Fiskars 10 - en finländsk plog på torpet Stora Vadet i Götala.

Plogen Fiskars 10 på Stora Vadet, den 23 juli 2020.
 
Jag har tidigare – i juni 2015 och i maj 2020 - berättat om den enskäriga plogen som har använts på torpet Stora Vadet i Götala och som jag sommartid ställer ut i trädgården, från sin vinterförvaring inomhus.
 
Plogen Fiskars 10 på Stora Vadet, den 23 juli 2020.
 
Det är den äldsta plogtypen och har endast en plogkropp. Järnplogen utvecklades under 1800-talet, och vid sekelskiftet 1900 fanns enskäriga plogar av järn, såsom denna i min ägo. Den enskäriga plogen användes vid plöjning, ett slitsamt arbete även om man hade hjälp av hästar. Två finländare - Harry Ekman och Kurt Gullberg - uppmärksammade när de såg den på bild att plogen är av finländsk modell och väl värd att bevaras, till grad att jag ska bygga ett skyddstak över den nu i sommar.
 
Plogen Fiskars 10 på Stora Vadet, den 27 maj 2020.
 
Min plog heter heter Fiskars nummer 10 (Fiskars 10) och är den mest berömda hästdrivna plogmodellen från Fiskars bruk, belägen i en bruksort med samma namn i sydvästra Nyland. Där tillverkade man över en miljon hästplogar och Fiskars 10 var en succé på sin tid på grund av dess användarvänlighet och vridbarhet.
 
Plogen Fiskars 10 på Stora Vadet, den 28 maj 2020.
 
Finländaren Harry Ekman, som arbetade på Fiskars adb-avdelning i början av 1980-talet, berättade för mig att plogen på torpet Stora Vadet kan vara från sekelskiftet 1900 och troligen var med en häst driven, vilket gör just den värdefull och rar, vanligare produktmodellen var driven av två hästar.
 
 Plogen Fiskars 10 på Stora Vadet, den 28 maj 2020.
 
År 1914 färdigställdes en plogfabrik i Fiskars och där koncentrerade man produktionen av plogar, även om en industriell plogtillverkning påbörjades på Fiskars smidfabrik redan i mitten av 1800-talet. Fyrtiotal olika plogmodeller tillverkades på Fiskars, varav ovannämnda Fiskars 10 är den mest kända. Fiskars plogproduktion toppade på 1930-talet. Totalt slutfördes drygt en miljon hästplogar vid Fiskars.
 
Plogen Fiskars 10 på Stora Vadet, den 28 maj 2020.
 
Plogarna fick erkännande och utmärkelser i stora delar av världen. Fiskars 10 rekommenderades allmänt vid plöjning av ny jungfrulig mark, exempelvis vid träsk- och gräsplogning. Finländska Centralkooperativets leverantörslista från 1924 annonserade Fiskars 10 på följande sätt: ”Tämä aura kulkee erittäin kevyesti ja tasaisesti, sillä on suuri työkyky ja se kääntää varmasti viilut.” (På svenska lyder texten "Denna plog körs mycket lätt och jämnt, har en hög arbetskapacitet och är säker på att vända jordskivorna.")
 
Plogen Fiskars 10 på Stora Vadet, den 28 maj 2020.

RSS 2.0