Greningens stenbro, jordkällare och stenmurar.

Bronsåldersröset Faxerör är det mest imponerande fornminnet i Flobytrakten. Här avbildad på ett gammalt foto i samlingarna tillhörande Falbygdens museum. Enligt sägnen vilar i gravröset kung Faxe, som var en lokal storman. Om man tittar på den gamla bilden, så ser man på stenarnas storlek att ingen är större än att den går att lyfta. Stenarna har nämligen burits upp av storgårdens befolkning, som bodde ganska nära röset. Inte långt bort ligger också ett annat stort bronsåldersröse.
 

I västgötska Sörby socken, utanför samhället Floby i Falköpings kommun finns många fina stenarbeten att beskåda, alltifrån stora bronsåldersrösen, järnåldersgravar och det för området fängslande stenmurslandskapet.

 

Greningens stenbro syns på en gammal bild i samlingarna tillhörande Falbygdens museum.

 

En av de skickligaste stenarbetarna hette Johannes Andersson, allmänt kallad ”Greningen”, som lade många vackra stenmurar, samt byggde välvda jordkällare och broar i bygden under senare delen av 1800-talet. Han föddes den 29 september 1839 i Jäla socken, men kom att bo större delen av sitt liv på ”Sörby slätter”, som var Sörby bys tåbebyggelse, där hans hem hittas som en torplämning, bestående av två husgrunder och 1 källargrund, under den antikvariska beteckningen RAÄ Sörby 118, uppmärkt med en skylt där det står NR 46 GRENINGENS, enligt torpinventeringen utförd av Sörby-Floby hembygdsförening. Greningen dog 79 år gammal den 23 maj 1919 i Hallabo i Sörby socken.

 

Fädreven i Torrevalla i Sörby socken anlades av Greningen på 1870-talet.

 

I trettioårsåldern under 1870-talet lade Greningen stenmurarna invid Torrevalla säteri i Sörby socken, som ingick i fädreven från säteriets ladugård till beteshagarna. En fädrev är en väg med stenmurar på båda sidor och det var lätt att driva korna på bete mellan de båda murarna.

 

En vacker domarring på åsen norr om Väsmestorp i Sörby socken, i backgrunden syns torpet ”Lillingens” med uthus och jordkällare. Sistnämnda byggnaden uppfördes av Greningen. Sörbys utmarker var förr ljunghedar med enbuskar, men är numera skogsbevuxna. Bilden härrör från samlingarna tillhörande Falbygdens museum.

 

I Väsmestorps utmarker i Sörby socken finns ytterligare två fina stenarbeten att beskåda, utförda av Greningen. Den första är det forna torpet ”Lillingens” (NR 22 LELLINGENS HALLEBERG) jordkällare (RAÄ Sörby 149). Källaren är 8×5 m och 2 m hög med ett mycket vackert valvslaget tak. Ingången är åt norr.

 

Domarringen och jordkällaren kvarstår vid torpet Lillingens, dessutom stengrunder från torp och uthus. I denna del av Sörby socken hittar man ett 40-tal husgrunder från gammal bebyggelse. En av de öde boplatserna är just ovanstående Lillingens. Det var när folkmängden ökade, främst under 1800-talet, som många fattiga människor tvingades slå sig ner i utmarkerna, där de byggde sig en enkel stuga och odlade små åkrar i den magra jorden. Här levde många människor under mycket knappa villkor

 

Den andra är Greningens stenbro (RAÄ Sörby 50) över Grisslebäcken (kallas även Storebrobäcken) i Väsmestorp i Sörby socken, men vadstället är betydligt äldre. Stenbron, vars konstruktion är en kallmurning av tuktade stenar 0,3 – 0,5 m långa, är 5 m lång, 3 m bred och 1,3 m hög, medan brospannet är 3 m långt och 0,7 m högt.

 

Greningens stenbro i Sörby socken.

 

Intill brovalvet syns de 5 vadstenarna från det gamla vadet i Grisslebäcken.

 

Övre bilden är fotograferad av Gunnar Creutz 2017, som också har givit mig de flesta upplysningarna om Greningens stenarbeten i Sörby socken. Här syns vadstenarna tydligt. Nedre bilden är fotograferad av Harri Blomberg 2020, på bilden syns Gunnar Creutz som guidar artikelförfattaren i Sörby och Floby socknar. Däremot syns knappt vadstenarna på grund av högt vattenstånd i bäcken.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0