Torpet Stora Vadet i Götala – kungens mark fram till Andra världskriget.

Kungsgården Götala, sedd från torpet Stora Vadet i Götala 20120127. Foto av Harri Blomberg.

 

Torpet Stora Vadet tillhörde fram till den 16 november 1939 Kungliga majestät och Kronan, då det friköptes av Anna Larsson ur Götala herrgårds ägor som var en del av Kungliga Domänstyrelsens markinnehav.

Ägogräns mellan torpet Stora Vadet och kungsgården Götala 20120127. Foto av Harri Blomberg.

Kungsgården Götala, vars betesmarker är min närmaste granne åt söder och väster har bortsett från kyrkligt innehav på 1200-talet, i huvudsak ägts av staten fram till idag, även om det periodvis har försålts, förlänats och arrenderats ut.


Götala herrgård 20120127. Foto av Harri Blomberg.
 

Exempelvis uppfördes nuvarande herrgårdsbyggnaden av arrendatorn kapten Leonard Svensson 1889, senare ombyggd 1984 och 1996, avstyckad från kungsgården Götala sistnämnda år.

Götala herrgård 20120127. Foto av Harri Blomberg.

Där man sedan 1984 har bedrivit restaurangverksamhet, men vars byggnader och parktomt á 13 428 m² i januari 2012 är till salu för 4 585 000 kronor.

Götala allé 20120127. Foto av Harri Blomberg.
 

Kungsgården Götala var under åren 1963/1964 och 30 år framåt utarrenderad och senare 1994 såld till Skaraborgs läns hushållningssällskap som tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet bedrev en försöksgård för värphöns och köttdjur.

Kungsgården Götala, sedd från Tempelbacken 20120127. Foto av Harri Blomberg.

Sommaren 2009 köpte SLU upp egendomen från Hushållningssällskapet för 18 miljoner kronor, varefter regeringen godkände köpet året därpå och gården är åter i statligt ägo.

Kungsgården Götala 20120127,. Foto av Hari Blomberg.

I dag bedrivs bland annat lamm- och nötdjursforskning.

Kungsgården Götala 20120127,. Foto av Hari Blomberg.

Trackback
RSS 2.0