Amerikabrevet från New York till Sideby i Österbotten 1936.

o
Söderströms gård i Sideby, uppfördes under åren 1924-1925.

 

I augusti månad 2018, blev jag ägare till ett snart 100 år gammalt hus i min fars hemsocken Sideby i Kristinestads kommun i landskapet Österbotten, Finland. Familjen Söderström som byggde huset 1924-1925 ett stenkast från kyrkan i Sideby, hade vistats länge i USA, ty när jag bland annat har studerat passagerarlistorna via Ellis Island i New York, så verkar det som släkten redan under sent 1800-tal och under tidigt 1900-tal har bosatt sig i staden DuBois i Pennsylvania, där de i alla fall under åren 1906-1907 bor på 307 N. Third Street invid den svenskspråkiga Swedish Lutheran Church, grundad 1887.

 

Översiktsbild över staden DuBois i Pennsylvania 1895.
 
Närbild av den svenska lutherska kyrkan och kvarteren kring 3rd Street i DuBois, där familjen Söderström från Sideby bodde i början av 1900-talet.

 

Svensklutherska kyrkan blev engelskspråkig 1926, flyttade till ett nybygge efter en sammanslagning med den tyska lutherska kyrkan St Paul i staden och den gamla kyrkobyggnaden på 108 N. 3rd Street är sedan 1980 omvandlad till den ortodoxa St. Nicholas Church.

 

Ovan syns 307 N Third Street Dubois PA, där familjen Söderström från Sideby bodde och den forna svensklutherska kyrkan syns längst ned på bilden.
 

Bror Åkerblom skriver på sidorna 125f i Sideby sockens historia, utgiven i Vasa 1975 om timmermannen Jakob (Jacob) Johansson Söderström (född 1843 Puss i Munsala; hustru Emilia Sofia Karlsdotter, född 1844) som for till USA 1888, såsom timmerman hade han haft jobb på varven i Sideby socken, men då den bästa konjunkturen för skeppsbyggeri torde redan ha varit förbi på 1880-talet, så tog han som många andra timmermän vägen över Atlanten till Amerika, där yrkeskunniga gjorde goda förtjänster. Ann-Sofie Långvik har berättat att Jacob Söderström var bror till Johan "Janne" Rosendal (Blad-Janne). Namnen Söderström och Rosendal tog de nog i Sideby.

 

I Kilhamn och på många andra platser i Sideby socken byggdes talrika segelfartyg åt främst åländska beställare under stora delar av 1800-talet, behovet av goda timmermän var stort.

 

Hösten 1906 kommer tre familjemedlemmar till Jakob Söderström i DuBois, PA. Ida Söderström från Sideby är enligt passagerarlistorna 20 år gammal (hon kanske har fått fel ålder omnämnd vid ankomst, ty om det är Jacobs Söderströms dotter bör hon ha varit 30 år vid tillfället) och tituleras single och servant (tjänarinna), hon ska till sin far Jakob Söderström, dessutom reser från Sideby i Finland via Liverpool (fartyget Campania) och New York till DuBois fru Olga Söderström, 26 år gammal och hennes fyraåriga dotter Wera Söderström.

 

Fransgården på Kilens hembygdsgård i Sideby.
 

Året därpå – 1907 – åker den 33-årige timmermannen Josef Söderström (omnämns som gift) också till sin fader Jakob Söderström på ”307 Third Street i DuBois”, han ankommer New York från Liverpool den 20 december 1907 med fartyget Mauretania, som närmast anhörig i Finland nämner han farbrodern (uncle Jan Rosendall).

 

Jacob Söderströms adress i USA 1907.

 

Klockstapeln till Sideby kyrka.
 
Kyrkoboken i Sideby berättar att Josef Viktor Söderström föddes och döptes den 12 januari 1874.

 

Lokalhistorikern Gunnar Nybond skriver i boken Gränsmark. Släkt- och bygdekrönika från Sydösterbotten 2 (1984) att Josef Söderström, född den 12 januari 1874 på Lassfolk i Sideby, var skriven som yngre fyrvaktare på Yttergrund 1901-1910, senare fiskare och for två gånger till Amerika, dog i Sideby på julafton 1927, troligtvis i det nybyggda hus Söderström som han bebyggde ett par till tre år tidigare.

 

Uthus på Söderströms gård i Sideby.
 

Erik Appel berättar på sidorna 105f i boken Kom Blankus, kom Skarpus, utgiven på förlaget Scriptum i Vasa 1994 om bland annat Yttergrunds fyr utanför Fladaudden i Sideby att den med sina 41 meter är Bottenhavets högsta och invigdes hösten 1892.

 

Yttergrunds fyr pryder som motiv på plastpåsen från bybutiken i Sideby.
 

Barb Kopshina har fotograferat tre gravar på Morningside Cemetery i DuBois, som visar att Jacob och Emilia Sofia (omdöpt till Emma S.) Söderström (omdöpta till Soderstrom) lever kvar och dör i DuBois i Clearfield County under mellankrigstiden och deras dotter Ida A. Söderström, född i Sideby 1876 lever kvar ända fram till 1960.

 

Far, mor och dotter Söderström från Sideby har alla varsin gravsten på en av de större kyrkogårdarna i DuBois i delstaten Pennsylvania.
 

Därtill finns en Victor Soderstrom (1874-1928) på samma kyrkogård, som kan vara släkt med de övriga, dock oklart i nuläget.

 

Victor Söderströms (1874-1928) gravsten på Morningside Cemetery i DuBois, PA.
 

Att de fortfarande bor kvar i DuBois 1923 framgår av passagerarlistorna från Ellis Island den 8 november 1923, för då anländer de 25-årige Viktor Forstén från Sideby, med fartyget Kungsholm från Göteborg, som närmast anhörig i hemlandet hänvisar han till modern Jolanda Forstén i Sideby socken och som närmast anhörig i USA, dit han står kosan är kusinen Jacob Söderström, 303 (observera att det ej är nummer 307 som tidigare) Third St, Clearfield (samma som DuBois), PA.

 

Jacob Söderströms adress i USA 1923.

 

Josef Söderström var gift sedan den 17 mars 1900 med Vilhelmina Forstén, född den 4 januari 1875 i Sideby och död den 24 november 1959. Fyra av deras barn dör unga, men tre söner överlever. Dessa är Valter Söderström, född den 1 juni 1903 i Sideby och som emigrerar till USA som tjugoåring 1923. Sedan kommer Mikael Söderström, född på juldagen 1911 och som dör i Hofors i Gästrikland den 15 oktober 1968, vilken blev begravd i Sideby, samt den yngste brodern Bruno Söderström, född den 4 augusti 1915 i Sideby och vilken flyttar till Vårdö på Åland den 10 januari 1932.

 

Mikael Söderströms (1911-1968) gravsten i Sideby. Han emigrerade och dog i Sverige.
 

Den siste ägaren av släkten Söderström som bodde åtminstone sommartid bodde i huset, var sonen Mikael Söderström (1911-1968), vad som hände med Valter och Bruno vet jag inte, med i Söderströms gård finns två äldre släktfotografier och ett amerikabrev, skrivet av Valter till den 61 åriga modern Vilhelmina Söderström, som 1936 bodde som änka på hemgården. Brevet lyder:

 

New York July 14 1936.

 

Bästa moder

 

Får så kommo igen med en några rader och låta eder veta att jag mår bra och är frisk och att min bästa önskan är, att ni är frisk och mår bra hvilket det bästa är utav alt. Skrivade till eder en par månader till baka men har inte fått något svar så ni har vell fått brevet tillbaka nu, huvudsaken är att ni fick det. Det var lite penningar in det. Här går ju alt som förr bara i storstaden N. Y. vi haft rysligt varmt här sista väckan men att nu är det lite bättre so man kan sova på netterna. Huru står alting till der hemma alting faller vell till sammans och ingen ting reverat vell där ju inga något man folk hemma såm kan göra nogot åt det. Hur är Mikael och Bruno är dom still på Åland. Bruno är vell i militären ennu och huru står alting till i Sideby det skulle vara roligt att komma dit efter 12 långa år här i U.S.A. Kanhande jag kommer dit fortare en jag tror dom börjar och gå efter alla som har kommit hit olagligt och jag är en utav dem man får ju se hur allt steller sig. Far så sluta för denna gång med många helsningar till eder mamma från mig Walter. Helsa mina broder också mycket. Walter Soderstrom, 120 E 121 ST, New York.

 

Amerikabrevet, framsidan.

 

Koordinaterna pekar stadsdelen Harlem i New York, en av de två områden i staden där det fanns en hög koncentration av finländare, vid sidan av Finntown med drygt 10 000 finländare i södra Brooklyn.

 

Amerikabrevet, baksidan.
 

Kurt Gullberg, minns Hilma Vilhelmina Söderström från barndomen, hon kallades för Kalashilma (Kalas kan vara ett äldre gårdsnamn). Hilma Söderström hade "mjölkting" hos dem på 1950-talet. En gång var Kurts bror Lasse och han på spralligt humör och sjöng "Fru Söderström, fru Söderström och lilla mamsell Roos"... Hon tog tydligen illa upp och slutade hämta mjölk hos dem. Hon var troligen en av de sista tanterna i byn som på vintern gick klädd i en gråbrun yllesjal.

 

Klas Forstén, född den 6 juli 1902 i Sideby, for till Amerika 1924, återkom och ingick äktenskap i Tammerfors den 23 april 1926, flyttat till Björneborg den 2 mars 1928. Även hans far med samma namn, Klas Forstén, född 1876 for till Republic i Michigan via New York, som han ankom den 26 maj 1902 från Glasgow med skeppet Columbia, tillsammans med sidebyborna Frithiof Forstén, 20 år gammal, och Anders Westervik, 31 år gammal. Ett stort tack till Anita Lillbäck (Forstén som flicknamn), som kände igen sin farfar Klas Forstén.

 

 

Elna Forstén, född den 2 oktober 1908, och hennes rikssvenske man Georg Göransson, som hon träffade och gifte sig med i Kanada, dit Elna emigrerade på 1930-talet. Ett stort tack till Anita Lillbäck (Forstén som flicknamn), som kände igen sin farfars syster Elna Forstén (senare Göransson).

RSS 2.0