Götalatullen

Götalatullen med Skolgatans mynning från öster. Fotografi av Emil Almqvist 1901. Bilden ingår i Västergötlands museisamlingar.


Götalatullen är en allmän plats norr om kvarteret Tullen i Skara. Den var en äldre tullport vid Skolgatan i höjd med Gamla begravningsplatsens västra gräns. Här vid Skolgatans östra ända löpte Mariestads- och Skövdevägarna samman. Tullen låg troligen mitt för det så kallade Tullhuset. Kungsgården Götalas marker låg strax österom, varifrån tullen har fått sitt namn. Här passerade bland annat Gustav III då Skaras borgare hyllade honom vid dennes Eriksgata 1772, då den nytillträdde konungen övernattade på kungsgården i Götala. Götalatullen har även kallats för Göthala tullport, Österporten, Skolporten och Axvallatullen på kartor och i handlingar från äldre tider.

 

Ett fotografi från 1954 av Egil Torgny föreställande Esso bensinstation, som låg i hörnet Skolgatan – Tullportagatan i Skara. Platsen för Götalatullen är belägen i Kvarteret Tullen och var förr en tullport österut, närmast mot Götala i dåvarande Skara landsförsamling. Bilden är en gåva till Västergötlands museum och ingår i dess samlingar.

RSS 2.0