Hornborgasjön - som först försvann och sedan återuppstod.

Detta vykort över Hornborgasjön, med de tvenne herresätena  Stora Bjurum och Dagsnäs på den västra stranden visar hur grön sjön var efter andra världskriget. Nedre bilden till vänster visar inte mycket till vattenspegel.  

 

Om man hade besökt Hornborgasjön i mitten på 1900-talet hade man inte sett någon sjö utan snarare ett hav av vass. Mellan 1802-1933 försökte man sänka sjön fem gånger för att slippa få sina marker översvämmade och för att vinna mer jord att bruka. De tre första försöken på 1800-talet gav inga större resultat. De två sänkningarna på 1900-talet ledde däremot till att sjön nästan helt tappades på vatten och började växa igen med vass, buskar och träd. Vid den sista sänkningen på 1930-talet grävdes ett nät av kanaler i sjöns södra delar. På så vis leddes vattnet effektivt ut ur sjön. Totalt sänktes vattennivån med 2 ½ meter mellan åren 1802-1935.

 

Ett STF-vykort från mellankrigstiden visar en utsikt över Hornborgasjön, det står under utsiktsbilden att "den stora slättsjön vid Billingens fot var en gång Sveriges märkligaste fågelsjö, men har nu genom sänkning nästan fullständigt fördärvats, även om den bibehållit en rest av sin forna vattenyta."
 

Redan 1920, såg man vart det barkade, Alarik Behm skriver på sidan 173 i Jaktlexikon: praktisk uppslagsbok för jägare och naturvänner om den 11 km långa och 2,7 km breda insjön att ”stränderna delvis är mycket sanka och jämte sjön hemvist för ett rikt fågelliv, som dock genom flera sänkningsföretag numera mycket förminskats”.

 

Harald Schillers (1898-1982) bok "Kring Hornborgasjön. En försvinnande sjö", utkom på förlaget Wahlström & Widstrand i Stockholm 1926.

 

I början av 1800-talet hade Hornborgabygden sett ut som den hade gjort i kanske tusen år. Längs den östra sidan låg byar med små gårdar. Men på den västra stranden hade det tillkommit några herresäten och större jordbruk.

 

Domarring, norr om Hornborgasjön, den 22 juli 2017. Runt Hornborgasjön finns gravrösen, stenmurar, vasstak och gamla fina ängsmarker. Tecken på att människor varit här under en mycket lång tid. Än idag slås gräs på ängarna, och djur betar på stränderna. Till glädje för fåglar och allt som lever runt sjön. Gullviva och jungfrulin är två av fina blomster med rötter i det gamla bondelandskapet. Idag behöver de och många andra arter hjälp. Annars trängs de bort av högt gräs, hundkäx och nässlor. När markerna växer igen är det inte bara blommor som drabbas. Miljön blir sämre också för tofsviporna, sånglärkorna, många fjärilar och humlor. Även rovfåglarna som jagar över de öppna ängarna påverkas.

 

Sjön var viktig för människorna. Där fanns fisk att fånga och äta. Fågellivet var rikt och gav ägg, kött och dun. Gräs, starr och säv slogs och blev till vinterfoder åt djuren. Vassen skördades och lades på hustaken.

 

Jordbruksbygd norr om Hornborgasjön, den 22 juli 2017.

 

Under 1800-talet växte Sveriges befolkning snabbt. Nya metoder provades för att göra jordbruket mer effektivt. För att minska problem med översvämningar och skapa mer åkermark försökte man torrlägga sjöar och våtmarker. Alla gynnades inte av sjösänkningarna, mycket missnöje uppstod i bygderna.

 

Jordbruksbygd norr om Hornborgasjön, den 22 juli 2017.
 

Hornborgasjön var inget undantag, men när traktorer och konstgödning började användas i mitten av 1900-talet övergavs många av markerna närmast sjön, andra områden blev mer lönsamma. Sjön växte igen med buskar och vass. Det gjorde att många våtmarksfåglar försvann och en av Europas finaste fågelsjöar försvann.

 

Den riksbekante zoologen Carl Fries (1895-1982) beskrev Hornborgasjön 1954 som ”ett misshandlat och skändat stycke av Sveriges land.”

 

Han som förövrigt var född i Rejmyre i Östergötland, en ort som jag skrev mitt examensarbete om i ämnet etnologi. Nåja, till saken naturvänner hade börjat arbeta för att fågelsjön skulle räddas. Man tog fram uppgifter som visade att 90 procent av alla änder och många av vadarfåglarna hade försvunnit. År 1965 beslöt regeringen att möjligheterna att återställa Hornborgasjön som fågelsjö skulle undersökas. Efter många utredningar, möten och förhandlingar bestämdes att fågelsjön skulle återställas.

 

Minnessten vid Naturum Hornborgasjön med texten "Per Olof Swanberg (1908-2001), initiativtagare till Hornborgasjöns restaurering. Filosofie hedersdoktor, ornitolog, ekolog, naturfotograf, författare. Plaketten avtäcktes 2003-04-12." 

 

För att återställa Hornborgasjön till den fågelsjö som den en gång varit genomfördes här Sveriges största restaureringsprojekt. Ungefär 2400 fotbollsplaner vass brändes och rotsystemet frästes sönder, en yta av ca 1600 fotbollsplaner buskar och träd avverkades, en dryg mil (11 km) kanal fylldes igen, och ett utskov konstruerades. Därefter höjdes vattenytan i etapper. Restaureringen avslutades 1995. Arbetet tog trettio år. Det är Sveriges största naturvårdsprojekt genom tiderna.

 

Naturum Hornborgasjön, den 22 juli 2017.

 

För att fåglarna ska fortsätta att trivas här vid Hornborgasjön krävs att man sköter om reservatet. Länsstyrelsen har egna naturvårdsarbetare som arbetar med att röja buskage, slå gräs med stora maskiner och bygga häckningsöar till fåglarna.

 

Länsstyrelsens båt vid Naturum Hornborgasjön, den 22 juli 2017.

 

Det finns även fyrbenta naturvårdsarbetare runt om sjön i form av kor. Länsstyrelsen har en egen besättning av Väneko, en gammal svensk lantras, sammanlagt betar ungefär 700 kor runt Hornborgasjön, de flesta tillhörande privata markägare. Betet hjälper till att bibehålla de öppna strandängarna så att de inte växer igen.

 

Naturum Hornborgasjön, den 22 juli 2017.

 

Det är inte bara fåglar som trivs vid Hornborgasjön. Det finns också mycket småkryp och insekter, inte minst fjädermyggen (inga stickmyggor), som är mycket talrika och en god födokälla för många fåglar.

 

Fågelspår vid Naturum Hornborgasjön, den 22 juli 2017.
 

Dessutom finns gott om fisk i sjön. Abborre, gädda och mört är de vanligaste arterna. Eftersom att sjön är grund och klar når solens strålar långt ner och undervattensvegetation och plankton frodas. Dessa äts i sin tur av småkryp, insekter, fisk och fågel.

 

Vattenspegeln är vida vid Naturum Hornborgasjön, den 22 juli 2017. Hornborgasjön ligger mitt i ett kulturlandskap skapat av människor. På flera platser har man hittat spår av stenåldersfolk som levde här för cirka 10 000 år sedan, under dess äldsta delar var sjön en havsvik tillhörande Västerhavet.
 
Drömmen om nya åkrar, drabbade inte bara Hornborgasjön.  Utanför Axvall, på väg mot Norra Lundby från Hornborgasjön, finns sedan ett par år Spånnsjön som  efter 123 år har  återuppstått. På ett område som till alldeles nyligen var sankt och igenvuxet med sly finns nu en fin vattenspegel. Spånnsjön sänktes första gången 1892. I början av 1950-talet sänktes sjön igen och då upphörde den att existera och området blev mer träsklikt. Slättsjön med de vidsträckta slåtterängarna var helt borta och så skulle det förbli fram tills i dag. Markägarna i området återskapade sjön 2015, som numera är 13 hektar stor. Tanken med att återskapa sjön är inte bara att få en vattenspegel i landskapet, utan också att den nya sjön ska förbättra vattenkvaliteten i närliggande Vingsjön. Spånnsjön förväntas också locka till sig ett rikt fågelliv.
 
Spånnsjön vid Axvall, den 22 juli 2017.
 
Hornborgasjön kan upplevas väl vid Trandansen på västra sidan av sjön eller på Naturum Hornborgasjön på den östra sidan av sjön, där platåberget Billingen reser sig som fond. Här har landskapet en ålderdomlig prägel med mängder av gamla stenmurar.
 
Naturum Hornborgasjön, den 22 juli 2017.
 
I Naturum Hornborgasjön finns en utställning om sjöns historia och dess fågelliv, ett vackert bildspel, utsiktstorn med hiss och souvenirförsäljning.
 
Naturum Hornborgasjön, den 22 juli 2017. 
 

Följer man spången ut på Fågeludden passeras två gömslen, där man kan se fåglar på mycket nära håll.

 

Naturum Hornborgasjön, den 22 juli 2017.

Fåglarna och sjön kan också avnjutas från Minnesstenskullen, som ligger väster om informationsanläggningen. På kullen står en vacker plattform, kallad för Utsikten, byggd i ek och kalksten.
 
Naturum Hornborgasjön, den 22 juli 2017.
 
Intill Naturum Hornborgasjön ligger nybyggnaden Doppingen. I Doppingen drivs Café Doppingen, men här finns också hörsal.
 
Naturum Hornborgasjön, den 22 juli 2017.
 

 

Naturum Hornborgasjön, den 22 juli 2017.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0