Lägesrapport från Götala hage 2015.

SLU Götala, den 22 maj 2015, sedd från torpruinen Hästhagen.
 

I sommar är det fjärde sommaren jag på torpet Stora Vadet tillbringar tillsammans med SLU Götalas kor och kalvar.

 

 

Dessa femtiotal nötkreatur i den stora Götala hage är renrasiga Hereford och brukar vara ett femtiotal, hälften kor och hälften kalvar, samt den majestätiska avelstjuren Oskarsson. Den första kalven föddes den 19 mars i år.

 

 

Hereford är en nötkreatursras som används för nötköttsproduktion i det svenska jordbruket. Rasen har sitt ursprung i det engelska grevskapet Herefordshire men är spridd över hela världen och började importeras till Sverige på 1950-talet. Rasen intar en mellanställning och är lättare än till exempel Charolais, men tyngre än till exempel Highland Cattle. Rasen karaktäriseras av lätta kalvningar, bra hälsa, hög betesintensitet och låga krav på vinterfodret. De kraftiga, lågbenta djuren har mörkröd päls och är vita på manken, bringan, buken och nedre delen av benen. Mest iögonfallande är det helvita huvudet, som givet rasen smeknamnet "whitehead". Hereford är Sveriges näst vanligaste köttras. Rasen har också haft stor betydelse i korsningsaveln för produktion av slaktdjur.

 

 

I den lilla Götala hage, intill torpet Viljet brukar det vara ungdjur, i år ett femtontal kvigor som ska i rätt tid betäckas av en nyinköpt avelstjur på försöksgården, så i år har tjuren Oskarsson konkurrens. Dessutom brukar gården Örnsjöberg ha omkring fem kvigor på Lilla Vadets mark, norr om torpet Stora Vadet. Det gör att jag och mina grannar i Götala ofta brukar prata om kor, kalvar, tjurar och kosläpp. I år släppte man de första korna i Götala så tidigt som tisdagen den 21 april, det är tidigast de år jag har varit där. Men för tillfället har man tagit in dem i forskningsändamål och släpper ut dem igen omkring den 1 juli, så för stunden känns det tomt när man beser de 35 hektar naturbeten som finns runt den forna kungsgården Götala. Endast tjuren Oskarsson är utsläppt, brukar passera honom när jag genar genom Götala hage mellan våra två torp i Götala. Angående aktuell forskning på SLU Götala, så kommer man för övrigt ha en valldag därstädes den 2 juni i år. Jordbruksverkets rådgivare inom ekologisk produktion och Greppa Näringen arrangerar tillsammans denna dag om vall och bete.   

 


 

Bilderna ovan på nötkreaturen från Götala är fotograferade i april och maj 2015, av Harri Blomberg. Under samma tid har man bytt tak på ladugården vid SLU i Götala. Nedan en bildkalkavad från detta takbyte.

 


RSS 2.0