Knoparmoj i Götala.

Götala allé.
 

Det är tidig höst i Götala, en ganska hektisk tid där man har skördat och arbetar med uthusen.

 

Götala allé.
 

Norrgårdens uthus har fått ett nytt tak och med den forna kungsladugården fortskrider renoveringsarbetet. Ladugårdstaket på SLU: s försöksgård är delvis omlagt och det blev jättefint, i dagarna byter man ut ena ladugårdsväggen och även här blir ombyggnaden gedigt gjord.

 

SLU Götala ladugård.
 

I torsdags kom även sotaren till torpet Viljet, klättrade snabbt som en ekorre upp på torptaket och efter välgjord sotning brann det nu bra i vår vedspis.

 

Götalas sotare.
 

Sotaren och jag kom att prata om det 500 år gamla yrket och det säregna språk som sotarna använde sig av. Så gott om alla yrken har beteckningar på sina arbetsverktyg som den oinvigde inte förstår, men skorstensfejarna var ensamma om att ha ett helt yrkesspråk som kallas för knoparmoj. Det användes givetvis i själva arbetet, men även på sotkamrarna där gesäller och lärlingar bodde. Sotarkammaren var både verkstad och hem. Den bestod av flera rum för omklädning, verktyg, sovrum, matsal med mera. Tvättade sig gjorde man där en gång i veckan i turordning med nynasen sist i samma vatten.

 

Vedspisens värme.
 

Vår sotare berättade att språket höll på att dö ut, då man idag inte mer arbetar i lag som förr. Kodspråket användes för att de skulle kunna kommunicera då de arbetade i hemmen utan att de som bodde där skulle förstå. Det användes en bit in på 1900-talet, men numera är det knappt någon som kan det längre, med undantag för en del yrkestermer. Brallor (byxor) och dojor (skor) är ord som kommer från knoparmoj.

 


Sotaren på Norrköpings stadsmuseum.
 

Under min tid som guide på Norrköpings stadsmuseum brukade jag prata om sotarna som yrkesgrupp och det hemliga språket, vilket fascinerade barnen som besökte museet och på vår hantverksgata kunde de också bese en sotare klättra på en av stadens tak.

 

Harri Blomberg guidar runt en grupp finskspråkiga turister från Raumo på besök i Norrköping 1987. Bilden är tagen i handelsboden på Norrköpings stadsmuseum.

 

Till höstens kulna aftnar behövs sågas upp en del ved.

 

Vedsågning.
 

Höstluften var frisk, så jag gjorde ett besök vid torpruinen Halla hage i Götala.

 

Promenad från torpet Viljet till torpruinen Halla hage i Götala.
 

 
Fotografierna från Götala är fotograferade av Harri Blomberg, torsdagen den 17 september 2015.
 
Götala herrgård och dess allé.

Kritpipan från Stora Vadet i Götala.

När undertecknad tar upp potatis på Stora Vadet får han upp en lerklump, som innehåller en kritpipa. Dessa hittar man ofta vid tidigmoderna boplatsernas soptippar och härrör oftast från tidsperioden 1600- till tidigt 1800-tal.
 

Torsdagen den 10 september 2015, tog jag upp potatis ur potatislandet på torpet Stora Vadet i Götala. I en lerklump hittade jag huvudet till en kritpipa med tillhörande klack, som namnet till trots inte tillverkades av krita, utan av en särskild lera som brändes vid tillverkningen och räknas därför som en keramisk produkt.

 

Fyndplatsen för kritpipan från Stora Vadet i Götala.

 

Kritpipan hade en kort livstid och hittas därför ofta rikligt utspridda på tidigmoderna boplatser i städerna och på landet i Sverige. Sveriges till dags datum äldsta daterade kritpipa hittades i en brunn i kvarteret Spinnrocken  i Norrköping vid en arkeologisk utgrävning 2010, den tillverkades i London 1590.

 

Fyndplatsen för kritpipan från Stora Vadet i Götala.

 

Knappt 100 år efter att tobaksbruket hade introducerats i Europa av Columbus och hans män som införde tobaken från Amerika. Bruket spred sig snabbt, delvis genom hemvändande soldater från krigen i Europa och av handelsmän som besökte de stora hamnarna på kontinenten. Om tobaksrökningen tidiga ankomst till Österbotten, ett tingsfall angående smuggeltobak som upptogs i Kristinestads rådstugurätt anno 1681, har jag bland annat skrivit om i artikeln Släkten Hanses - gästgivare och postbönder i Sideby under 200 år.

 

Man rökandes en kritpipa, fragment från kvarteret Mästaren i Kalmar 2009. Fotografi av undertecknad.

 

Jämngammal med pipan i Norrköping är den tobaksodling från kulturlager tillhörande 1500-talets senare del, som hittades i kvarteret Konstantinopel i sistnämnda stad i en annan arkeologisk utgrävning år 2000. Även andra tidiga tobaksodlingar har hittats i Norrköping.

 

En pipa från Skara, text och föremålsval av arkeologen Andreas Åhman, i boken "en makalös samling". Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift 2005-2006, sidan 140.

 

Till en början importerades alla kritpipor från England eller Holland. I mitten av 1660-talet började man även tillverka kritpipor i Sverige. I en utgrävning i Örebro har man hittat spår av kritpipstillverkning i ett krukmakeri från 1660-talet.

 

Kritpipan från Stora Vadet i Götala.

 

Hur gammal är då kritpipan från Stora Vadet? Torpet fanns åtminstone under andra hälften av 1600-talet, utritad på lantmäterikartorna under namnet Taskevadet, så från en tidsspann från 1660-talet till tidigt 1800-tal är rimligt.

 

Kritpipans uppbyggnad. Ur skriften "Att datera en kritpipa", av kritpipsmakaren Arne Åkerhagen 2006.
 
En artefakt väl värd att spara för kommande generationer.
 
En 1600-tals kritpipa, nytillverkad på Tobaks- och tändsticksmuseum på Skansen i Stockholm. Fotografi av Holger Ellgaard.
 
* Nedan syns kritpipan på Stora Vadet ur några olika vinklar.
 
 
 

 
Kronoparksstenen vid Lunnatorp i Örnsro för Vings- och Stenumsskogen upprestes 1690. Kritpipan från Stora Vadet kan vara jämngammal, ty vem vet, den kan ha tillhört en stormaktstida torpare på Stora Vadet, som puffade på pipan och besåg medan Karl XI tränade sina karoliner vid kungsgården Götala hösten 1685 eller vara gustaviansk och kan ha använts om man fick tid över att betrakta hur Gustav III och hertigen av Östergötland besökte och övernattade på Götala kungsgård 1772.
 
Götala hage, sedd från Stora Vadet. Den 10 september 2015.

RSS 2.0