Tingsplatser i Vendsyssel.

 

Inte allena i Götala med Tempelbacken har vi en tingshög, för drygt en vecka sedan var jag ute med Fornminnesföreningen i Göteborg på en tredagarsexkursion i Vendsyssel i Nordjylland. Vi bodde intill Hune Kirke vid Blokhus och grannsocken hette Saltum, som vi passerade tvenne gånger under exkursionens gång.

 

 

Intill landsvägen, alldeles norrom Saltum Kirke reste sig en hög, som hade namnet Tinghøj och som intill 1688, åtminstone sedan medeltiden var tingsplats för Hvetbo häradsting, på slutet användes kyrkans vapenhus vid dåligt väderlag, vilket dock förbjöds anno 1631.

 

 

Det var svårt att stanna på platsen med bussen, så vi besökte aldrig tingshögen i Saltum, men vid stopp kan man bese ett minnesmärke av tingsplatsen, upprest 1935. Ursprungligen hette platsen Tinghøjene, men idag återstår bara en hög, den andra togs bort vid vägbygget 1858. Sannolikt har de båda varit gravhögar från forntiden, vilka i Saltum har varit talrika. Sydväst om kyrkan, mot Hune-hållet finns två Galgehøje, galgbackar resta på forngravar. En upplysande artikel om denna tingshög i Saltum och eventuella föregångare kan hittas i Lokalavisen, onsdagen den 10 oktober 1984, sidan 17. Där skrev Karl Hansen från Blokhus en historieartikel om ”Blev oldtidens tingsted i Tornmark øst for Blokhus, flyttet til Saltum.” Artikeln finns att läsa på internet på länken 

http://www.egnssamlingen.dk/files/4172/upload/Publikationer/Ugespot/Lokalavis_1984_027.pdf

 

 

Ett annat tingsställe, fast mer av tradition, i Vendsyssel är Tingstedet, som är en domarring (outgrävd cirkelformad stenkrets) från forntiden, belägen i en mindre skog på Gærum Hede, utanför Frederikshavn. Tingstedet är en rund stensättning, med måtten längd 14 meter och bredd 14 meter, som består av 11 stora stenar omkring en flat sten i mitten och anses idag vara en gravplats, som i Sverige kallas för domarring och antagligen är från järnåldern. Den är en av få bevarade i Danmark, till skillnad mot Sverige, och de flesta danska hittas i skogsavsnitt, där de har legat ofredade mot ett intensivt jordbruk.

 

 

Jag besökte Tingstedet för knappt 5½ år sedan, den 25 mars 2008 låg gravplatsen lätt övertäckt av ett tunt snötäcke. Tingstedet är inte utgrävt, så det kan inte med säkerhet sägas, vad där ligger gömt. Men i andra danska stenkretsar, har man funnit en eller flera brandgravar och sannolikt skulle utgrävningsresultatet bli detsamma om man skulle utgräva Tingstedet. Dock, såsom många domarringsplatser i Sverige, säger sägnen att platsen användes av lokalbefolkningen för att hålla ting. Just här vidrörande de 11 gårdar (efter de elva stenar som ingår i stenringen), som låg på heden Gærum Hede.

 


Tiden...

 

det fanns en tid, det var en gång... kan skeenden berättas. Min sambo och jag var på en resa som varade ett dygn. Igår kväll for vi med en fullastad bil till Götala, med saker från vårt hem i Göteborg. På Max i Alingsås stannade vi för en måltid.

 

 

Mellan morgonens frukost och dagens lunch, arbetade vi flitigt på torpet Viljet. Där kommer det att arbetas en hel del de närmaste veckorna, tegeltaken till bostadshuset och garaget ska bytas ut, skorstenen göras eldningsduglig och därefter kan vi bara luta oss bakåt och njuta av vedspisens värme, när höstmörkret kommer. Löken och trädgårdsfrukten är snart skördevänlig och kanske det kan bli något av gurkplantorna?

 

 

Vi tog expressbussen till Trollhättan vid Jula, medan bilen får vara parkerad i Skara, efter en god lunch i ett konstgalleri där Zorns och Liljefors tavlor prydde väggarna. Byte till tåg längs Älven och kaffe med tårta, innan biomörkret avslutade dygnet på vift.

 

Ljuva sommartid...

 
Hemkommen till Göteborg, var det meningen att jag skulle försöka summera tre dygns vistelse i Götala, men det enda ordet jag kom på var ljuvligt, ty det är...
 
1) Ljuvligt med svenska krusbär...
 
 
... och med små gurkplantor...
 
 
... och ibland är ogräs vackert.
 
 
2) Ljuvligt med gläntor i skogen som i Halla hage.
 
 
3) Ljuvligt med vackra solnedgångar.
 
 
4) Ljuvligt med Viktoriasjön.
 
 
5) Ljuvligt med Götala allé.
 
 
6) Ljuvligt med lässtunder.
 
 
... varvat med klätterstunder och bilturer.
 
 
7) Ljuvligt med sommarbio.
 
 
... mmm, ljuva sommartid.
 
_____________________________________________________________________________________
 
Bilder från Götala och Skara 20130729-20130801.
 

RSS 2.0