Neolitiseringen av Västergötland.

Götalabäcken 20140523.
 

I äldre tider hade Hornborgasjön sitt utlopp i Götala, på väg mot Vänern och Västerhavet och för 6000-5000 år sedan började landskapet, öster och söder om vår kära hembygd utanför Skara förändras kraftigt. Vegetationsförändringar är synliga redan för 6000 år sedan och ca 700 år efteråt och de närmaste århundradena uppförs gånggrifterna i Axvall och Norra Lundby av de första bönderna i Sverige, i slutet av neolitikum tillkommer hällkistorna, varav några stycken bland annat hittas i Stenums socken. Den neolitiska revolutionen hade nått Skara kommun och den kreatursdrift, som förs i Götala och Örnsro är den del av dessa stenåldersbönders omvandling av Skarabygden.

 

Stora Vadet 20140523.

 

Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet bedrifter sedan decennier tillbaka, ofta i samarbete med Västergötlands museum i Skara och Falbygdens museum i Falköping, arkeologiska inventeringar, undersökningar och utgrävningar av dessa neolitiska grav- och boplatser.

 

Ålleberg i Falbygden.
 

De senaste åren i Logården i Karleby socken, där man intill Nordens största gånggrifter, har funnit dessa gravkonstruktörers boplatser. Jag fick i maj månad 2014, möjlighet att delta på en dags utgrävning tillsammans med B-kursen som hade sin fältkurs därstädes.

 

Harri Blomberg gräver i Logården 2014.

 

Bekanta ansikten, forskare som har arbetat länge med det neolitiska arvet på Falbygden, såsom Tony Axelsson, Karl-Göran Sjögren, Malou Bäcklund Blank och Peter Jankavs var där denna dag.

 

Logårdens utgrävningsplats.

 

Min sambo Kenneth Camporedondo var ciceron denna dag. Det blev årets andra utgrävningsplats, då jag tidigare i vår deltog i en arkeologisk förundersökning i Komarken utanför Kungälv. Maj månads gästspel har sin orsak i att jag tillsammans med Gunnel Peterson i Fornminnesföreningen i Göteborg och med hjälp av Patrik Castillo, under våren 2014 har hållit en studiecirkel med namnet Liv och död i gånggriftstid. En förberedelse inför den sommarutgrävning som våra föreningsmedlemmar får delta i Logården under en veckas tid kring midsommar, under ledning av arkeolog Tony Axelsson med flera.

 

Utgrävning
 
Vattensållning av jorden man har grävt upp med skärslev, skopa och hink.
 
Dokumentation, bl a ifyllandet av fyndpåsar, beskrivningar av jordmån och fotografering.
 
Inmätning av utgrävningsplatsen.
 

Denna månads blogg berör utgrävningen, då utan dessa tidiga bönder skulle inget kulturlandskap, såsom vi känner till det finnas. Gånggrifterna i Karleby socken ligger ovanför boplatsen, ej visuellt synliga, boplatsavsatsen leder mot en dalsänkan Åsle mosse. Fyndmässigt hittas rikligt med trattbägarkeramik, flinta, djurben och -tänder av nöt, svin och får, men även makrofossiler av forntida fröer, skal och växtdelar. En del anläggningar, såsom rester av stenskodda stolphål av forntida långhus och så vidare.

 

Fyndmaterial.
 
Anläggningar.
 

I alla fall en mycket spännande arkeologisk utgrävningsplats, där utgrävningsförhållande är goda med toalett, tält och låsbar förvaringscontainer.

 

Komfort.

RSS 2.0