De gick över markera från Va´t...

 

Det är fredagseftermiddag i Kortedala, jag läser i Nancy Nykvists Återblick. Hon berättar om sin mors kusin Axel Larsson från Amerika, som vid 46 års ålder återvänder till Skara för ett besök, efter 22 års frånvaro. Axel bodde på Stora Vadet och under denna tid så fyllde Kalle Billing 50 år, så Fredrik Edström från Lilla Vadet (1) och amerikafararen Axel skulle gå dit. Nykvist berättar:

 

”De gick över markera (sic) det vill säga genom Götala beteshage upp till halla (2) så in i nästa hage. I den fanns ett område som var sankt och där var en spång att gå över på. Det var i närheten av Motviljet.

 

 

En bit sydväst därom var Trädgårdstorp. (3) Där hade den gamla stenumsvägen kommit förr. Det var på den tiden som vägen gick genom Götala allé och delade sig strax före gården, en del av vägen gick då fram till huvudbyggnaden och stenumsvägen svängde av mot Trädgårdstorp gick upp mot Hästhagen och därifrån vidare mot Skinntorp. Där Skinntorps mark började kantades vägen av präktiga stenmurar. Ungefär vid Hultet kom den gamla vägen ut på nuvarande stenumsvägen som anlades 1919. Men som sagt var, de skulle till Billings i Skinntorp.

 

 

Det var nog så att Axel skulle klä ut sig, han lånade av morfars kläder. Men det bar sig så illa att när han skulle passera stängseltråden vid våran lada så rev han sönder, jag tror att det var byxorna, så han fick vända om in och byta till sina egna kläder.” (4)

 

 

Anledningen till detta intresse för Markera är att finns som sagt den äldsta kända vägen till vadstället vid det forna Götalamadet och där kommer jag att vandra mycket framöver, som under Nancy Nykvists dagar på Stora Vadet.

 

 

Jag har tillsammans med min sambo valt att från och med den 1 april 2013 att hyra ett av torpen vid kungsgården, möjligt tack vare mina goda grannar på Mellangården i Götala.

 

 

Ja, likt Barnen i Bullerbyn finns Norr-, Mellan- och Södergården i Götala, blir för övrigt våra närmaste grannar tillsammans med torpet Motviljet vid kungsgården.

 

 

Ja, över Markera är det inte långt mellan Stora Vadet och kungsgårdens boningshus. Detta innebär att vi har någonstans att bo, medan kulturmarksprojektet på Stora Vadet fortsätter, där jag igår i det vackraste vårväder under fem timmars tid röjde upp i slånbuskaget, omkring 2000 liter slykvistar fördes bort.

 

 

Jag högg även ned några större slånträd och snickrade lite på brygghuset.

 

 


 

1) RAÄ Skara 89:1. Bebyggelselämningar, sentida torpställe, inom ett område av ca 60 x 35 m (Ö-V), bestående av 1 husgrund med spisröse och 1 jordkällare. År 1984 beväxt med bl a fruktträd på svagt södersluttande moränmark i hag- och betesmark.

 

2) RAÄ Skara 84:1. Bebyggelselämningar, sentida torpställe, inom en yta av ca 75 x 40 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 husgrund med spismursrest och röjda markytor. År 1984 beväxt med 3 fruktträd. Halla är belägen på lätt kuperad moränmark med berg i dagen i hag- och betesmark.

 

 

3) RAÄ Skara 71:1. Bebyggelselämningar, sentida torpställe, inom ett område av ca 90 x 80 m (Ö-V), bestående av 1 grund efter boningshus, 1 jordkällargrund, 1 uthusgrund samt odlingsrösen. År 1984 beväxt med ekar och rönnar. Trädgårdstorp är belägen i lätt kuperad, stenig moränmark i hag- och betesmark.

 

4) Nykvist, Nancy, Återblick. Skara 1997:24.

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0