Strövtåg.

 

Det finns många stigar som växer igen, men inte den från Marie kyrkogård till Tempelbacken i Götala. I höst har den rustats upp, bänkar har iordningsställts, stigen breddats med röjsåg och utsatts med skyltar, för att vandraren ska kunna förkovra sig. Stigen till Tempelbacken torde vara gammal, från en tid före vallgången, då stenar kastades av bergtroll, ty gamla färdvägar har den egenheten att kunna överleva generationer av mänskor. En sådan passerar ju som sagt Stora Vadet i Götala, där järnålderns götar har rest gravhögar åt sina förfäder, till beskådan för resenären över det forna Götalamadet.  Fredagen den 18 oktober 2013 var jag där och röjde i några timmars tid, med det ena och det andra i fager höstskrud.

 


Bilderna är fotograferade av Harri Blomberg i Götala och Skara 20131018.

Färgprakt i Götala.

 

Höstens färger slog ut med sin fulla kraft i helgen som var. Det är en årstid då våra sociala forum på Internet flödar över av höstbilder. Det är människors reflekterande över den sommar som har varit och själv fyllde jag Facebook med ögonblicksbilder från Götala. Detaljer i den vardag som är fritidsboendets fröjd. Långhelgen gav oss några dagar med hög och klar luft, och slösande sol från en blå himmel. Trädens gröna klorofyll hade ersatts av vackra röda och gula färger, däremellan orange. Jag tycker om de mättade och kraftfulla färgerna den här årstiden.

 

 

Vi var många som vistades på de två torpen i Götala i helgen; jag, min sambo, Ingeborg och Maria, samt barnen Selma och Agnes. Grannens hund Rolle gjorde även några inslag.

 

 

Symboliskt föll även det sista slånträdet på själva storhögen på lördagen. Sågen hölls av Kenneth, som därmed gjorde forngraven mer synlig på Stora Vadets gravfält.

 


Bilderna är fotograferade av Harri Blomberg under en långhelgsvistelse i Götala och Skara 20131011-20131014. Övriga bilder från denna vistelse är uppladdade på Götala-bloggarens facebookssida.

Höstbilder.

 

Höstens dagar, då gässen flytta. Höstens dagar är nu i början av oktober målade med gyllne grund. Höstens dagar, då tranors låt hörs över nejden med en fläkt av höstens vindar och de vilda gässen flyga över fälten mot bleka, blåa skyn. Kom och stå med mig vid hagens grindar och hälsa våra flyttfåglar välkomna åter våren 2014. Höstens dagar är ännu vackra och Götalas alla betade hagar av gräsmarker och lövskog så beprydas och utsiras att åskådaren ej utan sinnenas besynnerliga förlustande kan här betrakta naturen i sin fägring.

 


Bilderna från Götala och Skara är fotograferade av Harri Blomberg 20131003-20131004.

RSS 2.0