Tvenne föreläsningar om Götala, hållna i Göteborg och på Lödöse museum.

Harri Blomberg håller föredrag om Götala för Fornminnesföreningen i Göteborg, den 23 februari 2016. Fotograferad av Patrik Castillo.
 
Under två tillfällen, den 23 februari 2016 och igår (den 10 mars 2016) har jag hållit föredrag om Götala.
 
Föredraget om Kulturmarken vid Taskevadet - Färdvägen, torpet och stormannagravfältet, hållen den 23 februari 2016.
 
Inledningsvis vid Järntorget i Göteborg under studiecirkeln i fornminnesvård som Fornminnesföreningen i Göteborg håller våren 2016, i vars tidskrift Fynd 2015 jag dessutom har skrivit en artikel som heter ”Kulturmarken vid Taskevadet – torpet och stormannagravfältet”.
 
Tidskriften Fynd 2015.
 
Avslutningsvis igår på Lödöse museum i Lilla Edets kommun, ett föredrag på temat Pilgrim. Jag berättade om "Domarringen och gravhögen – folklig samling vid fädernas gravar?". Våra föreställningar och historiska fakta om ting och andra viktiga möten vid forngravar, med utgångspunkt i Alla Götars Ting i Götala intill Skara.
 
Harri Blomberg håller föreläsning om Götala på Lödöse museum, den 10 mars 2016.
 
Jag gjorde gör historiska nedslag från förhistorien till idag, där jag bland annat delgav mina tankar om myten och verkligheten i tings- och kultplatsen vid Tempelbacken och Taskevadet.
 
Föreläsningssal på Lödöse museum, den 10 mars 2016. Arkeologen Mac Lundquister från Studieförbundet Vuxenskolan, avdelning Väst var värdinna för föreläsningen.
 
Föredraget handlade i praktiken om gamla gravar, stenkretsar och så inför en helt ny publik i en fin museimiljö. Mina funderingar om gamla tingsplatser och vadställen börjar klarna, numera kan jag vid sidan av Götala prata om ytterligare ett stort antal tingsplatser såsom Jarlabankes respektive Arkils tingsplats i Vallentuna, Aspa Löt i Sörmland... alla tre med runstenar som bekräftar tinget, Anundshög i Västmanland, samt tingshögen i Gamla Uppsala och dito i Norrala i Söderhamns kommun, Bredesten i Norrköping med mera.
 
Lödöse museum, den 10 mars 2016.
 
I likhet med tingsplatser såsom den förmodade i Götala med färdvägen över Taskevadet, verkar många förhistoriska och medeltida tingsplatser befunnit sig i närheten av vadställen som korsas av viktigare vägar. Det finns så mycket mer att inhämta och lovade att återkomma till Lödöse museum om några år.
 
Programblad för Lödöse museum, våren 2016.
 
Till hösten 2016 planerar jag att tillsammans med Historieforum Västra Götaland att fortsätta resonemanget med ytterligare en föreläsning i ämnet domarringar och tingshögar, förhoppningsvis någonstans i Skara.
 
Pilgrimsmärken - Pilgrimsutställning på Lödöse museum, den 10 mars 2016.
 

 
Pilgrimsutställning på Lödöse museum, den 10 mars 2016.
 
Söndagen den 6 mars 2016 besökte jag bl a platsen för Skarahuset i Paris, vilket resulterade att jag vid hemkomst till Göteborg illustrerade och skrev en artikel om Domus Scarensis.
 
Pilgrimsspår - Pilgrimsutställning på Lödöse museum, den 10 mars 2016.

RSS 2.0