Götalas Gustaf Magnus Adlercreutz i strid med Krigshovrätten 1832.

Aftonbladet 1832-02-20, sidan 2.

 

Kungsgården Götalas herre Gustaf Magnus Adlercreutz (1775-1845) tog ofta strid, både militärt och i skrift. I tidningspressen kan man i början av 1830-talet följa att han har skymfat och missfirmat Krigshovrätten med Clas Livijn i spetsen. Upprinnelsen till historien och den hastiga vändningen framgår i nedanstående urklipp från Aftonbladet 1832-1833, där man ser att självaste konungen Karl XIV Johan lägger sig i det juridiska skeendet och benådar honom i förskott, på så sätt att Adlercreutz blir befriad från både dom och undersökning, eller som det står i Aftonbladet den 20 december 1832, på sidan 3:

”Detta mål har nyligen blifvit föredraget hos Konungen, och fått den sällsynta utgången, att Kongl. Maj:t skall förklarat det åtalet emot Herr General-Majoren Adlercreutz kommer att helt och hållet nedläggas.”

 

 Aftonbladet 1832-12-20, sidan 3.

 

Gustaf Magnus Adlercreutz torde ha stått högt i gunst hos konungen.

 

Aftonbladet 1832-12-29, sidan 2.
 
I januari 1833 raljerar Aftonbladet över konungens snabba benådning året dessföre.
 
Aftonbladet 1833-01-26, sidan 2.
 
Själv kommer götalabon Adlercreutz att snart vara ute i hetluften igen, då han år 1836 utkommer med en bok, gällande en annan strid, som vi i maj månad 2017 ska återkomma till.

RSS 2.0