Hornborgasjön runt 2018.

Naturum Hornborgasjön.
 

Under vårens resa med Fornminnesföreningen i Göteborg, den 28-29 april 2018, bekantade vi oss med kulturlandskapet vid Hornborgasjön och det säregna kamelandskapet i Valle härad. Här i Västergötlands centralbygd har ett av Sveriges största naturvårdsprojekt återskapat en levande fågelsjö ur ett igenvuxet träsk och skapat en av Europas viktigaste fågelsjöar som varje år lockar mängder av människor.

 

Naturum Hornborgasjön.

 

Vackert belägen vid platåberget Billingens fot i ett ålderdomligt natur- och kulturlandskap, där människor har brukat jorden sedan hedenhös och kvarlämnat bl a Europas nordligaste gånggrifter. Under två dagar när våren var som vackrast och himlen fylld av flyttfåglar söderifrån, guidades vi av Ewert Jonsson, en av Västergötlands kunnigaste guider, som har sina rötter i denna vackra bygd och undertecknad, som har varit reseledare för en grupp på 55 personer. Ewert Jonsson lärde vi känna i somras, då han var vår guide på Kinnekulle i Västergötland.

 

Gravfältet Brakelund i Hasslösa socken.
 
Vi besökte de tre stora gravfälten Brakelund i Hasslösa, Amundtorp i Norra Lundby och Ekornavallen i Hornborga socken.
 
Gravfälten Amundtorp och Ekornavallen vid Hornborgasjön.
 
Dessutom såg vi de fyra runstenarna på Dagsnäs gods, dit fornforskaren Pehr Tham flyttade dem från olika delar av Västergötland för drygt 200 år sedan.
 
Dagsnäs slott.
 

Under medeltiden låg sju kyrkor och två kloster runt Hornborgasjön, en kyrklig koncentration som visar bygdens betydelse vid riksbildningen under tidig medeltid, alldeles i anslutning till stiftsstaden Skara.

 

Västgötaguiden Ewert Jonsson visar Sankt Nicolai kyrkoruin och Krönikebrunnen i Skara.

 

Vi besökte under vårresan Skara domkyrka, de tvenne klostermiljöerna i Gudhem och Varnhem, inkluderande Kata gård.

 

Klostermiljöer vid Hornborgasjön - Varnhem och Gudhem.

 

Därtill fick vi starka kultur- och naturupplevelser vid talrika tillfällen, när vi reste igenom och ställvis stannade till vid omtalade platser som Axevalla – som var ett övningsfält för skaraborgska regementen, Axevalla hus och världens nordligaste gånggrifter, Höjentorp, Drottningkullen, Eggby och Karleby långa med mera.

 

Valle härad är naturskönt.
 

En härlig och vällagad lunch åt vi på Götala herrgård, där köttet som erbjöds var av Götalas egna kreatursbestånd, som betar haglandskapet med talrika forngravar.

 

Lördagslunch på Götala herrgård.

 

Söndagslunch i form av buffé på Café Doppingen som är en del av Naturum Hornborgasjön, samt middag och frukost på Flämslätts stiftsgård invid Flämsjön, där vi även övernattade gott mitt bland sjöar, ängar och mjuka kullar i det särpräglade Valleområdet. Vår västgötaguide Ewert Jonsson stod för ett trevligt kvällsprogram, efter tvårättersmiddagen på lördagskvällen. Vari även av skaraguiden Barbro Olofsson gjorde ett uppskattat gästspel med berättelser från Götala och Skara.

 

Flämslätt i Valle härad.

 

Dessutom återkom vi till Götala herrgård, strax före hemfärd för att få i oss nybryggt kaffe, smörgås och nybakad kaka efter en eftermiddag med många besöksstopp.

 

Söndagsfika på Götala herrgård.

RSS 2.0