Arkeologisk utgrävning i Ytterby 2018.

Arkeologisk utgrävning av en järnåldersboplats i Ytterby 20180613.

 

I mitten av maj och två veckor före midsommar 2018 har åter igen arkeologistudenter från Göteborgs universitet varit på plats i Ytterby i Kungälvs kommun för att utföra arkeologiska undersökningar av en omfattande järnåldersboplats där, som under åren bland annat har resulterat i framgrävandet av en Nordens största hallbyggnader från yngre järnåldern.

 

Norrmannen Ole Christian Aslaksen, leder 2018 års utgrävningar i Ytterby.

 

Årets utgrävning har letts av projektledaren Ole Christian Aslaksen, med övrig personal från Institutionen för historiska studier vid ovannämnda universitet.

 

Arkeologen Kristina Bengtsson och hennes hund Jack, besöker utgrävningen i Ytterby 20180620.

 

Kungahällaprojektet vid gravfältet Västra Porten/Stora Smällen, med beteckningen RAÄ Ytterby 22:1, inleddes redan år 2000 då projektets initiativtagare och stora dragmotor Kristina Bengtsson, tillsammans med Mac Lundquister började forska kring Kungahällas uppkomst, före stadens tillkomst under tidigmedeltid. Hällan som gav staden sitt namn.

 

Projektledaren Ole Christian Aslaksen och Mac Lundquister samtalar i Ytterby 20180516.

 

Själv blev jag involverad 2006 och har över ett decennium arbetat med utgrävningar, inventeringar, visningar, föredrag och skrivit om denna spännande plats i den forna skärningspunkten mellan Nordens tre riken – Norge, Sverige och Danmark.

 

Artikelförfattaren Harri Blomberg och Fornminnesföreningen I Göteborgs ordförande Maria Persson på utgrävningen i Ytterby 20180613.
 

År 2018 har jag besökt utgrävningsplatsen tre gånger, den 16 maj och 13 respektive 20 juni. Första och sista gången med bokbindarna från Kungälv och andra gången, tillsammans med Fornminnesföreningen i Göteborg, då jag och vår ordförande Maria Persson (tillika handledare på seminarieutgrävningen) ordnade en utflyktsdag i det vackra sommarvädret.

 

Bokbindare från Kungälv besöker Ytterby 20180516.

 

Alla tre gånger har vi fått en ypperlig visning av utgrävningsområdet av arkeologistudenter från Institutionen för historiska studier. Idag har man packat ihop för sommaren, men det är möjligt att man återkommer till hösten för nya seminarieutgrävningar.

 

Visning av utgrävningsplatsen och det intilliggande gravfältet i Ytterby 20180613.

 

Fältmomentet är över och all arkeologisk utrustning förd tillbaka till Göteborgs universitet, men redan nästa vecka börjar fynd- och övrig bearbetning av all dokumentation som har gjorts och eventuella prov ska insändas till laboratorier för vetenskaplig analys.

 

I matjorden hittas ofta lösfynd från den arkeologiska boplatsen, den 16 maj 2018.
 
Arkeologen Paula Molander mäter in anläggningar på utgrävningsplatsen i Ytterby 20180613.
 

I år har man grävt fram flera anläggningar bestående av stolphål, rännor (varav en ränna, som är sidan av ett förhistoriskt hus, kan indikera en riktigt lång byggnad, men det vet vi inte förrän ytterligare matjord har avbanats framledes) och grophus, mer flinta, keramik, bränd lera, bränt ben och troligtvis en spik.

 

I den ljusa sanden på utgrävningsplatsen i Ytterby syns arkeologiska lämningar efter förhistoriska hus mycket tydligt.
 

Det finaste lösfyndet var en fin neolitisk flintskära som hittades längst ner i ett grophus, kanske såsom tidigare i Ytterby, där man har hittat stenyxor som husoffer i järnåldershus.

 

Keramik och flintskära intresserar besökare på utgrävningsplatsen i Ytterby.

 

Intill hallbyggnaden som utgrävdes i början av decenniet låg grophus och även denna gång har man hittat ett par grophus, inuti ett av dessa fanns flintavslag och en flintkärna påträffades.

 

Grophus på utgrävningsplatsen i Ytterby 20180620.
 

 

Livligt på utgrävningsplatsen i Ytterby 20180620.
 
Projektledaren Ole Christian Aslaksen visar yrkesversamma arkeologer utgrävningsplatsen i Ytterby 20180620.

RSS 2.0