, till Basilica Minore del Santo Niño.

 

Ett pilgrimscentrum uppfördes vid Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City 1990.

 

År 1990 blev ett pilgrimscentrum byggt intill kyrkan, där finns också ett museum, som skildrar kristnandet av Filippinerna. Träfiguren av Jesusbarnet är bevarad och är som populärt pilgrimsmål utställt i ett stort solitt skrin med glassfönster i basilikans inre, skyddad av vakter. Den räknas som Filippinernas äldsta relik.

 

Artikelförfattaren Harri Blomberg besöker Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.

 

År 2013 blev basilikans klocktorn ödelagt av det kraftiga jordskalvet som drabbade grannön Bohol och Cebu City, men är nu restaurerat.

 

Kenneth Camporedondo Cabunilas besöker Basilica Minore del Santo Niño i Cebu City.
 

 
Katedralen i Manila.
 
Valvbågar i katedralen i Manila.

Obefläckade avlelsen i katedralen i Manila - Immaculata conceptio är namnet på en bildframställning av Jungfru Maria som blev vanlig i västerlandet från 1500-talet, och där Maria framställs som en ung flicka i väntan på att motta bebådelsen.
 
Ärkebiskopslängden i katedralen i Manila.

Katedralen i Manila.

Magellans kors i Cebu City.

Magellans kors i Cebu City.

 

Magellans kors är beläget vid basilikan Basilica del Santo Niño i Cebu City. Detta är ett av Filippinernas viktigaste kristna landmärken och därmed också en viktig helgedom. Ferdinand Magellan (1480-1521) var en känd upptäcksresande och det var han som förde kristendomen till Filippinerna.

 

Fresk som visar hur korset uppfördes 1521 i dagens Cebu City.

 

Enligt traditionen uppfördes 1521 ett kors för att markera starten för kristnandet i Filippinerna. Det ursprungliga korset försämrades gradvis under åren och många besökare tog bitar av korset som souvenirer.

 

Magellans kors, den 29 december 2017.

 

År 1845 placerade man ett annat kors på platsen och i detta kors kom man att sticka in bitar från det ursprungliga korset.

 

Mycket folk samlas runt den lilla vita byggnaden med tegeltak, som skyddar Magellans kors i Cebu City.

 

I dag är korset en helig plats och man har uppfört en vacker byggnad för att förstärka platsens betydelse. Spanjorerna, under ledning av spanske conquistadoren Miguel López de Legazpi med 500 soldater, grundade 45 år senare den 27 april 1565 sin första permanenta koloni här i Cebu City på Filippinerna, ett land som fick namn efter Spaniens kung Filip II (1527-1598).

 

Katolska pilgrimer vid Magellans kors.
 

Efter att spanjorerna koloniserade arkipelagen, så fick katolicismen fäste och en intensiv och bitter attack mot animismen, som i huvudsak rådde på de över 7000 öarna (sydligaste delen var påverkad av islam), tog fart de närmaste decennierna.

 

Interiörbild från den intilliggande basilikan Basilica del Santo Niño.

 

I kombination med kristna dop, förstördes animistiska idoler, gravmonument och ersattes av kristna kors. Ferdinand Magellan kom själv att dö under en strid mot en filippinsk stam på ön Mactan intill Cebu, den 27 april 1521, som leddes av den filippinske stamhövdingen Lapu-Lapu (1491-1542) och räknas som Filippinernas förste frihetskämpe. Lapu-Lapu City, en förort till Cebu City, ligger idag där striden ägde rum. Där finns ett monument på platsen, med en staty av Lapu-Lapu.

 

En utställning på Fort San Pedro i Cebu City om Filippinernas förste frihetskämpe Lapu-Lapu, vars manskap dräpte Ferdinand Magellan 1521.

 

Historien om Lapu-Lapu och Ferdinand Magellan, har berättats av italienaren Francesco Antonio Pigafetta (1491-1534), som medföljde 1519 Ferdinand Magellan på den första världsomseglingen till bland annat Cebu. Vid det olyckliga härnadståget mot Filippinerna, då Ferdinand Magellan dödades, blev Pigafetta svårt sårad, men räddade sig efter många faror och återkom 1522 till expeditionens utgångsort i Spanien.

 

Italienaren Pigafetta deltog i Magellans världsomsegling och bevittnade händelserna i Filippinerna 1521.

 

Ett par år senare författade han en berättelse över denna världsomsegling, som gavs ut av Carlo Amoretti på italienska år 1800 och franska 1801, jämte kopior av sjökort som Pigafetta tecknat, samt en av denne uppgjord ordbok över språken/tungomålen på Filippinerna och Moluckerna. Pigafetta dog som kommendör av johanniternas orden.

 

En karta från 1525 av Antonio Pigafetta som visar den centrala delen av Visayaöarna i Filippinerna, där Magellan dog fyra år tidigare.
 

 
Magellans kors i Cebu City.

Om

Min profilbild

Harri Blomberg

Göteborgare, född i Östergötland och med rötter i Österbotten, vilken har skaffat sig en oas i Västergötlands centralbygd. Denna blogg handlar om livet på torpstället Stora Vadet i Götala, då jag den 28 november 2011 blev ägare till drygt en hektar mark, lite skruttiga hus och tillika fornminnesägare till tvenne stora gravhögar på 20 x 11 x 1,8 m + 17 x 15 x 1,5 m och en tusenårig färdväg från jarlarnas Järnsyssla till Stenum vid Hornborgasjön, som passerar "Taskevadet" i Götalabäcken. Min utsikt från höjden omges av forngravar åt nästan alla vädersträck, Götala herrgård och Tempelbacken "Alla Götars ting".

RSS 2.0