Svenska Dagbladet berättar om arrendatorsskiftet av Götala 1888.

Götala i juni 2016.

 

Sensommaren 1888 sattes arrendatorn Bror Mörcke av Götala kungsgård i konkurs efter en förödande brand föregående sommar, då den karolinska mangårdsbyggnaden brann ned, och arrenderätten utauktionerades på nytt, för att börja gälla den 14 mars 1889.

 

Götala i juni 2016.
 

Arrendator av kungsgården Götala vid den stora branden, natten till torsdagen den 4 augusti 1887, var överstelöjtnant Bror Mörcke (1821-1892), gift med Ida Hildegard von Hall (1825-1897). Dagens herrgård i Götala är uppförd år 1889, av den nya arrendatorn kapten Leonard Svensson som samma år övertog arrendet av kungsgårdens marker. De två flyglarna från den äldre mangårdsbyggnaden fick stå kvar till efterkrigstiden, då de plockades ned i februari 1966 för att återuppföras vid Kråks herrgård invid Västergötlands museum i Skara och återinvigdes som museum respektive festvåning 1968.

 

Götala i juni 2016.

 

Svenska Dagbladet har två likalydande mycket beskrivande annonser om den statliga egendomen Götala vars arrende skulle komma att utauktioneras den 23 augusti 1888 i Skara rådhus.  Annonsen hittas på sidan 4, tisdagarna 31 juli 1888 och 7 augusti 1888. Den lyder:

 

”Auktioner

Förmånligt arrende att öfvertaga.

Genom offentlig auktion, som Torsdagen den 23 nästa Augusti kl. 11 f.m. förrättas å Rådhuset i Skara öfverlåtes till den högstbjudande arrenderätten till indragna Majorsbostället Götala i Skara landsocken på återstående 6 år räknadt från den 14 nästkommande Mars.

Hela arealen utgör 891,9 tunnland, deraf nu under hufvudgården brukas omkring 90 tnld åker med 115 tnld beteshagar, är i öfrigt förmånligt bortarrenderad och lemnad till torpare, som utom kontanta ersättningar på egen kost årligen utgöra 526 mans- och 124 qvinsdagsverken, utom s. k. öfverdagar emot billig ersättning.

Årliga utsädet å hufvudgården är omkring 12 tunnor höst- och 45 tunnor vårsäd jemte 20 tunnor rotfrukter, och kunna derstädes vinter- och sommarfödas 5 hästar, 30 nötkreatur och 15 à 20 får.

Af skogen får tills vidare användas 10 famnar årligen hvarjemte finnes torftägt öfver behofvet.

Prydlig trädgård med en mängd fruktträd och buskar samt 100 tunnland mossar lämpliga till odling finnas.

Vidare upplysningar rörande denna verkligen förmånliga affär lemnas beredvilligt af t.f. Kronolänsmannen V. Horneij härstädes. Skara den 26 Juli 1888.

Konkursförvaltningen.”

 

Svenska Dagbladet 1888-08-07, sidan 4.

 

Svenska Dagbladet berättar även på sidan 1, torsdagen den 30 augusti 1888 om ett borgenärssammanträde, det vill säga sammanträde med fordringsägarna samt konkursförvaltaren. Det lyder:

 

” Borgenärssammanträden…

… Öfverstelöjtnanten B. Mörckes å Götala, den 8 september kl 11 f.m., Skara rådhus.”

 

Svenska Dagbladet 1888-08-30, sidan 1.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0