Strödda hågkomster från Göthala vid Skara.

I en text om Westergötland från 1840, kan man läsa att "Göthala kungsgård var fordom Westgöta-lagmännernas säte. Flere konungar besökte Göthala, emedan det låg invid det starka Skarahus. Det är numera öfversteboställe."
 

Om Göthala, som stavas Götala idag, har det skrivits om mycket fordom. Exempelvis skrev Fredrik Boye år 1825 om riksdagshistorien ifrån 1627 till och med 1823, och berättar att i Riksdagsbeslutet daterat i Stockholm den 25 juni 1655, så hade man i anseende till ett befarat krig med Polen tagit beslut om att Kronans fasta jordagods skulle sättas uti ett bättre stånd och en reduktion av förlorade gods anställas om lagliga skäl därtill föranledde. Till de gods och lägenheter vilka först och främst borde upptas till granskning av reduktionen voro bl a Göthala Kongsgård vid Skara. (1)

 

Herefordkor och -kalvar vid torpet Viljet i Götala, den 1 maj 2016.

 

På ett av torpen på samma kungsgård i Götala föddes 1762 Eric Arvidson och om honom berättar alingsåskrönikören G A Bohlin år 1920:

 

"Under det sista årtiondet av 1700-talet tjänstgjorde chirurgie magistern Eric Arvidson som stads- och manufakturläkare i Alingsås. Det var professorn vid veterinärinrättningen i Skara, Hernqvist, som ”upptäckte” den begåvade torparpojken från Göthala kungsgård, sedermera ägnade sig den unge Arvidson åt studier och sjukhustjänst i Stockholm. Han tjänstgjorde en tid vid armén och flottan innan han år 1792 slog sig ner i Alingsås.

 

Herefordkor och -kalvar vid torpet Viljet i Götala, den 1 maj 2016.
 

Arvidson tog avsked år 1799 från befattningen i Alingsås och flyttade till Göteborg. Där blev han militärläkare och bedrev enskild praktik till i december 183,4 då han avled 72 år gammal. I Alingsås ägde han och bebodde tomten 158, där sedermera posthuset kom att ligga." (2)

 

Inrikes tidningar 1808-03-29.
 

På sidan 5 i Inrikes tidningar, tisdagen den 29 mars 1808, annonserar man för en kommande auktion under notificationer, auctioner, som ska hållas på kungsgården i Götala:

 

”Den 6 nästk. Aprill försäljes på Öfwerste Bostället Göthala nära Skara genom öppen Auction, äldre och yngre Rid- och Wagnshästar, Sadelmonderingar och Gewärs – persedlar.” (3)
 
Herefordkor och -kalvar vid torpet Viljet i Götala, den 1 maj 2016.
 

Källor:

1) Fredrik Boye, Riksdagshistorien ifrån 1627 til och med 1823. Stockholm 1825, sidan 103.

2) G A Bohlin, Bidrag till Alingsås stads historia. Minnesskrift vid stadens 300-års jubileum 1919. Alingsås Tryckeri AB 1920; Jan Kuuse & Bengt Dahlin, Öppen vård i Mittenälvsborg då, nu och sedan med fokus på Lerum. Del 1. Provinsialläkartiden. Lerum 2008, sidan 187.

3) Inrikes tidningar 1808-03-29, sidan 5.

 

Herefordkor och -kalvar vid torpet Viljet i Götala, den 1 maj 2016.

RSS 2.0